Phục truyền luật lệ 5:1-33

  • Giao ước của Đức Giê-hô-va tại Hô-rếp (1-5)

  • Nhắc lại Mười Điều Răn (6-22)

  • Dân chúng sợ hãi tại núi Si-nai (23-33)

5  Sau đó, Môi-se triệu tập toàn thể dân Y-sơ-ra-ên và nói: “Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy nghe các điều lệ và phán quyết mà hôm nay tôi công bố cho anh em, anh em phải học và cẩn thận vâng giữ những điều ấy.  Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta đã lập một giao ước với chúng ta tại Hô-rếp.+  Đức Giê-hô-va không lập giao ước đó với tổ phụ chúng ta mà ngài lập với chúng ta, tức hết thảy những người hiện đang sống tại đây.  Đức Giê-hô-va đã phán với anh em mặt đối mặt ở trên núi, từ trong ngọn lửa.+  Lúc đó, tôi đứng giữa Đức Giê-hô-va và anh em+ để truyền các lời của Đức Giê-hô-va cho anh em, vì anh em sợ ngọn lửa và không đi lên núi.+ Ngài nói:  ‘Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, là đấng đã dẫn ngươi ra khỏi xứ Ai Cập, khỏi nhà nô lệ.+  Ngoài ta ra, ngươi không được có thần nào khác.+  Ngươi không được làm cho mình tượng chạm+ hay thứ gì có hình dạng của bất cứ vật nào trên trời, dưới đất hoặc trong nước.  Ngươi không được quỳ lạy cũng không được hầu việc chúng,+ vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, là Đức Chúa Trời đòi hỏi lòng sùng kính chuyên độc.+ Đối với những kẻ ghét ta, ta sẽ vì lỗi lầm cha ông mà trừng phạt con cháu ba, bốn đời.+ 10  Nhưng ta sẽ thể hiện tình yêu thương thành tín đến ngàn đời với những ai yêu thương ta và gìn giữ các điều răn của ta. 11  Ngươi không được dùng danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi một cách thiếu suy xét,*+ vì Đức Giê-hô-va sẽ không bỏ qua cho bất kỳ kẻ nào dùng danh ngài một cách thiếu suy xét.+ 12  Hãy giữ cho ngày Sa-bát được thánh, đúng như Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã phán dặn.+ 13  Ngươi phải hoàn tất mọi công việc trong sáu ngày,+ 14  nhưng ngày thứ bảy là một ngày Sa-bát cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi.+ Không được làm bất cứ công việc gì,+ ngươi hay con trai, con gái, nô lệ nam và nữ, bò đực, lừa, bất kỳ súc vật nào hay ngoại kiều sống trong thành của ngươi cũng vậy,+ để nô lệ nam và nữ của ngươi cũng có thể nghỉ ngơi như ngươi.+ 15  Ngươi hãy nhớ rằng mình từng trở thành nô lệ tại xứ Ai Cập và Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã dùng bàn tay mạnh mẽ cùng cánh tay giơ thẳng để dẫn ngươi ra khỏi đó.+ Ấy là lý do Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán dặn ngươi phải giữ ngày Sa-bát. 16  Hãy hiếu kính cha mẹ,+ đúng như Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã phán dặn, để ngươi được sống lâu và thịnh vượng trong xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho.+ 17  Ngươi không được giết người.+ 18  Ngươi không được phạm tội ngoại tình.+ 19  Ngươi không được trộm cắp.+ 20  Ngươi không được làm chứng cho chuyện giả dối để chống lại người khác.+ 21  Ngươi không được tham muốn vợ người khác.+ Ngươi không được tham muốn nhà, đồng ruộng, nô lệ nam và nữ, bò đực, lừa hay bất cứ thứ gì thuộc về người khác’.+ 22  Đó là những điều răn mà Đức Giê-hô-va đã phán trên núi với toàn thể hội chúng của anh em, từ giữa ngọn lửa, giữa đám mây cùng sự u ám dày đặc,+ bằng tiếng nói vang dội; ngoài những điều ấy, ngài không thêm điều gì khác. Sau đó, ngài viết những điều ấy trên hai bảng đá rồi đưa cho tôi.+ 23  Nhưng ngay khi anh em nghe tiếng nói từ giữa sự tối tăm, khi ngọn núi đang bốc cháy,+ thì những người đứng đầu của các chi phái và các trưởng lão của anh em đã đến gặp tôi. 24  Anh em nói rằng: ‘Kìa, Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã cho chúng tôi thấy sự vinh quang và vĩ đại của ngài, chúng tôi đã nghe tiếng ngài từ giữa ngọn lửa.+ Hôm nay, chúng tôi đã thấy Đức Chúa Trời nói với loài người mà loài người vẫn còn sống.+ 25  Sao chúng tôi lại chết? Vì ngọn lửa lớn ấy có thể thiêu đốt chúng tôi. Nếu chúng tôi tiếp tục nghe tiếng của Giê-hô-va Đức Chúa Trời thì chúng tôi chắc chắn sẽ chết. 26  Vì có ai trong loài người được nghe tiếng của Đức Chúa Trời hằng sống phán từ trong ngọn lửa như chúng ta mà vẫn sống? 27  Ông hãy đến gần để nghe mọi lời phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta, rồi ông sẽ thuật lại cho chúng tôi mọi điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán với ông. Chúng tôi sẽ nghe và làm theo’.+ 28  Đức Giê-hô-va nghe những lời anh em đã nói với tôi, và Đức Giê-hô-va phán cùng tôi rằng: ‘Ta đã nghe những lời mà dân này nói với con. Mọi điều họ nói đều đúng.+ 29  Phải chi lòng họ luôn hướng về sự kính sợ ta+ và giữ mọi điều răn của ta+ thì họ cùng con cháu họ sẽ được phước mãi mãi!+ 30  Hãy đi và nói với họ: “Anh em hãy trở về lều mình”. 31  Nhưng con thì ở lại đây với ta để ta truyền cho con mọi điều răn, điều lệ cùng phán quyết mà con sẽ dạy dân chúng và họ phải vâng giữ tại xứ ta ban cho họ làm sản nghiệp’. 32  Bây giờ, anh em hãy cẩn thận làm đúng như lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em đã phán dặn.+ Anh em không được quay sang phải hay trái.+ 33  Anh em phải đi theo đúng đường lối mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em đã phán dặn,+ hầu cho anh em được sống, được thịnh vượng và sống lâu dài tại xứ mà anh em sẽ nhận làm sản nghiệp.+

Chú thích

Hay “vô ích”.