Phục truyền luật lệ 10:1-22

  • Làm lại hai bảng (1-11)

  • Điều Đức Giê-hô-va đòi hỏi (12-22)

    • Kính sợ và yêu thương Đức Giê-hô-va (12)

10  Lúc ấy, Đức Giê-hô-va phán cùng tôi rằng: ‘Hãy đục cho mình hai bảng đá giống như hai cái trước+ rồi lên núi gặp ta; con cũng phải làm một cái hòm bằng gỗ.  Ta sẽ viết trên hai bảng ấy những lời có trên hai bảng mà con đã đập vỡ, và con hãy đặt chúng vào trong hòm’.  Vậy, tôi làm một cái hòm bằng gỗ cây keo, đục hai bảng đá giống như hai cái trước rồi đi lên núi với hai bảng đá trong tay.+  Ngài viết trên hai bảng đá những lời ngài đã viết trước đây,+ tức là Mười Điều Răn*+ mà Đức Giê-hô-va đã phán với anh em ở trên núi, từ trong ngọn lửa,+ vào ngày anh em được tập hợp;+ sau đó, Đức Giê-hô-va đưa hai bảng đá cho tôi.  Tôi quay lại, đi xuống núi+ và đặt hai bảng đá vào cái hòm mà mình đã làm, chúng vẫn còn ở đó, đúng như Đức Giê-hô-va đã phán dặn tôi.  Kế tiếp, dân Y-sơ-ra-ên rời Bê-e-rốt Bên-gia-can và đi đến Mô-sê-ra. Đó là nơi A-rôn đã qua đời và được chôn cất;+ con trai ông là Ê-lê-a-xa thay thế ông để hầu việc với tư cách thầy tế lễ.+  Dân Y-sơ-ra-ên rời nơi đó và đi đến Gút-gô-đa, từ Gút-gô-đa họ đi đến Giô-ba-tha,+ là vùng đất có nhiều dòng suối.  Lúc đó, Đức Giê-hô-va đã biệt riêng chi phái Lê-vi+ để khiêng hòm của giao ước Đức Giê-hô-va,+ để đứng trước mặt Đức Giê-hô-va nhằm phụng sự ngài và để nhân danh ngài mà chúc phước,+ như họ đang làm cho đến ngày nay.  Đó là lý do người Lê-vi không có phần hay của thừa kế chung với anh em họ. Đức Giê-hô-va là phần thừa kế của họ, đúng như Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã phán với họ.+ 10  Chính tôi đã ở trên núi 40 ngày và 40 đêm+ giống như lần trước, và lần này Đức Giê-hô-va cũng đã nghe tôi.+ Đức Giê-hô-va không muốn hủy diệt anh em. 11  Rồi Đức Giê-hô-va phán cùng tôi rằng: ‘Hãy đi trước dân này và chuẩn bị lên đường, để họ có thể vào nhận lấy xứ mà ta đã thề với tổ phụ họ là ta sẽ ban cho họ’.+ 12  Hỡi Y-sơ-ra-ên, Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em đòi hỏi điều gì nơi anh em?+ Chỉ điều này: kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời,+ đi trong các đường lối ngài,+ yêu thương ngài, hầu việc Giê-hô-va Đức Chúa Trời hết lòng, hết mình+ 13  và giữ các điều răn cùng luật lệ của Đức Giê-hô-va mà tôi đang truyền cho anh em ngày nay vì lợi ích của anh em.+ 14  Kìa, các tầng trời thuộc về Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em, ngay cả các tầng trời của các tầng trời,* trái đất cùng mọi vật trong đó cũng thuộc về ngài.+ 15  Nhưng Đức Giê-hô-va chỉ đến gần và thể hiện tình yêu thương với tổ phụ anh em. Ngài đã chọn anh em, tức con cháu của họ,+ từ giữa mọi dân tộc như ngài đã làm ngày nay. 16  Bây giờ, anh em phải làm sạch lòng mình+ và đừng cứng cổ nữa.+ 17  Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời là Thần của các thần+ và Chúa của các chúa, là Đức Chúa Trời vĩ đại, hùng mạnh và đáng kính sợ, là đấng không đối xử thiên vị với ai+ cũng chẳng nhận hối lộ. 18  Ngài thi hành công lý cho trẻ mồ côi cha và góa phụ.+ Ngài yêu thương ngoại kiều,+ ban cho họ thức ăn và quần áo. 19  Anh em cũng phải yêu thương ngoại kiều, vì anh em đã từng là ngoại kiều tại xứ Ai Cập.+ 20  Anh em phải kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, hầu việc ngài,+ gắn bó với ngài và lấy danh ngài mà thề. 21  Ngài là đấng anh em phải ngợi khen.+ Ngài là Đức Chúa Trời anh em, là đấng đã làm cho anh em mọi điều vĩ đại và đáng kính sợ mà chính mắt anh em đã thấy.+ 22  Tổ phụ anh em đã vào Ai Cập chỉ với 70 người+ mà giờ đây Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã khiến anh em nhiều như sao trên trời.+

Chú thích

Ds: “Mười Lời Phán”.
Hay “các tầng trời cao nhất”.