Tin mừng do Ma-thi-ơ ghi lại 3:1-17

  • Giăng Báp-tít rao giảng (1-12)

  • Chúa Giê-su chịu phép báp-têm (13-17)

3  Vào thời đó, Giăng+ Báp-tít* đến vùng hoang mạc của Giu-đê rao giảng+ rằng:  “Hãy ăn năn, vì Nước Trời đã đến gần”.+  Ông chính là người mà nhà tiên tri Ê-sai đã nói đến+ qua những lời này: “Có tiếng người kêu gọi trong hoang mạc rằng: ‘Hãy dọn đường cho Đức Giê-hô-va!* Hãy san bằng các lối trước mặt ngài’”.+  Giăng mặc áo lông lạc đà, buộc thắt lưng bằng dây da.+ Thức ăn của ông là châu chấu và mật ong rừng.+  Bấy giờ, dân chúng ở Giê-ru-sa-lem, khắp xứ Giu-đê và vùng xung quanh sông Giô-đanh đều đến với ông;+  họ công khai xưng tội mình và được ông làm phép báp-têm* ở sông Giô-đanh.+  Khi thấy nhiều người Pha-ri-si và Sa-đu-sê+ đến chỗ báp-têm, Giăng nói với họ: “Hỡi dòng dõi rắn lục,+ ai cảnh báo cho các người trốn khỏi ngày thịnh nộ sắp đến?+  Vậy, hãy sinh trái phù hợp với sự ăn năn.  Đừng tự cho rằng: ‘Cha chúng tôi là Áp-ra-ham’,+ vì tôi nói cho các người biết, Đức Chúa Trời có thể dấy lên con cái cho Áp-ra-ham từ những hòn đá này. 10  Rìu đã đặt kề gốc cây, cây nào không ra trái tốt sẽ bị đốn và ném vào lửa.+ 11  Về phần tôi, vì anh em ăn năn+ nên tôi làm phép báp-têm cho anh em bằng nước, nhưng đấng đến sau tôi có quyền hơn tôi, tôi không đáng cởi giày cho ngài.+ Đấng ấy sẽ làm phép báp-têm cho anh em bằng thần khí thánh+ và bằng lửa.+ 12  Tay ngài cầm xẻng rê lúa, ngài sẽ làm sạch sân đạp lúa của mình và thâu lúa mì vào kho, còn trấu thì ngài sẽ đốt trong lửa+ không dập tắt được”. 13  Bấy giờ, Chúa Giê-su từ Ga-li-lê đến sông Giô-đanh để được Giăng làm phép báp-têm.+ 14  Nhưng Giăng cố cản ngài mà rằng: “Tôi mới là người cần được ngài làm phép báp-têm, mà ngài lại đến với tôi sao?”. 15  Chúa Giê-su đáp: “Bây giờ cứ làm đi, vì đây là cách thích hợp để chúng ta thực hiện mọi điều công chính”. Thế nên, Giăng không cản ngài nữa. 16  Sau khi chịu phép báp-têm, Chúa Giê-su liền lên khỏi mặt nước; kìa, các tầng trời mở ra,+ và Giăng thấy thần khí Đức Chúa Trời xuống như chim bồ câu và ngự trên Chúa Giê-su.+ 17  Kìa! Cũng có tiếng từ trời+ phán rằng: “Đây là Con yêu dấu của ta,+ người mà ta hài lòng”.+

Chú thích

Báp-tít tức là người làm phép báp-têm.
Hay “nhúng; nhận chìm”.