Lê-vi 9:1-24

  • A-rôn dâng lễ vật cho lễ nhậm chức (1-24)

9  Vào ngày thứ tám,+ Môi-se cho gọi A-rôn, các con trai người cùng các trưởng lão Y-sơ-ra-ên đến.  Ông nói với A-rôn: “Anh hãy lấy cho mình một con bò con khỏe mạnh làm lễ vật chuộc tội+ và một con cừu đực khỏe mạnh làm lễ vật thiêu, rồi dâng chúng trước mặt Đức Giê-hô-va.  Nhưng anh sẽ bảo dân Y-sơ-ra-ên rằng: ‘Hãy lấy một con dê đực làm lễ vật chuộc tội, một con bò con khỏe mạnh một năm tuổi và một cừu đực con khỏe mạnh một năm tuổi làm lễ vật thiêu,  một con bò đực cùng một con cừu đực làm vật tế lễ hòa thuận,+ để dâng chúng trước mặt Đức Giê-hô-va, cùng một lễ vật ngũ cốc+ trộn dầu, vì hôm nay Đức Giê-hô-va sẽ hiện ra cùng anh em’”.+  Vậy họ mang những gì Môi-se truyền dặn đến trước lều hội họp. Sau đó, hết thảy dân chúng đến đứng trước mặt Đức Giê-hô-va.  Rồi Môi-se nói: “Đây là điều Đức Giê-hô-va phán dặn anh em phải làm, để sự vinh quang của Đức Giê-hô-va hiện ra cùng anh em”.+  Sau đó ông bảo A-rôn: “Hãy đến gần bàn thờ và dâng lễ vật chuộc tội+ cùng lễ vật thiêu của anh, rồi chuộc tội cho chính mình+ và cả nhà mình. Kế đến, hãy dâng lễ vật của dân chúng+ và chuộc tội cho họ,+ đúng như Đức Giê-hô-va đã phán dặn”.  A-rôn liền đến gần bàn thờ và giết con bò con của lễ vật chuộc tội dành cho ông.+  Sau đó, các con trai A-rôn đưa máu+ của con bò con cho ông, và ông nhúng ngón tay vào máu rồi bôi lên các sừng bàn thờ. Tiếp theo, ông đổ phần máu còn lại nơi chân bàn thờ.+ 10  A-rôn thiêu bốc khói mỡ, hai quả thận cùng với mỡ trên gan của lễ vật chuộc tội trên bàn thờ, đúng như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se.+ 11  Còn thịt và da thì ông đem thiêu bên ngoài trại.+ 12  Sau đó, A-rôn giết lễ vật thiêu, và các con trai đưa cho ông máu của lễ vật rồi ông rảy trên mọi phía của bàn thờ.+ 13  Họ đưa cho A-rôn các miếng của lễ vật thiêu cùng cái đầu, và ông thiêu chúng bốc khói trên bàn thờ. 14  Ông cũng rửa ruột và giò rồi thiêu chúng bốc khói trên lễ vật thiêu trên bàn thờ. 15  Kế đến, A-rôn dâng lễ vật của dân chúng, ông lấy con dê của lễ vật chuộc tội dành cho dân chúng và giết đi. Rồi ông dùng nó làm lễ vật chuộc tội giống như lễ vật chuộc tội đầu tiên. 16  Tiếp theo, ông dâng lễ vật thiêu và làm theo thông lệ.+ 17  Ngoài lễ vật thiêu đã dâng vào buổi sáng,+ ông dâng thêm lễ vật ngũ cốc,+ lấy chúng đầy tay mình và thiêu chúng bốc khói trên bàn thờ. 18  Sau đó, ông giết con bò đực và con cừu đực của vật tế lễ hòa thuận dành cho dân chúng. Rồi các con trai đưa cho A-rôn máu của vật tế lễ, và ông rảy trên mọi phía của bàn thờ.+ 19  Còn các miếng mỡ của bò đực,+ cái đuôi mỡ của cừu đực, phần mỡ bao phủ nội tạng, các quả thận và mỡ trên gan+ 20  thì các con trai A-rôn đặt trên những cái ức. Sau đó, A-rôn thiêu bốc khói các miếng mỡ trên bàn thờ.+ 21  Nhưng những cái ức và cái chân phải thì A-rôn đưa qua đưa lại để làm lễ vật đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va, đúng như Môi-se đã truyền dặn.+ 22  Sau khi dâng lễ vật chuộc tội, lễ vật thiêu và các vật tế lễ hòa thuận, A-rôn giơ hai tay về phía dân chúng, chúc phước cho họ+ rồi bước xuống. 23  Cuối cùng, Môi-se và A-rôn đi vào lều hội họp rồi đi ra và chúc phước cho dân chúng.+ Bấy giờ, sự vinh quang của Đức Giê-hô-va hiện ra cùng toàn thể dân chúng,+ 24  một ngọn lửa đến từ Đức Giê-hô-va+ đốt cháy lễ vật thiêu và các miếng mỡ trên bàn thờ. Khi chứng kiến điều đó, toàn thể dân chúng reo hò và sấp mặt xuống đất.+

Chú thích