Phục truyền luật lệ 23:1-25

  • Người không đủ điều kiện gia nhập dân Đức Chúa Trời (1-8)

  • Tinh sạch trong trại (9-14)

  • Nô lệ bỏ trốn (15, 16)

  • Cấm mại dâm (17, 18)

  • Tiền lãi và lời hứa nguyện (19-23)

  • Những gì người qua đường được ăn (24, 25)

23  Người bị hoạn vì có tinh hoàn giập hoặc người bị cắt dương vật đều không được gia nhập dân của Đức Giê-hô-va.+  Con trai ngoài giá thú không được gia nhập dân của Đức Giê-hô-va,+ ngay cả con cháu mười đời sau của người đó cũng không được gia nhập dân của Đức Giê-hô-va.  Người Am-môn và Mô-áp không được gia nhập dân của Đức Giê-hô-va.+ Ngay cả con cháu mười đời sau của chúng cũng không bao giờ được gia nhập dân của Đức Giê-hô-va,  vì chúng đã không đem thức ăn nước uống ra giúp đỡ anh em khi anh em đang trên đường rời khỏi Ai Cập,+ và vì chúng đã thuê Ba-la-am con trai Bê-ô đến từ Phê-thô-rơ thuộc Mê-sô-bô-ta-mi để nguyền rủa anh em.+  Nhưng Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em không nghe Ba-la-am.+ Thay vì thế, Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã đổi lời nguyền rủa thành lời chúc phước cho anh em,+ vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời yêu thương anh em.+  Trong suốt đời mình, anh em đừng bao giờ giúp chúng sống bình an và thịnh vượng.+  Đừng ghét người Ê-đôm, vì ấy là anh em mình.+ Đừng ghét người Ai Cập, vì anh em đã từng làm ngoại kiều trong xứ của họ.+  Con cháu thuộc thế hệ thứ ba của họ có thể gia nhập dân của Đức Giê-hô-va.  Khi anh em dựng trại để chiến đấu với kẻ thù thì hãy tránh khỏi mọi điều xấu.+ 10  Nếu một người nam trở nên ô uế vì bị mộng tinh+ thì người đó phải ra khỏi trại và không được trở vào. 11  Đến chiều tối, người đó phải tắm trong nước rồi có thể trở vào trại lúc mặt trời lặn.+ 12  Hãy định một nơi riêng biệt* để dùng bên ngoài trại, đó là nơi anh em sẽ đi. 13  Anh em phải mang theo một cái xẻng nhỏ. Khi nào anh em ngồi xổm bên ngoài, hãy dùng cái xẻng nhỏ để đào một cái lỗ rồi sau đó lấp phân lại. 14  Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời đang đi giữa trại của anh em+ để giải cứu anh em và phó kẻ thù vào tay anh em; trại của anh em phải thánh,+ hầu cho ngài chẳng thấy điều gì không xứng đáng trong anh em để rồi không cùng đi với anh em nữa. 15  Khi một nô lệ trốn chủ và đến với anh em thì đừng nộp nô lệ ấy cho chủ của người. 16  Người có thể sống giữa anh em tại bất kỳ nơi nào người chọn trong các thành của anh em, tại bất cứ nơi đâu người thích. Anh em không được ngược đãi người.+ 17  Không người con gái nào của dân Y-sơ-ra-ên được làm gái điếm+ trong đền thờ, cũng không người con trai nào của dân Y-sơ-ra-ên được làm nam mại dâm trong đền thờ.+ 18  Anh em không được mang tiền trả cho gái điếm hoặc tiền trả cho* nam mại dâm* vào nhà của Giê-hô-va Đức Chúa Trời để thực hiện một lời hứa nguyện, vì cả hai đều đáng ghê tởm đối với Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em. 19  Đừng bắt anh em mình trả lãi+ khi cho họ vay tiền, thức ăn hay bất cứ thứ gì khác có thể tính lãi. 20  Anh em có thể bắt người ngoại quốc trả lãi+ nhưng không được bắt anh em mình trả lãi,+ hầu cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ban phước cho anh em trong mọi công việc của anh em tại xứ mà anh em sẽ nhận làm sản nghiệp.+ 21  Nếu anh em hứa nguyện với Giê-hô-va Đức Chúa Trời+ thì đừng trì hoãn thực hiện lời hứa ấy.+ Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em chắc chắn sẽ đòi điều đó từ anh em; nếu không thực hiện lời hứa, anh em sẽ mắc tội.+ 22  Nhưng nếu không hứa nguyện thì anh em sẽ không mắc tội.+ 23  Anh em phải giữ lời ra từ miệng mình+ và thi hành điều mà chính miệng anh em đã thề như một lễ vật tự nguyện dâng cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em.+ 24  Nếu anh em vào vườn nho của người lân cận thì có thể ăn no nê, nhưng không được bỏ nho vào giỏ của mình.+ 25  Nếu anh em vào ruộng của người lân cận thì có thể bứt những bông lúa chín, nhưng không được dùng lưỡi liềm để hái.+

Chú thích

Tức là một hố xí.
Hay “tiền kiếm được của”.
Ds: “con chó”.