Phục truyền luật lệ 7:1-26

  • Bảy dân tộc sẽ bị hủy diệt (1-6)

  • Lý do Y-sơ-ra-ên được chọn (7-11)

  • Vâng lời mang lại thành công trong tương lai (12-26)

7  Khi Giê-hô-va Đức Chúa Trời đưa anh em đến xứ mà anh em sắp vào nhận làm sản nghiệp+ thì ngài sẽ loại bỏ các dân tộc đông đúc khỏi trước mặt anh em,+ đó là dân Hếch, dân Ghi-rê-ga-sít, dân A-mô-rít,+ dân Ca-na-an, dân Phê-rê-sít, dân Hê-vít và dân Giê-bu,+ tức bảy dân tộc đông và mạnh hơn anh em.+  Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em sẽ trao chúng cho anh em và anh em sẽ đánh bại chúng.+ Anh em phải hủy diệt chúng.+ Không được lập bất kỳ giao ước nào với chúng, cũng không được cho chúng bất cứ ân huệ nào.+  Anh em không được kết tình thông gia với chúng. Không được gả con gái mình cho con trai chúng hoặc cưới con gái chúng cho con trai mình.+  Vì chúng sẽ khiến con cái anh em không còn theo Đức Chúa Trời nữa mà hầu việc các thần khác;+ rồi cơn giận của Đức Giê-hô-va sẽ nổi phừng lên cùng anh em và ngài sẽ tiêu diệt anh em cách nhanh chóng.+  Trái lại, đây là điều anh em phải làm với chúng: phá đổ các bàn thờ, đập nát các trụ thờ,+ đốn ngã các cột thờ*+ và đốt cháy các tượng khắc của chúng.+  Vì anh em là một dân thánh đối với Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em, và Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã chọn anh em làm dân ngài, tức sản nghiệp quý báu* của ngài, giữa mọi dân trên mặt đất.+  Đức Giê-hô-va đã thể hiện lòng yêu mến đối với anh em và đã chọn anh em,+ không phải vì anh em đông nhất trong tất cả các dân, thật ra, anh em là dân nhỏ nhất trong tất cả các dân.+  Nhưng bởi tình yêu thương Đức Giê-hô-va dành cho anh em và bởi ngài giữ lời thề mà ngài đã lập với tổ phụ anh em+ nên Đức Giê-hô-va đã dùng bàn tay mạnh mẽ đưa anh em đi, chuộc anh em khỏi nhà nô lệ,+ khỏi quyền lực của vua Ai Cập là Pha-ra-ôn.  Anh em biết rõ rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em là Đức Chúa Trời thật, là Đức Chúa Trời trung tín, luôn giữ giao ước và thể hiện tình yêu thương thành tín đến ngàn đời với những ai yêu thương ngài và giữ các điều răn ngài.+ 10  Nhưng ngài sẽ lấy sự hủy diệt mà báo trả thẳng vào những kẻ ghét ngài.+ Ngài sẽ không chậm trễ trừng phạt những kẻ ghét ngài; ngài sẽ báo trả thẳng vào chúng. 11  Vậy, hãy cẩn thận vâng giữ các điều răn, điều lệ cùng phán quyết mà tôi truyền dặn anh em hôm nay. 12  Nếu anh em tiếp tục lắng nghe những phán quyết ấy, vâng giữ và làm theo thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em sẽ giữ giao ước và thể hiện tình yêu thương thành tín mà ngài đã thề với tổ phụ anh em. 13  Ngài sẽ yêu thương anh em, ban phước và khiến anh em gia tăng. Thật thế, ngài sẽ ban phước cho anh em có nhiều con cháu,+ dư dật thổ sản, ngũ cốc, rượu mới, dầu,+ bò con và cừu con trong bầy, tại xứ mà ngài đã thề với tổ phụ anh em rằng ngài sẽ ban cho anh em.+ 14  Trong tất cả các dân, anh em sẽ trở thành dân được ban phước nhiều nhất;+ trong vòng anh em sẽ không có người nam hay nữ nào không có con, và súc vật của anh em cũng vậy.+ 15  Đức Giê-hô-va sẽ loại bỏ bệnh tật khỏi anh em, và ngài sẽ không giáng trên anh em bất kỳ dịch bệnh kinh khiếp nào mà anh em đã biết tại Ai Cập.+ Thay vì thế, ngài sẽ giáng chúng trên những kẻ ghét anh em. 16  Anh em phải hủy diệt mọi dân tộc mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời trao cho anh em.+ Không được thương hại chúng,+ cũng không được hầu việc các thần của chúng,+ vì đó sẽ là cái bẫy cho anh em.+ 17  Nếu anh em nói trong lòng rằng: ‘Các dân tộc ấy đông hơn mình. Làm sao mình có thể đuổi chúng?’+ 18  thì đừng sợ hãi.+ Hãy nhắc mình nhớ về điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em đã làm cho Pha-ra-ôn cùng toàn thể xứ Ai Cập,+ 19  về những sự phán xét* vĩ đại chính mắt anh em đã thấy, cùng những dấu lạ, phép lạ,+ bàn tay mạnh mẽ, cánh tay giơ thẳng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã dùng để đưa anh em đi.+ Đó là điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em sẽ làm với mọi dân tộc mà anh em sợ.+ 20  Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em sẽ khiến chúng nản lòng,* cho đến khi những kẻ còn sót lại+ và những kẻ đang ẩn mình trước mặt anh em bị diệt vong. 21  Đừng vì chúng mà kinh khiếp, bởi Giê-hô-va Đức Chúa Trời ở cùng anh em,+ ngài là Đức Chúa Trời vĩ đại và đáng kính sợ.+ 22  Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em sẽ dần dần đuổi các dân tộc ấy khỏi trước mặt anh em.+ Anh em không được phép diệt chúng cách nhanh chóng, để các loài thú hoang không sinh sôi nảy nở và gây hại cho anh em. 23  Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ trao chúng cho anh em và ngài sẽ đánh bại chúng hoàn toàn cho đến khi chúng bị tiêu diệt.+ 24  Ngài sẽ giao các vua của chúng vào tay anh em+ và anh em sẽ xóa tên chúng dưới bầu trời.+ Không ai sẽ đứng lên chống lại anh em,+ cho đến chừng anh em tận diệt chúng.+ 25  Anh em phải đốt các tượng khắc của chúng.+ Đừng tham muốn bạc vàng trên các tượng đó hoặc lấy chúng cho mình,+ để anh em không vì chúng mà mắc bẫy, vì đó là điều đáng ghê tởm đối với Giê-hô-va Đức Chúa Trời.+ 26  Anh em không được mang một vật ghê tởm nào vào nhà mình để rồi trở nên đáng diệt giống vật ấy. Phải tuyệt đối căm ghét và gớm ghê vật ấy vì nó là thứ đáng diệt.

Chú thích

Hay “đặc biệt”.
Hay “thử thách”.
Cũng có thể là “hoảng sợ; kinh khiếp”.