Thư gửi tín đồ ở Phi-líp 3:1-21

  • Không đặt lòng tin cậy nơi xác thịt (1-11)

    • Mọi thứ như vô giá trị vì cớ Đấng Ki-tô (7-9)

  • Vươn tới mục tiêu (12-21)

    • Công dân trên trời (20)

3  Cuối cùng, hỡi anh em, hãy tiếp tục vui mừng trong Chúa.+ Tôi không thấy phiền khi viết đi viết lại cùng một điều cho anh em, và đó là vì sự an toàn của anh em.  Hãy coi chừng những kẻ ô uế,* coi chừng những kẻ gây thiệt hại, coi chừng những kẻ đề cao phép cắt bì.+  Chúng ta mới là những người chịu phép cắt bì thật,+ vì chúng ta phụng sự Đức Chúa Trời nhờ thần khí ngài, khoe về Đấng Ki-tô Giê-su+ và không đặt lòng tin cậy nơi xác thịt,  nhưng nếu muốn tin cậy xác thịt thì hơn bất cứ ai, tôi có cớ để làm thế. Nếu ai nghĩ mình có cớ để tin cậy xác thịt thì tôi còn có nhiều cớ hơn:  Tôi được cắt bì vào ngày thứ tám,+ thuộc dân Y-sơ-ra-ên, thuộc chi phái Bên-gia-min, là người Hê-bơ-rơ được sinh bởi người Hê-bơ-rơ;+ xét về mặt luật pháp, tôi là người Pha-ri-si;+  xét về lòng sốt sắng, tôi bắt bớ hội thánh;+ xét về sự công chính dựa trên luật pháp, tôi chứng tỏ mình không chỗ trách được.  Tuy nhiên, về những điều từng có lợi cho mình thì nay tôi xem như vô giá trị* vì cớ Đấng Ki-tô.+  Hơn thế nữa, tôi đã thật sự xem mọi thứ như vô giá trị vì cớ giá trị cao quý của sự hiểu biết về Đấng Ki-tô Giê-su, là Chúa tôi. Vì cớ ngài mà tôi chịu mất mọi thứ, xem chúng như rác rưởi, hầu có được Đấng Ki-tô  và được công nhận là hợp nhất với ngài, không phải nhờ sự công chính của riêng mình bởi làm theo Luật pháp, nhưng nhờ sự công chính bởi đức tin+ nơi Đấng Ki-tô,+ sự công chính đến từ Đức Chúa Trời và dựa trên đức tin.+ 10  Mục tiêu của tôi là biết ngài và biết quyền lực sự sống lại của ngài,+ chịu khổ như ngài,+ chịu cùng cái chết như ngài,+ 11  để xem tôi có thể nào nhận được sự sống lại thứ nhất*+ hay không. 12  Không phải là tôi đã nhận giải thưởng hay được hoàn hảo rồi, nhưng tôi đang nỗ lực+ xem có thể nắm lấy điều mà Đấng Ki-tô Giê-su chọn* tôi để nhận lãnh hay không.+ 13  Hỡi anh em, tôi chưa xem là mình đã nắm được điều đó; nhưng có một điều chắc chắn: Tôi quên đi những điều đằng sau+ và vươn tới những điều phía trước,+ 14  tôi nỗ lực đạt đến mục tiêu là giải thưởng+ được Đức Chúa Trời gọi lên trời+ qua Đấng Ki-tô Giê-su. 15  Vì thế, ai trong chúng ta là người thành thục,+ hãy có tinh thần ấy; nếu anh em có khuynh hướng khác về bất cứ phương diện nào, Đức Chúa Trời sẽ tỏ cho anh em biết tinh thần ấy. 16  Dù sao đi nữa, chúng ta đã tiến bộ đến mức nào thì hãy tiếp tục theo bước tiến ấy một cách trật tự. 17  Hỡi anh em, hãy cùng nhau bắt chước tôi;+ hãy chú ý đến những người sống theo gương mẫu mà chúng tôi đã để lại cho anh em. 18  Vì có nhiều người mà trước đây tôi thường nhắc đến, nhưng nay tôi lại khóc khi nhắc đến họ, bởi họ sống như kẻ thù nghịch với cây khổ hình* của Đấng Ki-tô. 19  Kết cuộc của họ là sự hủy diệt, chúa của họ là bụng* của họ, sự vinh hiển của họ thật ra là điều hổ thẹn, và họ để tâm trí vào những điều trần tục.+ 20  Còn chúng ta là công dân+ trên trời+ và mong mỏi chờ đợi đấng cứu rỗi từ trời là Chúa Giê-su Ki-tô,+ 21  ngài sẽ biến đổi thân thể hèn mọn của chúng ta cho giống* với thân thể vinh hiển của ngài,+ bằng quyền năng lớn lao mà ngài dùng để khiến muôn vật phục mình.+

Chú thích

Ds: “những con chó”.
Cũng có thể là “tôi sẵn sàng từ bỏ”.
Hay “sự sống lại sớm hơn”.
Ds: “nắm lấy”.
Hay “những ham muốn xác thịt”.
Ds: “để có cùng hình dạng”.