Thư gửi tín đồ ở Phi-líp 2:1-30

  • Sự khiêm nhường của tín đồ đạo Đấng Ki-tô (1-4)

  • Sự khiêm nhường của Đấng Ki-tô và việc ngài được nâng lên (5-11)

  • Nỗ lực để được cứu rỗi (12-18)

    • Chiếu sáng như những ngọn đèn (15)

  • Phái Ti-mô-thê và Ép-ba-phô-đi đến (19-30)

2  Vậy, nếu có sự khích lệ trong Đấng Ki-tô, nếu có sự an ủi bằng tình yêu thương, nếu có mối kết giao về thiêng liêng, nếu có sự trìu mến và lòng trắc ẩn  thì hãy làm cho niềm vui của tôi được trọn vẹn bằng cách có cùng tư tưởng, cùng tình yêu thương, hoàn toàn hợp nhất và đồng tâm nhất trí với nhau.+  Đừng làm việc gì vì ưa tranh cãi+ hay vì tự cao,+ nhưng hãy khiêm nhường* xem người khác cao hơn mình,+  đồng thời hãy quan tâm đến lợi ích của người khác, chứ không chỉ quan tâm đến lợi ích của riêng mình.+  Hãy giữ tinh thần này trong anh em, là tinh thần cũng có trong Đấng Ki-tô Giê-su.+  Dù ngài có hình dạng giống Đức Chúa Trời+ nhưng không hề nghĩ đến việc cố trở nên ngang hàng với Đức Chúa Trời.+  Trái lại, ngài từ bỏ tất cả, mặc lấy hình dạng đầy tớ+ và trở thành con người.*+  Hơn thế nữa, khi trở thành con người, ngài hạ mình xuống và vâng lời cho đến chết,+ thậm chí chết trên cây khổ hình.*+  Chính vì lý do đó, Đức Chúa Trời đã nâng ngài lên địa vị cao hơn+ và nhân từ ban cho ngài danh trên hết mọi danh,+ 10  hầu cho mọi đầu gối trên trời, dưới đất lẫn trong lòng đất đều quỳ xuống trước danh Chúa Giê-su,+ 11  và mọi lưỡi đều công khai nhìn nhận Giê-su Ki-tô là Chúa,+ như thế mang lại vinh hiển cho Đức Chúa Trời là Cha. 12  Vậy nên, hỡi anh em yêu dấu của tôi, như anh em đã luôn vâng lời, không chỉ khi tôi có mặt mà nay, khi tôi vắng mặt, lại còn sẵn sàng hơn, thì anh em hãy tiếp tục nỗ lực để được cứu rỗi, với lòng kính sợ và run rẩy. 13  Theo điều đẹp lòng ngài, Đức Chúa Trời thêm sinh lực cho anh em và ban cho anh em ước muốn lẫn sức mạnh để hành động. 14  Hãy tiếp tục làm mọi việc mà không cằn nhằn+ và cãi cọ,+ 15  để anh em trở nên không chỗ trách được và trong sạch, được làm con cái Đức Chúa Trời,+ không bị tì vết giữa một thế hệ gian xảo và đồi bại.+ Giữa thế hệ đó, anh em chiếu sáng như những ngọn đèn trong thế gian,+ 16  luôn nắm chắc lời sự sống.+ Rồi tôi sẽ có lý do để vui mừng trong ngày của Đấng Ki-tô, vì biết mình không chạy uổng công hoặc chịu khó nhọc vô ích. 17  Tuy nhiên, dù tôi được đổ ra như rượu tế lễ+ rưới trên vật tế lễ,+ là công việc thánh mà anh em được đức tin thúc đẩy để làm, thì tôi vẫn vui mừng và cùng vui với hết thảy anh em. 18  Cũng vậy, anh em nên vui mừng và cùng vui với tôi. 19  Tôi hy vọng phái Ti-mô-thê+ đến với anh em sớm, nếu đó là ý muốn của Chúa Giê-su, hầu tôi được khích lệ khi nghe tin về anh em. 20  Tôi không có ai có tính tình giống như anh ấy, người sẽ thật lòng chăm lo cho anh em. 21  Vì tất cả những người khác đều mưu cầu lợi ích cho riêng mình chứ không phải cho Chúa Giê-su Ki-tô. 22  Nhưng anh em biết anh ấy đã chứng tỏ phẩm chất của mình bằng cách cùng phục vụ với tôi trong việc đẩy mạnh tin mừng, như con+ với cha vậy. 23  Thế nên, anh ấy là người tôi hy vọng sẽ phái đến với anh em, ngay khi tôi biết chuyện gì xảy ra cho mình. 24  Thật vậy, tôi tin chắc rằng nếu Chúa muốn thì không lâu nữa tôi cũng sẽ đến.+ 25  Nhưng nay tôi thấy cần gửi Ép-ba-phô-đi về với anh em. Anh ấy là người anh em, cộng sự và bạn chiến đấu của tôi, cũng là người đại diện mà anh em phái đến để phục vụ tôi.+ 26  Vì anh ấy mong mỏi gặp tất cả anh em và đang buồn nản do biết anh em đã nghe tin anh ấy ngã bệnh. 27  Thật thế, anh ấy bị bệnh đến độ gần chết nhưng Đức Chúa Trời đã thương xót anh ấy, thật ra không chỉ anh ấy thôi mà cả tôi nữa, để tôi không phải đau buồn hết chuyện này đến chuyện khác. 28  Vì vậy, tôi phái anh ấy đi rất khẩn cấp, để khi gặp anh ấy, anh em lại được vui mừng và tôi cũng bớt lo. 29  Hãy vui mừng đón tiếp anh ấy như anh em thường đón tiếp các môn đồ của Chúa và luôn quý mến những anh như thế,+ 30  bởi anh ấy đã suýt chết vì công việc của Đấng Ki-tô,* liều mạng sống mình để thay anh em phục vụ tôi vì anh em không có mặt ở đây.+

Chú thích

Hay “hãy có tinh thần xem mình là thấp hèn”.
Ds: “trở nên giống như con người”.
Cũng có thể là “công việc của Chúa”.