Phục truyền luật lệ 33:1-29

  • Môi-se chúc phước cho các chi phái (1-29)

    • “Cánh tay muôn đời” của Đức Giê-hô-va (27)

33  Đây là lời chúc phước mà Môi-se, người của Đức Chúa Trời, đã công bố trên dân Y-sơ-ra-ên trước khi qua đời.+  Ông nói: “Đức Giê-hô-va đến từ Si-nai,+Ngài soi sáng họ từ Sê-i-rơ. Từ vùng núi Pha-ran, ngài soi sáng trong sự vinh hiển,+Cùng với ngài có muôn vàn thiên sứ thánh,*+Bên tay hữu ngài là các chiến binh.+   Ngài đã yêu mến dân mình;+Hết thảy người thánh ấy đều ở trong tay ngài.+ Họ ngồi dưới chân ngài,+Lắng nghe tiếng phán ngài.+   (Môi-se đã truyền mệnh lệnh, tức luật pháp, cho chúng ta+Để làm sản nghiệp cho hội chúng của Gia-cốp).+   Ngài trở thành vua trên Giê-su-run,*+Khi những người đứng đầu dân chúng nhóm nhau lại+Cùng hết thảy chi phái Y-sơ-ra-ên.+   Nguyện Ru-bên được sống và không bị diệt vong,+Cầu cho dân số người chẳng trở nên ít ỏi”.+  Rồi ông công bố lời chúc phước này cho Giu-đa:+ “Ôi Đức Giê-hô-va, xin nghe tiếng của Giu-đa,+Cầu xin ngài mang người trở về với dân người. Cánh tay người đã bảo vệ* những gì thuộc về mình;Nguyện ngài giúp người chống lại những kẻ đối địch”.+  Ông nói về Lê-vi như sau:+ “Thu-mim và U-rim+ của ngài thuộc về người trung thành với ngài,+Là người mà ngài đã thử lòng tại Ma-sa.+ Ngài đã tranh đấu với người gần dòng nước tại Mê-ri-ba,+   Người đã nói với cha mẹ rằng: ‘Tôi không quan tâm đến ông bà’. Ngay cả anh em, người cũng chẳng thừa nhận+Và lờ đi con trai của chính mình. Vì người đã giữ lời ngàiVà vâng theo giao ước ngài.+ 10  Hãy để người dạy các phán quyết ngài cho Gia-cốp+Và Luật pháp ngài cho Y-sơ-ra-ên.+ Hãy để người dâng hương có mùi thơm dễ chịu cho ngài+Và dâng trọn lễ vật trên bàn thờ ngài.+ 11  Ôi Đức Giê-hô-va, xin ban phước cho sức mạnh ngườiVà cho thấy ngài hài lòng về công việc của tay người. Xin đập nát chân* những kẻ nổi lên nghịch lại người,Để những kẻ ghét người không trỗi dậy được nữa”. 12  Ông nói về Bên-gia-min như sau:+ “Nguyện người Đức Giê-hô-va yêu thương được an ổn bên người;*Người* che chở người ấy suốt ngày đêm,Người ấy sẽ ở giữa hai bờ vai người”.* 13  Ông nói về Giô-sép như sau:+ “Nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho vùng đất của người+Bằng những điều tốt nhất của tầng trời,Bằng sương và nước từ các dòng suối ngầm,+ 14  Bằng những thứ tốt nhất được sinh ra bởi mặt trời,Bằng hoa lợi tốt nhất của mỗi tháng,+ 15  Bằng những vật tốt nhất từ các ngọn núi cổ xưa,*+Bằng những thứ tốt nhất của các ngọn đồi trường tồn, 16  Bằng những vật tốt nhất của trái đất cùng mọi thứ trong nó,+Và bằng sự chấp thuận của đấng ngự trong bụi gai.+ Nguyện những điều ấy đến trên đầu Giô-sép,Trên đỉnh đầu của người được chọn trong vòng anh em mình.+ 17  Sự oai phong người như bò đực đầu lòng,Và các sừng người như sừng bò rừng đực. Người dùng chúng để đẩy* các dân,Đẩy hết thảy họ đến đầu cùng trái đất. Các sừng ấy là hàng vạn người của Ép-ra-im+Và hàng ngàn người của Ma-na-se”. 18  Ông nói về Xê-bu-lôn như sau:+ “Hỡi Xê-bu-lôn, hãy vui mừng khi đi ra,Hỡi Y-sa-ca, hãy vui mừng trong các lều mình.+ 19  Họ sẽ kêu gọi các dân lên núi. Tại đó họ sẽ dâng vật tế lễ công chính. Họ sẽ lấy từ các sản vật dư dật của biểnVà các kho dự trữ* kín giấu trong cát”. 20  Ông nói về Gát như sau:+ “Đáng chúc phước thay người mở mang bờ cõi của Gát.+ Người nằm đó như sư tử,Sẵn sàng rứt đứt cả tay lẫn đỉnh đầu con mồi. 21  Người sẽ lấy phần đầu tiên cho mình,+Vì tại đó có phần dành sẵn của người lập luật.+ Những người đứng đầu trong dân chúng sẽ nhóm lại. Người sẽ thi hành sự công chính của Đức Giê-hô-vaCùng các phán quyết ngài dành cho Y-sơ-ra-ên”. 22  Ông nói về Đan như sau:+ “Đan là sư tử con.+ Người sẽ phóng ra từ Ba-san”.+ 23  Ông nói về Nép-ta-li như sau:+ “Nép-ta-li sẽ thỏa lòng bởi được chấp nhận,Và có đầy ân phước Đức Giê-hô-va. Hãy chiếm lấy vùng đất phía tây và phía nam”. 24  Ông nói về A-se như sau:+ “A-se được ban phước có nhiều con trai. Nguyện người được ơn trước mặt anh em mình,Và chân người được nhúng* trong dầu. 25  Các then cửa của người bằng sắt bằng đồng,+Và người sẽ an ổn suốt đời mình. 26  Chẳng có ai như Đức Chúa Trời thật+ của Giê-su-run,+Đấng cưỡi qua các tầng trời để giúp anh em,Đấng cưỡi trên các đám mây trong sự uy nghi ngài.+ 27  Từ thời xa xưa, Đức Chúa Trời là nơi trú ẩn,+Cánh tay muôn đời của ngài ở dưới anh em.+ Ngài sẽ đuổi kẻ thù khỏi trước mặt anh em,+Và ngài sẽ nói: ‘Hãy tiêu diệt chúng đi!’.+ 28  Y-sơ-ra-ên sẽ sống an ổn,Và suối nước của Gia-cốp sẽ ở riêng biệtTrong một xứ đầy ngũ cốc và rượu mới,+Nơi các tầng trời sẽ nhỏ sương.+ 29  Ôi Y-sơ-ra-ên, anh em hạnh phúc thay!+ Có ai được giống như anh em?+Một dân hưởng sự giải cứu nơi Đức Giê-hô-va,+Là khiên bảo vệ của anh em,+Thanh gươm vĩ đại của anh em. Kẻ thù anh em sẽ khúm núm trước mặt anh em,+Và anh em sẽ giẫm trên lưng* của chúng”.

Chú thích

Hay “hàng vạn đấng thánh”.
Nghĩa là “người ngay thẳng”, một tước hiệu danh dự dành cho Y-sơ-ra-ên.
Hay “tranh đấu cho”.
Hay “hông”.
Cũng có thể là “ngài”.
Cũng có thể là “Ngài”.
Cũng có thể là “ngài”.
Cũng có thể là “các ngọn núi phía đông”.
Hay “húc”.
Hay “kho tàng”.
Hay “tắm”.
Cũng có thể là “các nơi cao”.