Tin mừng do Ma-thi-ơ ghi lại 10:1-42

  • Mười hai sứ đồ (1-4)

  • Các chỉ dẫn cho thánh chức (5-15)

  • Các môn đồ sẽ bị bắt bớ (16-25)

  • Sợ Đức Chúa Trời, chứ đừng sợ loài người (26-31)

  • Không đem bình an, mà đem gươm giáo (32-39)

  • Tiếp đón môn đồ Chúa Giê-su (40-42)

10  Chúa Giê-su gọi 12 môn đồ đến, ban cho họ quyền trên các tà thần+ để đuổi chúng và chữa mọi thứ bệnh tật.  Sau đây là tên của 12 sứ đồ:+ Si-môn gọi là Phi-e-rơ,*+ và em* là Anh-rê;+ Gia-cơ con Xê-bê-đê, và em* là Giăng;+  Phi-líp; Ba-tô-lô-mê;*+ Thô-ma;+ Ma-thi-ơ*+ người thu thuế; Gia-cơ con A-phê, và Tha-đê;*  Si-môn Ca-na-nê-an;* và Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, kẻ sau này phản ngài.+  Chúa Giê-su phái 12 người này đi và cho họ những chỉ dẫn+ sau: “Đừng đi đến dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của dân Sa-ma-ri;+  nhưng hãy đến với những con chiên lạc của nhà Y-sơ-ra-ên.+  Khi đi, hãy rao giảng rằng: ‘Nước Trời đã đến gần’.+  Hãy chữa lành người bệnh,+ làm người chết sống lại, làm người phong cùi được sạch và đuổi quỷ. Anh em đã nhận không thì hãy cho không.  Đừng kiếm thêm vàng, bạc hoặc đồng mà bỏ vào túi đeo thắt lưng;+ 10  cũng đừng kiếm thêm túi đựng thức ăn đi đường hoặc áo,* giày hay gậy,+ vì người làm công thì đáng được đồ ăn.+ 11  Khi vào thành nào hay làng nào, hãy tìm người xứng đáng và ở lại đó cho đến lúc đi.+ 12  Khi vào nhà nào, hãy chào hỏi và chúc bình an cho nhà ấy. 13  Nếu nhà ấy xứng đáng, hãy để sự bình an đó đến với họ;+ còn nếu không, hãy để sự bình an trở lại với anh em. 14  Nơi nào người ta không tiếp đón hoặc lắng nghe anh em nói thì khi ra khỏi nhà hoặc thành đó, hãy giũ bụi nơi chân mình.*+ 15  Quả thật tôi nói với anh em, đến Ngày Phán Xét thì thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ+ sẽ được xử nhẹ hơn thành ấy. 16  Này, tôi phái anh em đi như cừu ở giữa muông sói; vậy, hãy dè dặt như rắn nhưng phải hiền lành như chim bồ câu.+ 17  Hãy coi chừng người ta, vì họ sẽ nộp anh em cho tòa án địa phương,+ và anh em sẽ bị đánh đập*+ nơi nhà hội.+ 18  Anh em sẽ vì cớ tôi mà bị giải đến trước mặt vua chúa và quan quyền,+ để làm chứng cho họ cùng dân ngoại.+ 19  Khi bị nộp, chớ lo sợ mình phải nói gì và nói thế nào, vì những điều anh em phải nói sẽ được mách bảo vào lúc đó.+ 20  Thật vậy, không phải tự anh em nói, mà nhờ thần khí của Cha trên trời giúp anh em.+ 21  Ngoài ra, anh sẽ nộp em và cha sẽ nộp con để bị giết; con cái sẽ chống lại cha mẹ và khiến họ phải chết.+ 22  Anh em sẽ bị mọi người thù ghét vì danh tôi,+ nhưng ai bền chí chịu đựng cho đến cuối cùng thì sẽ được cứu.+ 23  Khi họ bắt bớ anh em ở thành này, hãy trốn sang thành khác.+ Quả thật tôi nói với anh em, anh em chưa rao giảng hết một vòng các thành của Y-sơ-ra-ên thì Con Người đã đến. 24  Trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ.+ 25  Trò được như thầy, tớ được như chủ là đủ rồi.+ Nếu chủ nhà còn bị gọi là Bê-ên-xê-bun*+ thì huống chi người trong nhà! 26  Vậy, đừng sợ họ, vì chẳng điều gì che đậy mà không bị phơi bày, chẳng điều gì bí mật mà không bị phát hiện.+ 27  Những gì tôi nói với anh em trong bóng tối, hãy nói giữa ban ngày; những gì anh em nghe tôi thì thầm, hãy rao ra trên sân thượng.+ 28  Đừng sợ kẻ giết được thân thể nhưng không diệt được sự sống,*+ nhưng hãy sợ đấng có thể hủy diệt cả sự sống và thân thể trong Ghê-hen-na.*+ 29  Chẳng phải hai con chim sẻ chỉ bán được một xu* sao? Thế nhưng, không một con nào rơi xuống đất mà Cha trên trời không biết.+ 30  Ngay cả tóc trên đầu anh em cũng được đếm hết rồi. 31  Vậy chớ sợ chi! Anh em còn quý giá hơn nhiều con chim sẻ.+ 32  Hễ ai nhìn nhận tôi trước mặt người ta,+ tôi cũng sẽ nhìn nhận người ấy trước mặt Cha tôi trên trời.+ 33  Còn ai chối bỏ tôi trước mặt người ta, tôi cũng sẽ chối bỏ người ấy trước mặt Cha tôi trên trời.+ 34  Đừng nghĩ rằng tôi đến để đem bình an trên đất; tôi đến không phải để đem bình an, mà là đem gươm giáo.+ 35  Vì tôi đến để gây chia rẽ, khiến con trai chống cha, con gái chống mẹ, con dâu chống mẹ chồng.+ 36  Thật vậy, kẻ thù sẽ là người nhà mình. 37  Ai yêu mến cha mẹ hơn tôi thì không xứng đáng với tôi, ai yêu mến con trai con gái hơn tôi thì không xứng đáng với tôi.+ 38  Ai không vác cây khổ hình* mình mà theo tôi thì không xứng đáng với tôi.+ 39  Ai muốn giữ mạng sống* mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống* vì tôi thì sẽ tìm lại được.+ 40  Ai tiếp đón anh em là tiếp đón tôi, và ai tiếp đón tôi là tiếp đón đấng phái tôi đến.+ 41  Ai tiếp đón một người vì người ấy là nhà tiên tri thì sẽ được phần thưởng của nhà tiên tri,+ và ai tiếp đón một người vì người đó là người công chính thì sẽ được phần thưởng của người công chính. 42  Còn ai cho một trong những người hèn mọn này chỉ một ly nước lạnh vì họ là môn đồ tôi, thì tôi nói thật với anh em, người ấy sẽ không mất phần thưởng của mình đâu”.+

Chú thích

Phi-e-rơ có năm tên gọi khác nhau: Ở đây là “Si-môn gọi là Phi-e-rơ”, nơi Mat 16:16 là “Si-môn Phi-e-rơ”, nơi Cv 15:14 là “Sy-mê-ôn”, nơi Gi 1:42 là “Sê-pha” và tên thường gọi nhất là “Phi-e-rơ” như trong Mat 14:28.
Tiếng Hy Lạp không cho biết rõ là anh hay em.
Tiếng Hy Lạp không cho biết rõ là anh hay em.
Còn gọi là Na-tha-na-ên. Xem Gi 1:46; 21:2.
Còn gọi là Lê-vi. Xem Lu 5:27.
Còn gọi là Giu-đa con Gia-cơ. Xem Lu 6:16; Gi 14:22; Cv 1:13.
Hay “Si-môn người sốt sắng”.
Ds: “hai áo”.
Đây là hành động cho thấy một người đã hết trách nhiệm.
Một cách gọi ám chỉ Sa-tan, là kẻ cầm đầu hoặc cai trị các quỷ.
Tức là triển vọng được sống.
Ds: “một đồng át-xa-ri-on”. Xem Phụ lục B14.
Xem mục “Nephesh; Psykhe” trong Bảng chú giải thuật ngữ.
Xem mục “Nephesh; Psykhe” trong Bảng chú giải thuật ngữ.