Quan xét 20:1-48

  • Chiến tranh với người Bên-gia-min (1-48)

20  Vậy, toàn thể dân Y-sơ-ra-ên đều nhóm lại, từ Đan+ đến Bê-e-sê-ba cùng cả vùng Ga-la-át.+ Dân chúng cùng nhau nhóm lại trước mặt Đức Giê-hô-va tại Mích-ba.+  Các thủ lĩnh của dân chúng cùng mọi chi phái Y-sơ-ra-ên đều đứng tại vị trí mình trong hội chúng của Đức Chúa Trời, tổng cộng có 400.000 bộ binh được trang bị gươm.+  Chi phái Bên-gia-min hay rằng những người nam Y-sơ-ra-ên đã đi lên Mích-ba. Người Y-sơ-ra-ên hỏi: “Hãy cho chúng tôi biết làm sao chuyện tồi tệ đó lại xảy ra?”.+  Người Lê-vi,+ chồng của người nữ bị giết, đáp: “Tôi cùng vợ lẽ đi đến Ghi-bê-át+ thuộc Bên-gia-min để nghỉ đêm.  Nhưng ban đêm, cư dân* thành Ghi-bê-át trỗi dậy nghịch cùng tôi và bao vây căn nhà. Chúng định giết tôi nhưng lại hãm hiếp vợ lẽ của tôi, và nàng chết.+  Vậy, tôi chặt xác vợ lẽ thành từng phần rồi gửi đến mọi vùng đất thừa kế của Y-sơ-ra-ên,+ vì chúng đã làm điều đáng xấu hổ và ô nhục trong Y-sơ-ra-ên.  Bây giờ, hỡi tất cả dân Y-sơ-ra-ên, anh em hãy cho lời khuyên và ý kiến+ tại đây”.  Hết thảy mọi người đều đồng loạt đứng dậy và nói: “Không ai trong chúng ta sẽ trở về lều hay nhà mình.  Đây là điều chúng ta sẽ làm với Ghi-bê-át: Chúng ta sẽ bắt thăm mà đánh thành ấy.+ 10  Từ mọi chi phái Y-sơ-ra-ên, chúng ta sẽ chọn 10 người trong 100 người, 100 người trong 1.000 người, 1.000 người trong 10.000 người để lo hậu cần cho quân đội, hầu họ có thể đánh thành Ghi-bê-át của Bên-gia-min vì chuyện ô nhục chúng đã làm trong Y-sơ-ra-ên”. 11  Vậy, mọi người nam Y-sơ-ra-ên cùng nhau nhóm lại như những đồng minh để đánh thành Ghi-bê-át. 12  Sau đó, các chi phái Y-sơ-ra-ên cho người đến nói với hết thảy người thuộc chi phái Bên-gia-min rằng: “Sao giữa anh em lại có chuyện tồi tệ ấy? 13  Hãy giao nộp những kẻ vô lại trong thành Ghi-bê-át+ để chúng tôi xử tử chúng và xóa bỏ điều gian ác khỏi Y-sơ-ra-ên”.+ Nhưng người Bên-gia-min không chịu nghe các anh em Y-sơ-ra-ên của họ. 14  Người Bên-gia-min từ các thành đến tập hợp tại Ghi-bê-át để tranh chiến với người Y-sơ-ra-ên. 15  Vào ngày đó, chi phái Bên-gia-min tập hợp từ các thành của họ 26.000 người nam được trang bị gươm, chưa kể 700 lính tinh nhuệ từ Ghi-bê-át. 16  Trong đạo quân này có 700 lính tinh nhuệ thuận tay trái, mỗi người đều có tài bắn đá bách phát bách trúng, không sai một li. 17  Người Y-sơ-ra-ên, không kể chi phái Bên-gia-min, tập hợp 400.000 người nam được trang bị gươm,+ mỗi người đều là chiến binh lão luyện. 18  Họ trỗi dậy và đi đến Bê-tên để cầu hỏi Đức Chúa Trời.+ Người Y-sơ-ra-ên nói: “Ai trong chúng con sẽ dẫn đầu trận chiến chống lại người Bên-gia-min?”. Đức Giê-hô-va trả lời: “Giu-đa sẽ dẫn đầu”. 19  Vậy, vào buổi sáng, người Y-sơ-ra-ên trỗi dậy và đóng trại trước Ghi-bê-át. 20  Người Y-sơ-ra-ên ra trận giao chiến với chi phái Bên-gia-min; họ dàn quân tại Ghi-bê-át. 21  Người Bên-gia-min ra khỏi Ghi-bê-át và đánh giết 22.000 người Y-sơ-ra-ên trong ngày hôm đó. 22  Nhưng đạo quân Y-sơ-ra-ên thể hiện lòng can đảm và lại dàn trận cùng một chỗ như ngày đầu tiên. 23  Rồi người Y-sơ-ra-ên đi lên và than khóc trước mặt Đức Giê-hô-va cho đến chiều tối, họ cầu hỏi Đức Giê-hô-va rằng: “Chúng con có nên giao chiến với anh em mình là người Bên-gia-min một lần nữa không?”.+ Đức Giê-hô-va đáp: “Hãy lên đánh chúng”. 24  Vậy, người Y-sơ-ra-ên tiến quân đến gần người Bên-gia-min vào ngày thứ hai. 25  Người Bên-gia-min ra khỏi Ghi-bê-át để giao chiến với họ vào ngày thứ hai và đánh giết thêm 18.000 người Y-sơ-ra-ên,+ tất cả đều được trang bị gươm. 26  Hết thảy người Y-sơ-ra-ên lại đi lên Bê-tên. Họ than khóc và ngồi trước mặt Đức Giê-hô-va.+ Ngày hôm ấy, họ kiêng ăn+ đến chiều tối và dâng lễ vật thiêu+ cùng lễ vật hòa thuận+ trước mặt Đức Giê-hô-va. 27  Rồi người Y-sơ-ra-ên cầu hỏi Đức Giê-hô-va,+ vì vào thời ấy, hòm của giao ước Đức Chúa Trời đang ở đó. 28  Thời bấy giờ, Phi-nê-a,+ con trai Ê-lê-a-xa, cháu A-rôn, đang phục vụ trước Hòm Giao Ước. Người Y-sơ-ra-ên hỏi: “Chúng con có nên giao chiến với anh em mình là người Bên-gia-min một lần nữa không? Hay chúng con nên dừng lại?”.+ Đức Giê-hô-va phán: “Hãy đi lên, vì ngày mai ta sẽ phó chúng vào tay các con”. 29  Sau đó, người Y-sơ-ra-ên đặt quân mai phục+ quanh thành Ghi-bê-át. 30  Người Y-sơ-ra-ên lại lên giao chiến với người Bên-gia-min vào ngày thứ ba, họ dàn quân trước thành Ghi-bê-át như những lần trước.+ 31  Khi người Bên-gia-min ra giao chiến, chúng bị dụ đi xa thành.+ Rồi như những lần trước, chúng bắt đầu tấn công và giết được một số người trên các đường cái, một đường dẫn lên Bê-tên còn đường kia dẫn đến Ghi-bê-át, có khoảng 30 người Y-sơ-ra-ên bị giết ngoài đồng.+ 32  Thế nên, người Bên-gia-min nói: “Chúng đang bại trận trước mặt chúng ta như những lần trước”.+ Nhưng người Y-sơ-ra-ên nói: “Chúng ta sẽ rút lui và dụ chúng ra xa thành, đến những đường cái”. 33  Hết thảy người Y-sơ-ra-ên trỗi dậy từ chỗ mình và dàn quân tại Ba-anh-ta-ma. Trong khi đó, đội quân mai phục của Y-sơ-ra-ên tại vùng phụ cận Ghi-bê-át cũng xông đến tấn công. 34  Vậy, 10.000 lính tinh nhuệ của Y-sơ-ra-ên đến trước thành Ghi-bê-át và trận chiến diễn ra rất khốc liệt. Nhưng người Bên-gia-min không biết tai họa đang đến gần. 35  Đức Giê-hô-va đánh bại người Bên-gia-min+ trước mặt người Y-sơ-ra-ên. Vào ngày đó, người Y-sơ-ra-ên giết 25.100 người Bên-gia-min, tất cả đều được trang bị gươm.+ 36  Tuy nhiên, người Bên-gia-min tưởng người Y-sơ-ra-ên sẽ bị đánh bại khi họ rút lui trước mặt mình,+ nhưng thật ra họ rút lui vì tin cậy nơi đội quân mai phục được bố trí để tấn công Ghi-bê-át.+ 37  Quân mai phục nhanh chóng hành động và xông vào Ghi-bê-át. Họ tản ra và dùng gươm giết cả thành. 38  Người Y-sơ-ra-ên đã sắp đặt rằng đội quân mai phục sẽ đốt khói ra hiệu từ trong thành. 39  Khi người Y-sơ-ra-ên rút khỏi trận địa, người Bên-gia-min bắt đầu tấn công và giết khoảng 30 người Y-sơ-ra-ên,+ và nói rằng: “Rõ ràng chúng lại bị chúng ta đánh bại như trận trước”.+ 40  Nhưng ám hiệu từ thành Ghi-bê-át bốc lên như một cột khói. Khi người Bên-gia-min quay lại nhìn thì thấy cả thành bốc cháy ngợp trời. 41  Người Y-sơ-ra-ên quay ngược lại, và người Bên-gia-min mất hết nhuệ khí vì thấy tai họa đã ập xuống. 42  Chúng tháo chạy khỏi người Y-sơ-ra-ên về phía hoang mạc, nhưng không thể thoát khỏi trận chiến. Những quân lính đang ra khỏi các thành cũng hợp sức đánh giết chúng. 43  Họ bao vây và truy kích người Bên-gia-min không ngừng nghỉ. Họ chà đạp chúng ngay trước thành Ghi-bê-át về phía đông. 44  Cuối cùng, 18.000 người Bên-gia-min mất mạng, tất cả đều là chiến binh dũng mãnh.+ 45  Người Bên-gia-min quay lưng bỏ chạy vào hoang mạc, đến vách đá Rim-môn.+ Người Y-sơ-ra-ên giết 5.000 người của chúng trên các đường cái và cứ truy kích đến tận Ghi-đê-om; họ giết thêm 2.000 người nữa. 46  Tổng số người Bên-gia-min chết vào ngày đó lên đến 25.000 người được trang bị gươm,+ tất cả đều là chiến binh dũng mãnh. 47  Nhưng có 600 người rút vào hoang mạc, đến vách đá Rim-môn và ở đó bốn tháng. 48  Người Y-sơ-ra-ên quay lại đánh chi phái Bên-gia-min và dùng gươm giết dân trong thành, từ người cho đến súc vật, hết thảy những gì còn sót lại. Ngoài ra, họ cũng đốt tất cả các thành trên đường đi.

Chú thích

Cũng có thể là “chủ đất”.