Phục truyền luật lệ 17:1-20

  • Vật tế lễ không được có khiếm khuyết (1)

  • Xử lý vấn đề bội đạo (2-7)

  • Vấn đề khó xét xử (8-13)

  • Chỉ dẫn cho vua tương lai (14-20)

    • Vua phải chép lại một bản của Luật pháp (18)

17  Anh em không được dâng một con bò đực hay cừu có tật hoặc khiếm khuyết làm vật tế lễ cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, vì ấy là điều đáng ghê tởm đối với Giê-hô-va Đức Chúa Trời.+  Nếu một người nam hoặc nữ ở giữa anh em, tức là tại bất cứ thành nào mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ban cho anh em, làm điều xấu xa trong mắt Giê-hô-va Đức Chúa Trời và vi phạm giao ước ngài,+  đi lạc lối, thờ phượng và quỳ lạy các thần khác hoặc mặt trời, mặt trăng hoặc cả đạo quân trên trời,+ là điều tôi chẳng hề truyền dặn,+  thì hãy điều tra kỹ càng khi anh em được báo cáo hoặc nghe về điều đó. Nếu điều ghê tởm đó đã xảy ra trong dân Y-sơ-ra-ên và được xác minh là sự thật+  thì hãy đem người nam hoặc nữ đã làm điều gian ác ra khỏi cổng thành và ném đá cho đến chết.+  Người đó sẽ bị xử tử dựa trên lời của hai hoặc ba nhân chứng.+ Nhưng nếu chỉ có một nhân chứng thì không được xử tử người đó.+  Các nhân chứng phải là những người đầu tiên ra tay xử tử người đó, rồi mới đến dân chúng. Anh em phải loại bỏ điều xấu xa trong vòng anh em.+  Nếu trong một thành của anh em xảy ra một vụ việc quá khó, không xét xử được, là vụ có đổ máu+ hoặc lời khiếu nại hoặc hành vi hung bạo hoặc vụ tranh chấp nào khác, thì anh em phải lên đường đi đến nơi mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình đã chọn.+  Hãy đi gặp các thầy tế lễ người Lê-vi và quan xét+ đương nhiệm, hãy trình vụ việc cho họ và họ sẽ công bố phán quyết cho anh em.+ 10  Sau đó, anh em phải hành động phù hợp với phán quyết họ công bố cho anh em tại nơi Đức Giê-hô-va chọn. Hãy cẩn thận làm mọi điều họ chỉ dẫn anh em. 11  Anh em phải làm theo luật pháp họ chỉ dẫn cùng phán quyết họ công bố.+ Hãy theo sát phán quyết mà họ sẽ công bố, đừng đi chệch sang phải hay trái.+ 12  Kẻ nào tự phụ* không nghe lời quan xét hoặc thầy tế lễ đang phục vụ Giê-hô-va Đức Chúa Trời thì phải chết.+ Anh em phải loại bỏ điều xấu xa khỏi dân Y-sơ-ra-ên.+ 13  Toàn thể dân chúng sẽ nghe điều đó và sợ hãi, họ sẽ không còn tự phụ* nữa.+ 14  Khi anh em vào xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ ban cho anh em, khi đã chiếm lấy xứ và sống tại đó, rồi anh em nói rằng: ‘Ta hãy lập một vua trên mình như các dân tộc xung quanh’,+ 15  trong trường hợp ấy, anh em phải lập một vua do Giê-hô-va Đức Chúa Trời chọn.+ Hãy lập một vua trong vòng anh em mình. Anh em không được lập trên mình một người ngoại quốc, là người không phải anh em của mình. 16  Tuy nhiên, vua ấy không được lấy cho mình nhiều ngựa+ hoặc bắt dân chúng trở về Ai Cập để có thêm nhiều ngựa,+ vì Đức Giê-hô-va đã phán dặn anh em rằng: ‘Các ngươi không bao giờ được trở lại con đường ấy’. 17  Vua cũng không được lấy nhiều vợ, hầu cho lòng mình không đi lạc lối;+ cũng không được lấy quá nhiều bạc và vàng cho mình.+ 18  Khi ngồi trên ngai trị vì vương quốc, vua phải dựa trên bản Luật pháp của các thầy tế lễ người Lê-vi mà chép lại một bản cho mình vào một quyển sách.*+ 19  Sách ấy sẽ luôn ở bên vua, vua phải đọc nó mỗi ngày trong suốt đời mình,+ để vua học kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời và vâng giữ mọi lời của Luật pháp này cùng các điều lệ bằng cách thi hành những điều ấy.+ 20  Nhờ đó, lòng của vua sẽ không tự tôn trên các anh em mình và vua sẽ theo sát điều răn, không đi chệch sang phải hay trái, hầu cho vua cùng con cháu trị vì vương quốc mình lâu dài, giữa dân Y-sơ-ra-ên.

Chú thích

Hay “cuộn sách”.