Tin mừng do Ma-thi-ơ ghi lại 12:1-50

  • Chúa Giê-su, “Chúa của ngày Sa-bát” (1-8)

  • Người đàn ông bị teo tay được chữa lành (9-14)

  • Tôi tớ được Đức Chúa Trời yêu quý (15-21)

  • Đuổi quỷ bằng thần khí thánh (22-30)

  • Tội không thể tha (31, 32)

  • Nhờ trái mà nhận biết cây (33-37)

  • Dấu về Giô-na (38-42)

  • Khi tà thần trở về (43-45)

  • Mẹ và anh em của Chúa Giê-su (46-50)

12  Bấy giờ, Chúa Giê-su băng qua đồng lúa vào ngày Sa-bát. Các môn đồ ngài đói bụng nên bứt bông lúa ăn.+  Thấy vậy, người Pha-ri-si nói với ngài: “Kìa! Môn đồ ông làm điều không được phép làm trong ngày Sa-bát”.+  Ngài trả lời: “Các ông chưa đọc về điều Đa-vít đã làm khi người và thuộc hạ bị đói sao?+  Chẳng phải Đa-vít đã vào nhà Đức Chúa Trời và ăn bánh dâng hiến,*+ là bánh dành riêng cho các thầy tế lễ+ mà người và thuộc hạ không được phép ăn sao?  Hay các ông chưa đọc trong Luật pháp rằng vào ngày Sa-bát, các thầy tế lễ trong đền thờ vi phạm ngày Sa-bát mà vẫn không mắc tội sao?+  Nhưng tôi nói với các ông rằng ở đây có người còn quan trọng hơn đền thờ nữa.+  Nếu các ông hiểu ý nghĩa câu: ‘Ta muốn lòng thương xót+ chứ không phải vật tế lễ’+ thì các ông sẽ không lên án người vô tội.  Vì Con Người là Chúa của ngày Sa-bát”.+  Sau khi rời nơi đó, ngài đi vào nhà hội. 10  Kìa, ở đó có người đàn ông bị teo* một tay!+ Họ muốn buộc tội ngài nên hỏi: “Có được phép chữa bệnh trong ngày Sa-bát không?”.+ 11  Ngài nói với họ: “Ai trong các ông có một con cừu và nó bị té xuống hố vào ngày Sa-bát mà lại không kéo nó lên?+ 12  Người ta còn quý hơn con cừu biết chừng nào! Vậy thì được phép làm điều tốt trong ngày Sa-bát”. 13  Rồi ngài nói với người teo tay: “Hãy giơ tay ra”. Ông giơ ra thì tay được lành như tay kia. 14  Nhưng người Pha-ri-si đi ra ngoài và bàn mưu giết ngài. 15  Biết được điều này, Chúa Giê-su rời khỏi nơi đó. Nhiều người cũng đi theo,+ và ngài chữa lành mọi người. 16  Tuy nhiên, ngài nghiêm cấm họ tiết lộ về ngài,+ 17  hầu ứng nghiệm lời phán qua nhà tiên tri Ê-sai: 18  “Kìa! Tôi tớ ta,+ người mà ta đã chọn, người được yêu quý, người mà ta hài lòng!+ Ta sẽ đặt thần khí ta trên người,+ và người sẽ cho các nước thấy rõ thế nào là công lý. 19  Người sẽ không tranh cãi,+ không kêu la, và cũng không ai nghe tiếng người ngoài đường chính. 20  Người sẽ không bẻ cây sậy bị giập, không tắt tim đèn sắp tàn,+ cho đến khi đưa công lý đến toàn thắng. 21  Thật vậy, muôn dân sẽ đặt hy vọng nơi danh người”.+ 22  Sau đó, họ mang đến cho Chúa Giê-su một người mù và câm do bị quỷ ám. Ngài chữa lành ông thì ông nói và thấy được. 23  Cả đoàn dân kinh ngạc thốt lên: “Chẳng phải người này là Con vua Đa-vít sao?”. 24  Nghe vậy, người Pha-ri-si nói: “Nếu không nhờ Bê-ên-xê-bun,* là chúa quỷ, thì ông ta không đuổi được quỷ”.+ 25  Biết ý tưởng của họ, ngài phán: “Nước nào chia rẽ thì tan hoang, thành nào hay nhà nào chia rẽ thì sẽ không vững bền. 26  Cũng một thể ấy, nếu Sa-tan đuổi Sa-tan thì hắn tự chia rẽ mình. Vậy làm sao nước của hắn đứng vững được? 27  Vả lại, nếu tôi nhờ Bê-ên-xê-bun để đuổi quỷ thì môn đồ các ông nhờ ai để đuổi chúng? Bởi vậy, môn đồ các ông sẽ là người xét xử các ông.* 28  Nhưng nếu tôi nhờ thần khí Đức Chúa Trời để đuổi quỷ thì quả thật Nước Đức Chúa Trời đã thình lình đến với các ông.+ 29  Hoặc nếu ai muốn vào nhà một người mạnh sức để cướp của mà không trói người ấy trước thì làm sao vơ vét nhà người được? 30  Ai không đứng về phía tôi là chống lại tôi, ai không cùng tôi nhóm hiệp người ta là phân tán họ.+ 31  Vì vậy tôi bảo các ông, dù người ta phạm tội gì hoặc nói lời phạm thượng nào cũng sẽ được tha, nhưng ai nói phạm đến thần khí thì không được tha.+ 32  Chẳng hạn, hễ ai nói phạm đến Con Người thì sẽ được tha,+ nhưng ai nói phạm đến thần khí thánh thì không được tha, trong thế giới* hiện tại lẫn thế giới* sẽ đến.+ 33  Nếu các ông trồng cây tốt thì ra trái tốt, trồng cây xấu thì ra trái xấu, vì nhờ trái mà nhận biết cây.+ 34  Hỡi dòng dõi rắn lục,+ làm sao các ông nói được điều lành khi các ông là người ác? Vì lòng đầy tràn thì miệng mới nói ra.+ 35  Người tốt mang ra những thứ tốt đã tích lũy trong kho mình, còn người gian ác mang ra những thứ gian ác.+ 36  Tôi nói với các ông rằng trong Ngày Phán Xét, người ta sẽ khai trình về mọi lời vô ích mà họ đã nói;+ 37  vì bởi lời nói mà một người sẽ được tuyên bố là công chính hoặc sẽ bị kết án”. 38  Để đáp lời ngài, một số thầy kinh luật và người Pha-ri-si nói: “Thưa Thầy, chúng tôi muốn Thầy cho xem một dấu lạ”.+ 39  Ngài trả lời: “Thế hệ gian ác và bất trung* luôn tìm kiếm một dấu lạ, nhưng sẽ chẳng được ban cho dấu nào, ngoại trừ dấu về nhà tiên tri Giô-na.+ 40  Như Giô-na đã ở trong bụng cá lớn ba ngày ba đêm,+ Con Người cũng sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm.+ 41  Trong kỳ phán xét, dân thành Ni-ni-ve sẽ được sống lại với thế hệ này và kết tội họ, vì dân đó đã ăn năn khi nghe Giô-na rao giảng.+ Nhưng này, ở đây có người còn hơn Giô-na nữa.+ 42  Trong kỳ phán xét, nữ hoàng phương nam sẽ được sống lại với thế hệ này và kết tội họ, vì bà đã đến từ nơi tận cùng trái đất để nghe những lời khôn ngoan của Sa-lô-môn.+ Nhưng này, ở đây có người còn hơn Sa-lô-môn nữa.+ 43  Khi tà thần* ra khỏi một người, nó đi qua những nơi khô cằn để tìm chỗ nghỉ ngơi nhưng không tìm được.+ 44  Rồi nó nói: ‘Ta sẽ trở về nhà mà ta đã ra khỏi’. Khi về đến, nó thấy nhà bỏ trống nhưng đã được quét dọn và trang hoàng. 45  Nó bèn đi và dẫn về bảy tà thần khác còn ác hơn nó. Chúng vào nhà và ở lại đó. Cuối cùng, tình trạng của người ấy còn tệ hơn lúc đầu.+ Thế hệ gian ác này cũng sẽ giống như thế”. 46  Trong khi ngài nói với dân chúng thì mẹ và các em trai ngài+ đang đứng bên ngoài, muốn nói chuyện với ngài.+ 47  Có người nói: “Kìa! Mẹ và các em Thầy đang đứng bên ngoài, muốn nói chuyện với Thầy”. 48  Ngài đáp lời người ấy: “Ai là mẹ tôi, và ai là anh em tôi?”. 49  Ngài giơ tay về phía các môn đồ và nói: “Đây là mẹ tôi và anh em tôi!+ 50  Hễ ai làm theo ý muốn Cha tôi ở trên trời thì người ấy là anh em, chị em và mẹ tôi”.+

Chú thích

Hay “bánh trưng bày”.
Hay “liệt”.
Một cách gọi ám chỉ Sa-tan.
Hay “sẽ cho thấy là các ông sai”.
Hay “hệ thống”. Xem mục “Thế gian” trong Bảng chú giải thuật ngữ.
Hay “hệ thống”. Xem mục “Thế gian” trong Bảng chú giải thuật ngữ.
Ds: “ngoại tình”.
Xem mục “Ruach; Pneuma” trong Bảng chú giải thuật ngữ.