Tin mừng do Ma-thi-ơ ghi lại 2:1-23

  • Cuộc viếng thăm của các nhà chiêm tinh (1-12)

  • Trốn sang Ai Cập (13-15)

  • Hê-rốt giết các bé trai (16-18)

  • Trở về Na-xa-rét (19-23)

2  Sau khi Chúa Giê-su sinh ra ở thành Bết-lê-hem+ thuộc xứ Giu-đê vào thời vua Hê-rốt,*+ kìa, có các nhà chiêm tinh từ Đông Phương đi đến Giê-ru-sa-lem  hỏi rằng: “Con trẻ được sinh ra để làm vua dân Do Thái+ đang ở đâu? Vì khi ở Đông Phương, chúng tôi đã thấy ngôi sao của ngài nên đến để quỳ lạy ngài”.  Nghe tin đó, vua Hê-rốt cảm thấy lo sợ, còn cả thành Giê-ru-sa-lem thì xôn xao.  Vua triệu tập các trưởng tế cùng thầy kinh luật trong dân chúng và hỏi họ Đấng Ki-tô* phải sinh ra ở đâu.  Họ tâu: “Tại Bết-lê-hem+ thuộc xứ Giu-đê, vì có lời tiên tri viết thế này:  ‘Về phần ngươi, hỡi Bết-lê-hem của xứ Giu-đa, ngươi không phải là thành hèn mọn nhất giữa những người cai trị Giu-đa, vì từ nơi ngươi sẽ ra một vị cai trị, người sẽ chăn dắt dân Y-sơ-ra-ên của ta’”.+  Bấy giờ, Hê-rốt bí mật gọi các nhà chiêm tinh đến để hỏi cặn kẽ về thời điểm ngôi sao ấy xuất hiện.  Khi sai họ đến Bết-lê-hem, vua dặn: “Hãy đi tìm con trẻ ấy cho thật kỹ, khi tìm được thì báo cho ta biết để ta cũng đến đó quỳ lạy ngài”.  Sau khi nghe lệnh vua, họ lên đường. Kìa, ngôi sao họ thấy khi ở Đông Phương+ lại hiện ra, dẫn họ đến nơi con trẻ đang ở thì dừng lại. 10  Thấy ngôi sao ấy, họ rất đỗi vui mừng. 11  Khi vào nhà, gặp con trẻ cùng mẹ là Ma-ri, họ bèn sấp mình xuống lạy ngài rồi mở hộp châu báu lấy vàng, nhựa thơm trắng và một dược dâng cho ngài làm lễ vật. 12  Tuy nhiên, vì đã được Đức Chúa Trời báo trong giấc mơ+ là đừng trở lại gặp vua Hê-rốt nên họ đi đường khác để về xứ mình. 13  Khi họ đi rồi, thì kìa, thiên sứ của Đức Giê-hô-va* hiện ra với Giô-sép trong giấc mơ+ và bảo rằng: “Hãy dậy, đưa con trẻ cùng mẹ ngài trốn qua xứ Ai Cập và ở đó cho đến khi tôi báo tin thì hãy về, vì Hê-rốt sắp tìm giết con trẻ”. 14  Giô-sép liền dậy, đưa con trẻ và mẹ ngài sang Ai Cập trong đêm ấy. 15  Ông ở lại đấy cho đến khi vua Hê-rốt qua đời. Điều đó ứng nghiệm lời Đức Giê-hô-va* phán qua nhà tiên tri của ngài: “Ta đã gọi con trai ta ra khỏi Ai Cập”.+ 16  Còn Hê-rốt, khi thấy mình bị các nhà chiêm tinh gạt thì vô cùng tức giận. Dựa vào lời các nhà chiêm tinh đã cho biết về thời điểm ngôi sao xuất hiện,+ vua sai người đi khắp Bết-lê-hem và những vùng lân cận để giết tất cả các bé trai từ hai tuổi trở xuống. 17  Điều đó ứng nghiệm lời đã phán qua nhà tiên tri Giê-rê-mi: 18  “Có tiếng vang lên ở Ra-ma, tiếng khóc lóc và kêu gào thảm thiết. Đó là Ra-chên+ thương khóc con mình và người không chịu nguôi ngoai về con, vì giờ đây chúng không còn nữa”.+ 19  Khi Hê-rốt đã qua đời, thì kìa, thiên sứ của Đức Giê-hô-va* hiện ra với Giô-sép ở Ai Cập trong một giấc mơ,+ 20  và nói rằng: “Hãy dậy, đưa con trẻ và mẹ ngài trở về xứ Y-sơ-ra-ên, vì những kẻ tìm cách hại mạng sống con trẻ đã chết rồi”. 21  Thế là ông dậy, đưa con trẻ và mẹ ngài về xứ Y-sơ-ra-ên. 22  Tuy nhiên, khi nghe A-khê-lao cai trị Giu-đê thay cha là Hê-rốt thì Giô-sép sợ, không dám về đó. Vả lại, ông cũng được Đức Chúa Trời báo trong giấc mơ+ nên đã lánh qua lãnh thổ của Ga-li-lê.+ 23  Ông đến cư ngụ tại thành Na-xa-rét,+ hầu ứng nghiệm lời phán qua các nhà tiên tri rằng: “Ngài sẽ được gọi là người Na-xa-rét”.*+

Chú thích

Hay “Đấng Mê-si; Đấng Được Xức Dầu”.
Rất có thể từ này bắt nguồn từ chữ “chồi” trong tiếng Hê-bơ-rơ.