Phục truyền luật lệ 29:1-29

  • Giao ước với Y-sơ-ra-ên tại Mô-áp (1-13)

  • Cảnh báo về sự bất tuân (14-29)

    • Điều giấu kín, điều được tỏ lộ (29)

29  Đây là những lời của giao ước mà Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se phải lập với dân Y-sơ-ra-ên tại xứ Mô-áp, ngoài giao ước ngài đã lập với họ tại Hô-rếp.+  Môi-se triệu tập toàn thể dân Y-sơ-ra-ên và nói rằng: “Anh em đã thấy mọi điều Đức Giê-hô-va đã làm trước mắt anh em tại xứ Ai Cập đối với Pha-ra-ôn cùng mọi tôi tớ và cả xứ của vua ấy,+  chính mắt anh em đã thấy những sự phán xét* vĩ đại cùng những dấu lạ và phép lạ lớn lao ngài đã làm.+  Nhưng Đức Giê-hô-va chưa ban cho anh em tấm lòng để hiểu, mắt để thấy và tai để nghe, cho đến ngày nay.+  ‘Trong khi ta dẫn dắt các ngươi 40 năm tại hoang mạc,+ áo trên người các ngươi chẳng sờn, giày nơi chân các ngươi chẳng hư.+  Các ngươi đã không ăn bánh cũng chẳng uống rượu hay bất cứ thứ gì có cồn, hầu cho các ngươi biết rằng ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi’.  Cuối cùng anh em đã đến nơi này, và Si-hôn vua Hết-bôn+ cùng với Óc vua Ba-san+ ra tranh chiến với chúng ta, nhưng chúng ta đã đánh bại chúng.+  Rồi chúng ta chiếm xứ của chúng và giao cho chi phái Ru-bên, chi phái Gát cùng một nửa chi phái Ma-na-se để làm phần thừa kế.+  Vậy, hãy vâng giữ những lời của giao ước này để mọi việc anh em làm đều được thành công.+ 10  Hôm nay, mọi người trong anh em đang đứng trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, gồm những người đứng đầu các chi phái, các trưởng lão, quan chức, mọi người nam Y-sơ-ra-ên, 11  vợ+ con của anh em, cùng với ngoại kiều+ sống giữa trại anh em, từ người lấy củi đến người múc nước cho anh em. 12  Anh em ở đây hầu được dự phần vào giao ước của Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình cùng lời thề mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đang lập với anh em ngày nay,+ 13  để hôm nay ngài có thể lập anh em làm dân của ngài+ và ngài làm Đức Chúa Trời của anh em,+ đúng như ngài đã hứa với anh em và đúng như ngài đã thề với tổ phụ anh em là Áp-ra-ham,+ Y-sác+ và Gia-cốp.+ 14  Tôi đang lập giao ước và lời thề này không phải chỉ với anh em 15  mà còn với những người đang đứng cùng chúng ta hôm nay, trước mắt Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta, và với những người không ở đây cùng chúng ta hôm nay. 16  (Vì anh em biết rõ chúng ta đã sống ra sao tại xứ Ai Cập và chúng ta đã băng qua giữa các nước trong chuyến hành trình như thế nào.+ 17  Anh em đã thấy những điều ghê tởm của chúng cùng những tượng thần gớm ghiếc*+ bằng gỗ, đá, bạc và vàng, là những thứ ở giữa chúng). 18  Hãy coi chừng để không có một người nam, người nữ, gia đình hay chi phái nào ở giữa anh em ngày nay trở lòng khỏi Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta để đi hầu việc các thần của những dân tộc ấy,+ hầu cho không có một rễ nào giữa anh em sinh ra trái độc và ngải đắng.+ 19  Nhưng nếu có người nghe lời thề này mà tự mãn nói trong lòng rằng: ‘Ta sẽ có bình an dù cứ đi theo đường lối của lòng mình’, và hậu quả là hủy phá mọi thứ trên đường của mình, 20  thì Đức Giê-hô-va sẽ không sẵn lòng tha thứ kẻ đó.+ Trái lại, cơn thịnh nộ của Đức Giê-hô-va sẽ nổi phừng lên cùng hắn, hết thảy lời rủa sả được viết trong sách này chắc chắn sẽ giáng trên hắn,+ và Đức Giê-hô-va sẽ xóa tên hắn dưới bầu trời. 21  Sau đó, Đức Giê-hô-va sẽ loại hắn khỏi tất cả chi phái của Y-sơ-ra-ên để chịu tai họa theo như mọi lời rủa sả của giao ước được viết trong sách Luật pháp này. 22  Khi thế hệ tương lai của con cháu anh em cũng như người ngoại quốc đến từ nơi xa thấy những tai vạ mà Đức Giê-hô-va giáng trên xứ 23  —tức là diêm sinh, muối và lửa, để cả xứ không thể gieo hạt hay nảy mầm, cũng không có cây cối nào mọc trong xứ, giống như sự sụp đổ của Sô-đôm và Gô-mô-rơ,+ của Át-ma và Xê-bô-im,+ là những nơi mà Đức Giê-hô-va đã phá đổ trong cơn giận dữ và thịnh nộ của ngài— 24  thì họ cùng với mọi nước sẽ hỏi: ‘Sao Đức Giê-hô-va lại làm thế trên xứ này?+ Điều gì gây ra cơn thịnh nộ lớn ấy?’. 25  Rồi người ta sẽ trả lời: ‘Đó là vì họ đã từ bỏ giao ước của Giê-hô-va Đức Chúa Trời+ của tổ phụ họ, tức giao ước mà ngài đã lập với họ khi đưa họ ra khỏi xứ Ai Cập.+ 26  Nhưng họ lại đi hầu việc các thần khác và quỳ lạy chúng, là những thần mà họ chẳng hề biết và Đức Chúa Trời chẳng cho phép họ thờ phượng.+ 27  Cơn giận của Đức Giê-hô-va nổi phừng lên cùng xứ ấy, ngài giáng trên xứ mọi lời rủa sả được ghi trong sách này.+ 28  Vì thế, trong cơn giận dữ và phẫn nộ, Đức Giê-hô-va đã nhổ họ ra khỏi đất của họ+ rồi đày sang một xứ khác, là nơi họ đang sống ngày nay’.+ 29  Những điều giấu kín thuộc về Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta,+ còn những điều được tỏ lộ thì thuộc về chúng ta và con cháu của chúng ta đến đời đời, để chúng ta có thể thi hành mọi lời của Luật pháp này.+

Chú thích

Hay “thử thách”.
Từ Hê-bơ-rơ được dịch là “tượng thần gớm ghiếc” có lẽ liên quan đến một từ mang nghĩa là “phân”, và được dùng để tỏ ý khinh bỉ.