Nê-hê-mi 6:1-19

  • Việc xây cất vẫn bị chống đối (1-14)

  • Tường được hoàn tất trong 52 ngày (15-19)

6  Vừa khi San-ba-lát, Tô-bia,+ Ghê-sem người Ả Rập+ cùng những kẻ thù khác biết được tôi đã xây lại tường+ và không còn lỗ hổng nào trên tường (dù đến lúc đó, tôi vẫn chưa lắp các cánh cổng),+  San-ba-lát và Ghê-sem liền gửi thông điệp này cho tôi: “Nào, chúng ta hãy định một thời điểm để gặp nhau tại các làng của đồng bằng Ô-nô”.+ Nhưng chúng đang âm mưu hãm hại tôi.  Vậy, tôi sai các sứ giả đến nói với chúng rằng: “Tôi đang tham gia vào một công việc lớn lao nên không thể đi xuống. Sao công việc phải ngừng lại trong lúc tôi đến gặp các ông?”.  Bốn lần chúng gửi cho tôi cùng một thông điệp và mỗi lần tôi đều trả lời như nhau.  Rồi lần thứ năm, San-ba-lát sai người hầu việc của hắn đến gặp tôi với cùng một thông điệp, trên tay cầm bức thư không niêm phong.  Bức thư ấy viết như sau: “Dân trong các nước đã nghe và Ghê-sem+ cũng nói rằng ông cùng người Do Thái đang mưu phản.+ Đó là lý do ông xây tường, và theo các báo cáo này thì ông sẽ làm vua của họ.  Ông còn lập các nhà tiên tri để công bố về ông trên khắp Giê-ru-sa-lem rằng: ‘Có một vua trong Giu-đa!’. Những điều ấy rồi sẽ được báo cho vua. Vậy, hãy đến để chúng ta cùng bàn bạc vấn đề này”.  Thế nhưng, tôi hồi âm cho hắn như vầy: “Không hề có chuyện như ông nói; ông chỉ tự thêu dệt trong trí tưởng tượng* thôi”.  Hết thảy bọn chúng cố làm chúng tôi sợ hãi và nói: “Tay chúng sẽ chậm lại trong công việc và việc ấy sẽ chẳng hoàn tất đâu”.+ Giờ đây, con cầu xin ngài làm tay con mạnh mẽ.+ 10  Rồi tôi đến nhà Sê-ma-gia, con trai Đê-la-gia, cháu Mê-hê-ta-bê-ên, trong khi hắn bị giới hạn ở đó. Hắn nói: “Chúng ta hãy định một thời điểm để gặp nhau tại nhà Đức Chúa Trời, bên trong đền thờ, và chúng ta hãy đóng cửa đền thờ lại vì chúng sẽ đến giết ông. Chúng sẽ đến giết ông vào ban đêm”. 11  Nhưng tôi nói: “Người như tôi có cần chạy trốn không? Người như tôi có thể vào đền thờ mà giữ được mạng mình sao?+ Tôi sẽ không vào!”. 12  Rồi tôi nhận ra rằng Đức Chúa Trời không phái hắn đến mà do Tô-bia và San-ba-lát+ đã thuê hắn nói lời tiên tri này nhằm chống lại tôi. 13  Hắn được thuê để khiến tôi sợ hãi và phạm tội, nhờ thế chúng có cớ để hủy hoại thanh danh của tôi nhằm sỉ nhục tôi. 14  Ôi Đức Chúa Trời của con, xin hãy nhớ Tô-bia+ và San-ba-lát cùng các việc làm ấy, cả nữ tiên tri Nô-a-đia và những kẻ tiên tri khác, là những kẻ luôn tìm cách làm con sợ hãi. 15  Vậy, tường được hoàn tất vào ngày 25 của tháng Ê-lun,* tức là trong 52 ngày. 16  Vừa khi mọi kẻ thù nghe tin ấy và tất cả các nước xung quanh thấy tường đó, chúng vô cùng hổ thẹn+ và nhận ra rằng công việc này hoàn tất là nhờ Đức Chúa Trời chúng tôi trợ giúp. 17  Trong những ngày ấy, các bậc quyền quý+ của Giu-đa đã gửi nhiều bức thư cho Tô-bia, và Tô-bia cũng phúc đáp họ. 18  Nhiều người trong Giu-đa thề trung thành với hắn, vì hắn là con rể của Sê-ca-nia con trai A-rách,+ và con trai hắn là Giê-hô-ha-nan đã cưới con gái Mê-su-lam+ con trai Bê-rê-kia. 19  Họ cũng luôn nói với tôi những điều tốt về hắn rồi báo cho hắn những gì tôi nói. Sau đó, Tô-bia gửi các bức thư để làm tôi sợ hãi.+

Chú thích

Ds: “trong lòng”.