Phục truyền luật lệ 31:1-30

  • Môi-se sắp qua đời (1-8)

  • Đọc Luật pháp trước dân chúng (9-13)

  • Giô-suê được bổ nhiệm (14, 15)

  • Sự phản nghịch của Y-sơ-ra-ên được báo trước (16-30)

    • Bài hát để dạy Y-sơ-ra-ên (19, 22, 30)

31  Môi-se đi ra và nói những lời sau với toàn thể dân Y-sơ-ra-ên:  “Ngày nay tôi đã 120 tuổi.+ Tôi không thể dẫn dắt anh em được nữa, vì Đức Giê-hô-va đã phán cùng tôi rằng: ‘Con sẽ không băng qua sông Giô-đanh’.+  Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em là đấng sẽ băng qua trước anh em, chính ngài sẽ tiêu diệt những dân tộc ấy trước mặt anh em và anh em sẽ đuổi chúng đi.+ Giô-suê sẽ là người dẫn dắt anh em băng qua sông,+ đúng như Đức Giê-hô-va đã phán.  Đức Giê-hô-va sẽ làm với chúng y như ngài đã làm với hai vua của dân A-mô-rít là Si-hôn+ và Óc,+ cùng xứ của hai vua ấy khi tiêu diệt họ.+  Đức Giê-hô-va sẽ đánh bại chúng cho anh em và anh em sẽ làm với chúng theo toàn bộ mệnh lệnh mà tôi đã truyền dặn.+  Hãy can đảm và mạnh mẽ!+ Đừng sợ hãi hay kinh khiếp trước mặt chúng,+ vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em đang đi cùng anh em. Ngài sẽ không để mặc hay bỏ rơi anh em”.+  Sau đó, Môi-se gọi Giô-suê đến và nói với ông trước mắt toàn thể dân Y-sơ-ra-ên rằng: “Hãy can đảm và mạnh mẽ,+ vì anh sẽ là người đưa dân này vào xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề với tổ phụ của họ rằng ngài sẽ ban cho họ, và anh sẽ giao xứ ấy cho họ làm phần thừa kế.+  Đức Giê-hô-va là đấng đi trước anh và ngài sẽ tiếp tục ở với anh.+ Ngài sẽ không để mặc hay bỏ rơi anh. Đừng sợ hãi hay kinh khiếp”.+  Kế đến, Môi-se ghi lại Luật pháp này+ và giao cho các thầy tế lễ người Lê-vi, là những người khiêng hòm của giao ước Đức Giê-hô-va, cùng tất cả trưởng lão Y-sơ-ra-ên. 10  Môi-se ra lệnh cho họ: “Cứ cuối mỗi bảy năm, vào thời điểm được ấn định trong năm tha nợ,+ tức là trong Lễ Lều Tạm,*+ 11  khi mọi người Y-sơ-ra-ên trình diện trước mặt Giê-hô-va+ Đức Chúa Trời anh em tại nơi mà ngài chọn, thì anh em phải đọc Luật pháp này cho toàn thể dân Y-sơ-ra-ên nghe.+ 12  Hãy tập hợp dân chúng lại,+ gồm người nam, người nữ, trẻ em và ngoại kiều sống trong các thành của anh em, để họ có thể nghe, học kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em và cẩn thận thi hành mọi lời của Luật pháp này. 13  Rồi con cháu của họ, tức những người chưa biết đến Luật pháp này, sẽ nghe+ và học kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời suốt những ngày anh em sống trong xứ mà anh em sẽ băng qua sông Giô-đanh để nhận lấy”.+ 14  Sau đó, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se: “Này, thời khắc con qua đời sắp đến rồi.+ Hãy gọi Giô-suê, và hai con hãy trình diện tại lều hội họp để ta bổ nhiệm người”.+ Vậy, Môi-se và Giô-suê đến trình diện tại lều hội họp. 15  Đức Giê-hô-va hiện ra trong trụ mây tại lều hội họp và trụ mây đứng gần lối ra vào của lều.+ 16  Bấy giờ, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se: “Này, con sắp qua đời rồi; dân này sẽ bắt đầu thờ* các thần ngoại xung quanh chúng, tại xứ mà chúng sẽ đi đến.+ Chúng sẽ từ bỏ ta+ và vi phạm giao ước mà ta đã lập cùng chúng.+ 17  Lúc đó, cơn giận của ta sẽ nổi phừng lên cùng chúng,+ ta sẽ từ bỏ chúng+ và ẩn mặt khỏi chúng+ cho đến khi chúng bị ăn nuốt. Sau khi bị giáng nhiều tai họa và hoạn nạn,+ chúng sẽ nói rằng: ‘Chẳng phải vì Đức Chúa Trời không ở giữa chúng ta nên các tai họa này mới giáng trên chúng ta đó sao?’.+ 18  Nhưng trong ngày đó, ta sẽ tiếp tục giấu mặt vì mọi điều gian ác mà chúng đã làm khi đi theo các thần khác.+ 19  Hãy chép bài hát này+ và dạy lại cho dân Y-sơ-ra-ên.+ Hãy bảo chúng học thuộc để bài hát này có thể nhắc dân Y-sơ-ra-ên nhớ lại những lời cảnh báo của ta.+ 20  Khi ta đưa chúng vào vùng đất mà ta đã thề với tổ phụ chúng,+ tức một vùng đất tràn đầy sữa và mật,+ khi chúng ăn no nê và trở nên thịnh vượng+ thì sẽ đi theo và hầu việc các thần khác, bất kính với ta và vi phạm giao ước của ta.+ 21  Khi nhiều tai họa và hoạn nạn đến trên chúng+ thì bài hát này sẽ nhắc chúng nhớ lại những lời cảnh báo của ta (vì con cháu chúng không được quên), bởi ta đã biết khuynh hướng của chúng+ ngay cả trước khi đưa chúng vào xứ mà ta thề với chúng”. 22  Vậy, vào ngày ấy, Môi-se chép bài hát này và dạy cho dân Y-sơ-ra-ên. 23  Rồi ngài bổ nhiệm Giô-suê+ con trai Nun và phán: “Hãy can đảm và mạnh mẽ,+ vì con sẽ là người đưa dân Y-sơ-ra-ên vào xứ mà ta đã thề với họ,+ và ta sẽ tiếp tục ở cùng con”. 24  Ngay khi Môi-se viết xong toàn bộ Luật pháp này vào một sách,+ 25  ông ra lệnh cho người Lê-vi, là những người khiêng hòm của giao ước Đức Giê-hô-va, rằng: 26  “Hãy mang sách Luật pháp này+ đặt bên cạnh hòm+ của giao ước Giê-hô-va Đức Chúa Trời, nó sẽ làm chứng chống lại anh em. 27  Vì chính tôi biết rõ sự phản nghịch+ và cứng cổ của anh em.+ Khi tôi còn sống cùng anh em mà anh em đã phản nghịch Đức Giê-hô-va nhiều như thế thì sau khi tôi chết, anh em còn phản nghịch đến mức nào nữa! 28  Hãy tập hợp tất cả trưởng lão của các chi phái cùng các quan chức của anh em. Hãy để tôi nói những lời này cho họ nghe, hãy để tôi khiến trời đất làm chứng nghịch lại họ.+ 29  Vì tôi biết rõ rằng sau khi tôi chết, chắc chắn anh em sẽ làm điều gian ác+ và từ bỏ con đường tôi đã truyền dặn anh em. Tai họa chắc chắn sẽ giáng trên anh em+ vào những ngày cuối cùng, vì anh em sẽ làm điều xấu xa trong mắt Đức Giê-hô-va và xúc phạm ngài bằng những việc làm của tay mình”. 30  Môi-se đọc từ đầu đến cuối những lời của bài hát sau cho toàn thể dân Y-sơ-ra-ên:+

Chú thích

Hay “Lễ Chòi Tạm”.
Hay “đàng điếm về mặt thờ phượng với”.