Tin mừng do Ma-thi-ơ ghi lại 7:1-29

 • BÀI GIẢNG TRÊN NÚI (1-27)

  • Đừng xét đoán nữa (1-6)

  • Cứ xin, cứ tìm, cứ gõ (7-11)

  • Luật Vàng (12)

  • Cổng hẹp (13, 14)

  • Nhờ trái của họ mà nhận biết họ (15-23)

  • Nhà trên đá, nhà trên cát (24-27)

 • Đoàn dân kinh ngạc về lời dạy của Chúa Giê-su (28, 29)

7  Đừng xét đoán người khác nữa,+ để anh em không bị xét đoán;  vì anh em xét đoán người ta thể nào thì sẽ bị xét đoán thể ấy,+ và anh em đong cho người ta mực nào thì họ sẽ đong lại cho anh em mực ấy.+  Vậy, sao lại nhìn cọng rơm trong mắt anh em mình mà không để ý đến cây đà* trong mắt mình?+  Hoặc sao có thể nói với anh em mình rằng: ‘Hãy để tôi lấy cọng rơm ra khỏi mắt anh’, nhưng kìa, có cả một cây đà trong mắt mình?  Hỡi kẻ đạo đức giả! Hãy lấy cây đà ra khỏi mắt mình trước, rồi mới thấy rõ cách để lấy cọng rơm ra khỏi mắt anh em mình.  Đừng cho chó vật thánh; cũng đừng quăng ngọc trai cho heo,+ e rằng chúng sẽ giẫm lên và quay lại cắn xé anh em.  Cứ* xin thì sẽ được,+ cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ được mở cho;+  vì ai xin thì sẽ được,+ ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ được mở cho.  Trong anh em, có ai khi con mình xin bánh mà lại cho đá, 10  hay xin cá mà lại cho rắn không? 11  Vậy, nếu anh em là người có tội mà còn biết cho con cái mình vật tốt thì huống chi Cha anh em trên trời, ngài lại càng muốn ban điều tốt lành+ cho những người cầu xin ngài!+ 12  Mọi điều anh em muốn người ta làm cho mình thì anh em cũng phải làm cho họ.+ Đó là cốt lõi của Luật pháp và sách của các nhà tiên tri.*+ 13  Hãy vào cổng hẹp,+ vì cổng rộng và đường thênh thang dẫn đến sự hủy diệt và có nhiều người đi vào đó; 14  còn cổng hẹp và đường chật thì dẫn đến sự sống và chỉ ít người tìm được.+ 15  Hãy coi chừng những kẻ tiên tri giả,+ là những kẻ đội lốt cừu đến với anh em+ nhưng bên trong là loài lang sói háu mồi.+ 16  Nhờ trái* của họ mà anh em sẽ nhận biết họ. Có khi nào người ta hái trái nho hay trái vả nơi bụi gai không?+ 17  Cũng vậy, cây tốt thì ra trái tốt, còn cây xấu thì ra trái xấu.+ 18  Cây tốt không thể ra trái xấu, mà cây xấu cũng không thể ra trái tốt.+ 19  Hễ cây nào không ra trái tốt thì bị đốn và quăng vào lửa.+ 20  Thật thế, nhờ trái của họ mà anh em sẽ nhận biết họ.+ 21  Không phải người nào nói với tôi: ‘Lạy Chúa, lạy Chúa’ đều sẽ được vào Nước Trời, nhưng chỉ ai làm theo ý muốn của Cha tôi ở trên trời mà thôi.+ 22  Trong ngày đó, nhiều người sẽ nói với tôi: ‘Lạy Chúa, lạy Chúa,+ chẳng phải chúng tôi đã nhân danh ngài mà nói tiên tri, nhân danh ngài mà đuổi quỷ và nhân danh ngài mà làm nhiều việc phi thường sao?’.+ 23  Nhưng tôi sẽ tuyên bố với họ: ‘Ta chẳng hề biết các ngươi! Hỡi những kẻ làm điều ác, hãy đi cho khuất mắt ta!’.+ 24  Vậy, ai nghe những lời này của tôi và làm theo thì giống như một người khôn ngoan xây nhà trên nền đá.+ 25  Khi có mưa to gió lớn và nước lũ tràn đến thì nhà không sập vì đã được xây trên nền đá. 26  Còn ai nghe những lời này mà không làm theo thì giống như một người dại xây nhà trên cát.+ 27  Khi có mưa to gió lớn và nước lũ tràn đến thì nhà sụp đổ tan tành”.+ 28  Chúa Giê-su nói xong những lời ấy thì đoàn dân kinh ngạc về cách giảng dạy của ngài,+ 29  vì ngài dạy như một người có uy quyền+ chứ không như các thầy kinh luật.

Chú thích

Cây xà để đỡ mái nhà.
Hay “Hãy tiếp tục”.
Cụm từ “Luật pháp và sách của các nhà tiên tri” nói đến toàn bộ phần Kinh Thánh tiếng Hê-bơ-rơ.
Hẳn ám chỉ việc làm của họ.