Phục truyền luật lệ 6:1-25

  • Yêu thương Đức Giê-hô-va hết lòng (1-9)

    • “Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy nghe!” (4)

    • Cha mẹ dạy dỗ con cái (6, 7)

  • Đừng quên Đức Giê-hô-va (10-15)

  • Không được thử Đức Giê-hô-va (16-19)

  • Kể với thế hệ sau (20-25)

6  Đây là những điều răn, điều lệ và phán quyết mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã ban để dạy dỗ anh em, hầu cho anh em vâng giữ những điều ấy khi anh em băng qua sông và vào xứ mà anh em sẽ nhận làm sản nghiệp,  để trong suốt cuộc đời mình, anh em sẽ kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời và giữ mọi luật lệ cũng như điều răn của ngài mà tôi đang truyền dặn cho anh em, cho con và cháu của anh em,+ nhờ đó anh em có thể sống lâu.+  Hỡi Y-sơ-ra-ên, anh em phải lắng nghe và cẩn thận vâng giữ những điều ấy để được thịnh vượng và trở nên đông đúc trong vùng đất tràn đầy sữa và mật, đúng như Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ anh em đã hứa với anh em.  Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy nghe! Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Đức Giê-hô-va có một không hai.+  Anh em phải yêu thương Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em hết lòng, hết mình*+ và hết sức lực.+  Những lời mà tôi truyền cho anh em hôm nay phải ở trong lòng anh em,  anh em phải khắc ghi* những điều đó vào lòng con cái mình+ và nói đến những điều đó khi ngồi trong nhà, khi đi trên đường, khi nằm và khi thức dậy.+  Hãy buộc chúng trên bàn tay như một sự nhắc nhở, và chúng phải như một dải buộc trên trán anh em.*+  Hãy viết chúng trên cột cửa nhà và trên các cổng thành của anh em. 10  Khi Giê-hô-va Đức Chúa Trời đưa anh em vào xứ mà ngài đã thề với tổ phụ anh em là Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp rằng ngài sẽ ban cho anh em,+ tức xứ có những thành lớn và đẹp đẽ mà anh em không xây,+ 11  các ngôi nhà chứa đầy những thứ tốt đẹp mà anh em không cần phải làm việc để có được, những hầm chứa nước mà anh em không đào, những vườn nho và cây ô-liu mà anh em không trồng, khi anh em ăn và được thỏa lòng,+ 12  thì hãy cẩn thận, đừng quên Đức Giê-hô-va,+ là đấng đã đưa anh em ra khỏi xứ Ai Cập, khỏi nhà nô lệ. 13  Hãy kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em,+ hãy hầu việc ngài+ và lấy danh ngài mà thề.+ 14  Anh em không được đi theo các thần khác, tức bất kỳ thần nào của các dân xung quanh,+ 15  vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em, tức đấng ngự giữa anh em, là Đức Chúa Trời đòi hỏi lòng sùng kính chuyên độc.+ Bằng không, cơn giận của Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ nổi phừng lên cùng anh em+ và ngài sẽ tiêu diệt anh em khỏi mặt đất.+ 16  Anh em không được thử Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình+ như đã thử ngài tại Ma-sa.+ 17  Anh em phải sốt sắng vâng giữ các điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em, cùng những nhắc nhở và điều lệ mà ngài đã phán dặn anh em vâng giữ. 18  Anh em phải làm điều đúng và tốt lành trong mắt Đức Giê-hô-va, để anh em được thịnh vượng và đi vào nhận lấy xứ tốt tươi, là xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề với tổ phụ anh em,+ 19  bằng cách đuổi mọi kẻ thù của anh em khỏi trước mặt anh em, đúng như Đức Giê-hô-va đã hứa.+ 20  Sau này, khi con trai anh em hỏi rằng: ‘Những nhắc nhở, điều lệ và phán quyết mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta đã phán dặn có nghĩa gì?’ 21  thì anh em sẽ trả lời thế này: ‘Chúng ta đã trở thành nô lệ của Pha-ra-ôn ở Ai Cập, nhưng Đức Giê-hô-va đã dùng bàn tay mạnh mẽ đưa chúng ta ra khỏi Ai Cập. 22  Trước mắt chúng ta, Đức Giê-hô-va đã làm những dấu lạ cùng phép lạ lớn lao, gây tàn hại trên xứ Ai Cập,+ trên Pha-ra-ôn cùng cả nhà hắn.+ 23  Ngài đưa chúng ta ra khỏi đó để dẫn chúng ta đến nơi này, hầu ban cho chúng ta xứ mà ngài đã thề với tổ phụ chúng ta.+ 24  Sau đó, Đức Giê-hô-va phán dặn chúng ta phải thi hành những điều lệ ấy và kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời vì lợi ích lâu dài của chúng ta,+ để chúng ta có thể tiếp tục sống+ như chúng ta hiện đang sống ngày nay. 25  Chúng ta sẽ được xem là công chính nếu cẩn thận làm theo mọi điều răn để vâng lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta, đúng như ngài đã phán dặn’.+

Chú thích

Xem mục “Nephesh; Psykhe” trong Bảng chú giải thuật ngữ.
Hay “lặp đi lặp lại”.
Ds: “giữa hai mắt anh em”.