Nê-hê-mi 8:1-18

  • Đọc và giải thích Luật pháp cho dân chúng (1-12)

  • Cử hành Lễ Lều Tạm (13-18)

8  Sau đó, toàn thể dân chúng đồng lòng nhóm nhau lại tại quảng trường phía trước Cổng Nước+ rồi xin Ê-xơ-ra,+ người sao chép,* đem đến sách Luật pháp Môi-se+ mà Đức Giê-hô-va đã truyền cho Y-sơ-ra-ên.+  Thế là vào ngày mùng một của tháng thứ bảy,+ thầy tế lễ Ê-xơ-ra mang sách Luật pháp đến trước hội chúng+ gồm nam, nữ cùng tất cả những người có thể nghe và hiểu.  Tại quảng trường phía trước Cổng Nước, ông đọc lớn tiếng những gì ghi trong đó+ từ tảng sáng đến giữa trưa cho các người nam, nữ cùng tất cả những người có thể hiểu được; dân chúng chăm chú lắng nghe+ lời trong sách Luật pháp.  Ê-xơ-ra, người sao chép,* đứng trên một bục gỗ được làm cho dịp này; đứng bên phải ông là Ma-ti-thia, Sê-ma, A-na-gia, U-ri-a, Hinh-kia và Ma-a-xê-gia, còn bên trái ông là Phê-đa-gia, Mi-sa-ên, Manh-ki-gia,+ Ha-sum, Hách-ba-đa-na, Xa-cha-ri và Mê-su-lam.  Ê-xơ-ra mở sách và toàn dân đều nhìn thấy vì ông đứng cao hơn họ. Khi ông mở sách thì toàn dân đứng dậy.  Sau đó, Ê-xơ-ra ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời, đấng vĩ đại; lúc ấy toàn thể dân chúng đáp: “A-men!* A-men!”+ và giơ tay lên trời. Rồi họ quỳ sấp mặt xuống đất trước Đức Giê-hô-va.  Những người Lê-vi gồm Giê-sua, Ba-ni, Sê-rê-bia,+ Gia-min, A-cúp, Sa-bê-thai, Hô-đi-gia, Ma-a-xê-gia, Kê-li-ta, A-xa-ria, Giô-xa-bát,+ Ha-nan và Phê-la-gia giải thích Luật pháp cho dân chúng,+ còn dân chúng thì vẫn đứng.  Họ tiếp tục đọc lớn tiếng những lời trong sách, từ Luật pháp của Đức Chúa Trời, rồi giải thích rõ ràng và cắt nghĩa những lời ấy; như thế họ giúp dân chúng hiểu những gì vừa đọc.+  Nê-hê-mi, quan tổng đốc* lúc bấy giờ, cùng Ê-xơ-ra,+ thầy tế lễ kiêm người sao chép,* và những người Lê-vi dạy dỗ dân chúng nói với toàn dân rằng: “Hôm nay là ngày thánh đối với Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em.+ Chớ buồn rầu hay khóc lóc”, vì toàn thể dân chúng đều khóc khi nghe những lời của Luật pháp. 10  Ông nói với họ: “Hãy đi ăn đồ ngon và uống thứ gì ngọt rồi gửi các phần thức ăn+ cho những người không chuẩn bị gì; hôm nay là ngày thánh đối với Chúa chúng ta nên chớ buồn rầu, vì niềm vui của Đức Giê-hô-va là thành lũy* của anh em”. 11  Người Lê-vi trấn an toàn thể dân chúng rằng: “Anh em đừng khóc nữa! Vì hôm nay là ngày thánh nên chớ buồn rầu”. 12  Thế là cả dân đi ra ăn uống rồi gửi đi các phần thức ăn và vui mừng khôn xiết,+ vì họ hiểu những lời đã được phổ biến cho mình.+ 13  Vào ngày thứ hai, những người đứng đầu các dòng tộc của toàn thể dân chúng, các thầy tế lễ và người Lê-vi nhóm lại xung quanh Ê-xơ-ra, người sao chép,* để thông hiểu thêm về lời của Luật pháp. 14  Sau đó, họ thấy trong Luật pháp mà Đức Giê-hô-va đã truyền qua Môi-se có viết rằng người Y-sơ-ra-ên phải ở trong lều* suốt kỳ lễ vào tháng thứ bảy,+ 15  cũng phải tuyên bố+ và thông báo khắp các thành mình và Giê-ru-sa-lem rằng: “Hãy đi ra vùng núi và mang về những cành rậm lá của cây ô-liu, cây tùng, cây sim, cây chà là và các cây khác để dựng lều, như lời đã chép”. 16  Thế là dân chúng đi ra và mang những cành lá về để dựng lều cho mình, ai nấy làm trên sân thượng, trong sân nhà mình, trong các sân của nhà Đức Chúa Trời,+ tại quảng trường của Cổng Nước+ và quảng trường của Cổng Ép-ra-im.+ 17  Vậy, hết thảy những người trở về từ chốn lưu đày đã dựng lều và ở trong lều. Từ thời Giô-suê+ con trai Nun cho đến hôm đó, dân Y-sơ-ra-ên chưa làm theo cách này bao giờ nên họ vui mừng khôn xiết.+ 18  Mỗi ngày đều có phần đọc sách Luật pháp của Đức Chúa Trời,+ từ ngày đầu đến ngày cuối. Họ cử hành lễ trong bảy ngày, và có một kỳ nhóm họp trọng thể vào ngày thứ tám theo quy định.+

Chú thích

Hay “viên ký lục”.
Hay “viên ký lục”.
Hay “Xin xảy ra như vậy!”.
Hay “viên ký lục”.
Hay “Ti-sa-tha”, một tước hiệu của Ba Tư dành cho quan tổng đốc của một tỉnh.
Hay “sức mạnh”.
Hay “viên ký lục”.
Hay “chòi tạm”.