Phục truyền luật lệ 4:1-49

  • Kêu gọi vâng lời (1-14)

    • Đừng quên việc Đức Chúa Trời đã làm (9)

  • Đức Giê-hô-va đòi hỏi lòng sùng kính chuyên độc (15-31)

  • Không có Đức Chúa Trời nào khác ngoài Đức Giê-hô-va (32-40)

  • Các thành trú ẩn phía đông sông Giô-đanh (41-43)

  • Giới thiệu Luật pháp (44-49)

4  Bây giờ, hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy lắng nghe những điều lệ và phán quyết mà tôi đang truyền dạy anh em vâng giữ, để anh em có thể sống,+ đi vào và nhận lấy xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ anh em sẽ ban cho anh em.  Anh em không được thêm điều gì, cũng không được bớt điều gì từ lời mà tôi truyền cho anh em,+ hầu cho anh em giữ những điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời mà tôi đang truyền dặn anh em.  Chính mắt anh em đã nhìn thấy điều Đức Giê-hô-va làm trong vụ việc liên quan đến Ba-anh Phê-ô; Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em đã tiêu diệt hết thảy những kẻ theo Ba-anh Phê-ô khỏi anh em.+  Nhưng anh em là tất cả những người gắn bó với Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình thì vẫn sống đến ngày nay.  Này, tôi đã dạy anh em những điều lệ và phán quyết+ đúng như Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tôi phán dặn tôi, hầu cho anh em vâng giữ những điều đó tại xứ mà anh em sẽ nhận làm sản nghiệp.  Anh em phải cẩn thận làm theo,+ vì điều đó sẽ thể hiện sự khôn ngoan+ và hiểu biết+ của anh em trước mặt các dân, là những người sẽ nghe về tất cả các điều lệ ấy và họ sẽ nói rằng: ‘Dân tộc lớn này rõ ràng là một dân khôn ngoan và thông hiểu’.+  Dân tộc lớn nào được các thần ở bên mình như Giê-hô-va Đức Chúa Trời ở bên chúng ta mỗi khi chúng ta kêu cầu ngài?+  Dân tộc lớn nào có những điều lệ và phán quyết công chính như toàn bộ Luật pháp mà tôi nói trước mặt anh em hôm nay?+  Hãy thận trọng và giữ mình kỹ càng để anh em không quên những gì mình đã tận mắt thấy, hầu cho chúng không lìa khỏi lòng anh em trong suốt cuộc đời. Anh em cũng phải truyền chúng lại cho con cháu mình.+ 10  Vào ngày mà anh em đứng trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình tại Hô-rếp, Đức Giê-hô-va đã phán với tôi rằng: ‘Hãy tập hợp dân chúng lại trước mặt ta để ta cho họ nghe các lời của ta,+ hầu cho họ có thể học kính sợ ta+ suốt những ngày họ sống trên đất và hầu cho họ có thể dạy dỗ con cháu mình’.+ 11  Vậy, anh em đã đến đứng tại chân núi, núi đã bốc lửa cháy cao đến tận trời và có sự tối tăm, mây mù cùng sự u ám dày đặc.+ 12  Đức Giê-hô-va bắt đầu phán với anh em từ giữa ngọn lửa.+ Anh em nghe tiếng nói nhưng không thấy hình dạng,+ chỉ nghe tiếng mà thôi.+ 13  Ngài đã công bố giao ước của ngài cho anh em,+ là giao ước mà ngài truyền dặn anh em phải vâng giữ, tức Mười Điều Răn.*+ Sau đó, ngài viết chúng trên hai bảng đá.+ 14  Lúc ấy, Đức Giê-hô-va đã lệnh cho tôi truyền dạy anh em các điều lệ và phán quyết, là những điều mà anh em phải vâng giữ tại xứ mà anh em sẽ vào nhận làm sản nghiệp. 15  Vậy, hãy giữ mình kỹ càng, vì anh em không thấy bất cứ hình dạng nào vào ngày Đức Giê-hô-va phán với anh em tại Hô-rếp từ giữa ngọn lửa, 16  để anh em không làm điều bại hoại khi tạc cho mình những tượng chạm có hình dạng của bất cứ biểu tượng nào. Đừng làm thứ gì có hình dạng người nam hoặc nữ,+ 17  có hình dạng của bất cứ thú vật nào trên đất hoặc bất cứ loài chim nào bay trên trời,+ 18  có hình dạng của bất cứ loài vật nào bò trên đất hoặc bất cứ loài cá nào trong nước.+ 19  Khi anh em ngước mắt lên trời và nhìn thấy mặt trời, mặt trăng cùng các ngôi sao, tức cả đạo quân trên trời, thì chớ bị cám dỗ mà quỳ lạy và hầu việc chúng.+ Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em đã ban chúng cho mọi dân ở dưới trời. 20  Nhưng anh em là những người mà Đức Giê-hô-va đã đưa ra khỏi lò luyện sắt, tức xứ Ai Cập, để trở thành một dân làm sản nghiệp riêng của ngài,+ như vị thế anh em có ngày nay. 21  Vì anh em mà Đức Giê-hô-va đã nổi giận với tôi,+ ngài thề rằng tôi không được băng qua sông Giô-đanh hay đi vào xứ tốt tươi mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em sẽ ban cho anh em làm phần thừa kế.+ 22  Vì tôi sẽ chết tại vùng đất này; tôi sẽ không băng qua sông Giô-đanh,+ nhưng anh em sẽ băng qua và nhận lấy xứ tốt tươi ấy. 23  Hãy cẩn thận, đừng quên giao ước mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã lập với anh em,+ và đừng làm cho mình tượng chạm nào theo hình dạng của bất cứ vật gì mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã cấm.+ 24  Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em là ngọn lửa thiêu nuốt,+ là Đức Chúa Trời đòi hỏi lòng sùng kính chuyên độc.+ 25  Khi anh em có con cháu và sống trong xứ một thời gian dài, nếu anh em làm những điều bại hoại, tạc bất cứ loại tượng chạm nào+ và làm điều gian ác trong mắt Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em để xúc phạm ngài+ 26  thì hôm nay tôi khiến trời đất làm chứng nghịch lại anh em rằng chắc chắn anh em sẽ nhanh chóng bị diệt khỏi xứ mà anh em sẽ băng qua sông Giô-đanh để chiếm lấy. Anh em không ở lâu tại đó mà sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn.+ 27  Đức Giê-hô-va sẽ làm anh em tản mác giữa các dân,+ chỉ một ít người trong anh em sẽ sống sót+ giữa các nước mà Đức Giê-hô-va đuổi anh em đến. 28  Tại đó, anh em sẽ phải hầu việc các thần bằng gỗ, bằng đá do tay con người làm ra,+ là những thần không thấy, không nghe, không ăn cũng không ngửi được. 29  Tại những nơi đó, nếu anh em tìm kiếm Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình thì chắc chắn sẽ tìm được ngài,+ nếu anh em tìm kiếm ngài hết lòng, hết mình.+ 30  Khi anh em ở trong nỗi thống khổ và khi mọi điều đó xảy ra với anh em sau này thì anh em sẽ trở về với Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình và lắng nghe tiếng ngài.+ 31  Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em là Đức Chúa Trời đầy lòng thương xót.+ Ngài sẽ không bỏ rơi anh em, hủy diệt anh em hoặc quên giao ước mà ngài đã thề với tổ phụ anh em.+ 32  Bây giờ, hãy hỏi về những ngày trước thời của anh em, từ ngày Đức Chúa Trời tạo ra loài người trên mặt đất; hãy tìm kiếm từ cuối phương trời này đến cuối phương trời kia. Có điều gì vĩ đại đến thế đã từng xảy ra? Hay có điều gì giống như vậy đã từng được nghe đến?+ 33  Có dân tộc nào nghe tiếng của Đức Chúa Trời phán từ giữa ngọn lửa như cách anh em đã nghe mà vẫn còn sống?+ 34  Hoặc Đức Chúa Trời có bao giờ lấy cho mình một dân từ giữa một dân khác bằng những sự phán xét,* dấu lạ, phép lạ,+ chiến tranh,+ bằng bàn tay mạnh mẽ,+ cánh tay giơ thẳng và bằng những việc kinh khiếp+ như Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã làm cho anh em ngay trước mắt anh em tại Ai Cập? 35  Anh em đã được thấy những điều đó để anh em biết Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời thật;+ ngoài ngài ra không có Đức Chúa Trời nào khác.+ 36  Ngài khiến anh em nghe tiếng ngài từ trên trời để sửa trị anh em, ngài khiến anh em thấy ngọn lửa lớn của ngài trên đất, và anh em đã nghe những lời phán của ngài từ giữa ngọn lửa.+ 37  Vì ngài yêu thương tổ phụ anh em và chọn dòng dõi của họ+ nên anh em được đưa ra khỏi Ai Cập trong sự hiện diện của ngài, bằng quyền năng vĩ đại của ngài. 38  Ngài đã đuổi khỏi trước mặt anh em những nước lớn hơn và hùng mạnh hơn anh em, để đưa anh em vào và ban cho anh em xứ của chúng làm phần thừa kế, như đã xảy ra ngày nay.+ 39  Vậy, hôm nay anh em hãy biết và ghi khắc vào lòng rằng Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời thật* ở trên trời và dưới đất.+ Không có Đức Chúa Trời nào khác.+ 40  Anh em phải giữ những điều lệ và điều răn của ngài mà tôi đang truyền cho anh em hôm nay, để anh em cùng con cháu mình được phước, hầu cho anh em sống lâu trong xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ ban cho anh em”.+ 41  Lúc đó, Môi-se để riêng ba thành ở phía đông sông Giô-đanh.+ 42  Nếu một người vô tình giết người khác mà trước đó không hề có thù hằn+ thì người ấy phải chạy trốn đến một trong những thành đó để được sống.+ 43  Những thành đó là thành Bết-xe+ trong hoang mạc thuộc vùng cao nguyên dành cho chi phái Ru-bên, thành Ra-mốt+ ở Ga-la-át dành cho chi phái Gát và thành Gô-lan+ ở Ba-san dành cho chi phái Ma-na-se.+ 44  Sau đây là Luật pháp+ mà Môi-se đã công bố trước mặt dân Y-sơ-ra-ên. 45  Đó là những lời nhắc nhở, điều lệ và phán quyết mà Môi-se truyền cho dân Y-sơ-ra-ên sau khi họ ra khỏi Ai Cập,+ 46  tại vùng sông Giô-đanh trong thung lũng đối diện Bết-phê-ô,+ thuộc xứ của Si-hôn, vua dân A-mô-rít sống tại Hết-bôn,+ người mà Môi-se và dân Y-sơ-ra-ên đã đánh bại sau khi ra khỏi Ai Cập.+ 47  Họ đã chiếm lấy xứ của hắn và xứ của Óc+ vua Ba-san, đó là hai vua của dân A-mô-rít đã sống ở vùng phía đông sông Giô-đanh, 48  từ A-rô-e+ nằm trên rìa của thung lũng Ạt-nôn đến núi Si-on, tức Hẹt-môn,+ 49  và hết thảy vùng A-ra-ba nằm trong vùng phía đông sông Giô-đanh, đến tận biển của vùng A-ra-ba* tại chân triền dốc của Phích-ga.+

Chú thích

Ds: “Mười Lời Phán”.
Hay “thử thách”.
Tức là Biển Muối, hay Biển Chết.