Phục truyền luật lệ 27:1-26

  • Luật pháp được viết trên các khối đá (1-10)

  • Núi Ê-banh và núi Ga-ri-xim (11-14)

  • Nhắc lại lời rủa sả (15-26)

27  Sau đó, Môi-se cùng các trưởng lão của Y-sơ-ra-ên truyền dặn dân chúng rằng: “Hãy giữ mọi điều răn mà tôi đang truyền dặn anh em hôm nay.  Vào ngày anh em băng qua sông Giô-đanh để vào xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ ban cho anh em, hãy dựng những khối đá lớn rồi quét vôi lên.+  Sau khi anh em đã băng qua sông thì hãy viết lên đó mọi lời của Luật pháp này, hầu cho anh em có thể vào vùng đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ ban cho anh em, một vùng đất tràn đầy sữa và mật, đúng như Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ anh em đã hứa với anh em.+  Sau khi băng qua sông Giô-đanh, anh em hãy dựng những khối đá ấy trên núi Ê-banh+ rồi quét vôi lên, đúng như tôi truyền dặn anh em hôm nay.  Cũng hãy dựng một bàn thờ tại đó cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em, tức một bàn thờ làm từ những khối đá. Không được dùng các dụng cụ bằng sắt để đục chúng.+  Anh em phải dựng bàn thờ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình từ những khối đá nguyên vẹn và dâng trên đó lễ vật thiêu dành cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời.  Hãy dâng vật tế lễ hòa thuận+ và ăn chúng tại nơi ấy,+ anh em sẽ vui mừng trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời.+  Anh em hãy viết rõ ràng mọi lời của Luật pháp này trên các khối đá”.+  Kế đến, Môi-se và các thầy tế lễ người Lê-vi nói với toàn thể dân Y-sơ-ra-ên rằng: “Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy im lặng và lắng nghe. Ngày nay, anh em đã trở thành dân tộc của Giê-hô-va Đức Chúa Trời.+ 10  Anh em phải nghe theo tiếng của Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình và thi hành các điều răn+ cùng điều lệ của ngài mà tôi truyền dặn anh em hôm nay”. 11  Vào ngày đó, Môi-se truyền dặn dân chúng rằng: 12  “Sau khi anh em băng qua sông Giô-đanh, các chi phái sau đây sẽ đứng trên núi Ga-ri-xim+ để chúc phước cho dân chúng: chi phái Si-mê-ôn, Lê-vi, Giu-đa, Y-sa-ca, Giô-sép và Bên-gia-min. 13  Còn các chi phái sau đây sẽ đứng trên núi Ê-banh+ để công bố sự rủa sả: chi phái Ru-bên, Gát, A-se, Xê-bu-lôn, Đan và Nép-ta-li. 14  Người Lê-vi sẽ cất tiếng lớn đáp lời toàn dân Y-sơ-ra-ên+ rằng: 15  ‘Đáng rủa sả thay kẻ nào làm tượng chạm+ hoặc tượng đúc+ rồi giấu nó, ấy là vật đáng ghê tởm đối với Đức Giê-hô-va,+ là công việc của thợ thủ công’. (Toàn thể dân chúng sẽ đáp lại rằng: ‘A-men!’*). 16  ‘Đáng rủa sả thay kẻ nào khinh thường cha mẹ’.+ (Toàn thể dân chúng sẽ đáp rằng: ‘A-men!’). 17  ‘Đáng rủa sả thay kẻ nào dời mốc ranh giới của người lân cận’.+ (Toàn thể dân chúng sẽ đáp rằng: ‘A-men!’). 18  ‘Đáng rủa sả thay kẻ nào khiến người mù đi lạc đường’.+ (Toàn thể dân chúng sẽ đáp rằng: ‘A-men!’). 19  ‘Đáng rủa sả thay kẻ nào bóp méo công lý+ khi xét xử vụ việc của ngoại kiều, trẻ mồ côi cha hoặc góa phụ’.+ (Toàn thể dân chúng sẽ đáp rằng: ‘A-men!’). 20  ‘Đáng rủa sả thay kẻ nào ăn nằm với vợ của cha mình, vì hắn đã sỉ nhục cha’.+ (Toàn thể dân chúng sẽ đáp rằng: ‘A-men!’). 21  ‘Đáng rủa sả thay kẻ nào ăn nằm với thú vật’.+ (Toàn thể dân chúng sẽ đáp rằng: ‘A-men!’). 22  ‘Đáng rủa sả thay kẻ nào ăn nằm với chị em mình, tức con gái của cha hoặc con gái của mẹ’.+ (Toàn thể dân chúng sẽ đáp rằng: ‘A-men!’). 23  ‘Đáng rủa sả thay kẻ nào ăn nằm với mẹ vợ của mình’.+ (Toàn thể dân chúng sẽ đáp rằng: ‘A-men!’). 24  ‘Đáng rủa sả thay kẻ nào rình rập người lân cận và giết đi’.+ (Toàn thể dân chúng sẽ đáp rằng: ‘A-men!’). 25  ‘Đáng rủa sả thay kẻ nào nhận hối lộ để giết người vô tội’.+ (Toàn thể dân chúng sẽ đáp rằng: ‘A-men!’). 26  ‘Đáng rủa sả thay kẻ nào không giữ những lời của Luật pháp này và làm theo’.+ (Toàn thể dân chúng sẽ đáp rằng: ‘A-men!’).

Chú thích

Hay “Xin xảy ra như vậy!”.