Lê-vi 8:1-36

  • Lễ nhậm chức tế lễ dòng A-rôn (1-36)

8  Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se:  “Hãy dẫn A-rôn và các con trai người đến,+ cùng với các bộ y phục,+ dầu thánh,*+ con bò đực của lễ vật chuộc tội, hai con cừu đực và giỏ bánh không men.+  Hãy tập hợp hết thảy dân chúng tại lối ra vào lều hội họp”.  Môi-se làm y như lời Đức Giê-hô-va phán dặn, và dân chúng tập hợp tại lối ra vào lều hội họp.  Bấy giờ, Môi-se nói với dân chúng: “Đây là điều Đức Giê-hô-va phán dặn chúng ta phải làm”.  Môi-se dẫn A-rôn cùng các con trai ông đến gần và lấy nước tắm cho họ.+  Sau đó, Môi-se mặc áo thụng+ cho A-rôn, quấn đai,+ mặc áo khoác không tay+ và ê-phót+ cho ông, rồi lấy dây thắt lưng+ bằng vải dệt của ê-phót và thắt chặt nó trên người A-rôn.  Tiếp theo, Môi-se đặt bảng đeo ngực+ lên người A-rôn rồi đặt U-rim và Thu-mim+ vào bảng đeo ngực.  Kế đến, Môi-se để khăn vấn+ trên đầu A-rôn và đặt phía trước khăn vấn một tấm bằng vàng sáng bóng, là dấu hiệu thánh của sự dâng hiến,*+ đúng như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. 10  Sau đó, Môi-se lấy dầu thánh và xức dầu cho lều thánh cùng mọi vật trong đó,+ ông biệt riêng chúng ra thánh. 11  Tiếp theo, ông rảy dầu bảy lần trên bàn thờ để xức dầu cho bàn thờ cùng mọi vật dụng của nó, cái bồn và cái giá của nó, để biệt riêng chúng ra thánh. 12  Cuối cùng, Môi-se đổ một ít dầu thánh trên đầu A-rôn để xức dầu cho ông hầu ông được nên thánh.+ 13  Môi-se dẫn các con trai A-rôn đến gần rồi mặc áo thụng, quấn đai và dải buộc đầu cho họ,+ đúng như Đức Giê-hô-va đã phán dặn ông. 14  Sau đó, Môi-se mang con bò đực của lễ vật chuộc tội đến. A-rôn cùng các con trai ông đặt tay trên đầu nó.+ 15  Môi-se giết nó, dùng ngón tay lấy máu+ bôi lên các sừng ở mọi phía của bàn thờ và tẩy sạch bàn thờ khỏi tội lỗi. Nhưng phần máu còn lại thì ông đổ nơi chân bàn thờ để biệt riêng nó ra thánh và chuộc tội cho nó. 16  Tiếp theo, Môi-se lấy tất cả mỡ trên ruột, mỡ trên gan, hai quả thận và mỡ của thận, ông thiêu chúng bốc khói trên bàn thờ.+ 17  Phần còn lại của con bò đực, tức là da, thịt và phân của nó thì bị thiêu bên ngoài trại,+ đúng như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. 18  Bấy giờ, Môi-se mang con cừu đực của lễ vật thiêu đến gần. A-rôn cùng các con trai ông đặt tay trên đầu nó.+ 19  Rồi Môi-se giết nó và rảy máu trên mọi phía của bàn thờ. 20  Ông chặt con cừu đực thành nhiều miếng và thiêu bốc khói cái đầu, các miếng cùng mỡ* nó. 21  Ông rửa ruột và giò của nó trong nước rồi thiêu bốc khói toàn bộ con cừu trên bàn thờ. Đó là một lễ vật thiêu có hương thơm dễ chịu. Đó là một lễ vật hỏa tế dâng cho Đức Giê-hô-va, đúng như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. 22  Sau đó, Môi-se mang con cừu đực thứ hai đến, tức là con cừu đực của lễ nhậm chức.+ A-rôn cùng các con trai ông đặt tay trên đầu nó.+ 23  Môi-se giết nó và lấy một ít máu bôi lên dái tai phải, ngón cái tay phải và ngón cái chân phải của A-rôn. 24  Tiếp theo, Môi-se dẫn các con trai A-rôn đến và bôi một ít máu của con cừu lên dái tai phải, ngón cái tay phải và ngón cái chân phải của họ. Nhưng phần máu còn lại thì Môi-se rảy trên mọi phía của bàn thờ.+ 25  Kế đến, ông lấy mỡ, cái đuôi mỡ, tất cả mỡ trên ruột, mỡ trên gan, hai quả thận cùng mỡ của thận và chân phải của con cừu đực.+ 26  Ông lấy từ giỏ bánh không men trước mặt Đức Giê-hô-va một cái bánh vòng không men,+ một cái bánh vòng có dầu+ và một cái bánh mỏng. Ông đặt chúng trên các miếng mỡ và chân phải của con cừu đực. 27  Sau đó, Môi-se để mọi thứ ấy trên bàn tay của A-rôn và các con trai ông, rồi bắt đầu đưa chúng qua lại như một lễ vật đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va. 28  Tiếp theo, Môi-se lấy chúng từ tay họ và thiêu chúng bốc khói trên bàn thờ, trên lễ vật thiêu. Đó là vật tế lễ nhậm chức có hương thơm dễ chịu. Đó là một lễ vật hỏa tế dâng cho Đức Giê-hô-va. 29  Môi-se lấy cái ức và đưa qua đưa lại như một lễ vật đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va.+ Đó là phần của Môi-se, lấy từ con cừu đực của lễ nhậm chức, đúng như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se.+ 30  Môi-se lấy một ít dầu thánh+ cùng một ít máu trên bàn thờ, rồi rảy trên A-rôn và bộ y phục của ông, trên các con trai A-rôn đang có mặt tại đó và y phục của họ. Qua đó, Môi-se biệt riêng A-rôn và bộ y phục của ông, các con trai A-rôn+ và y phục của họ ra thánh.+ 31  Kế đến, Môi-se nói với A-rôn và các con trai ông: “Hãy luộc+ thịt tại lối ra vào lều hội họp, và ăn tại đó cùng với bánh trong cái giỏ được dùng cho lễ nhậm chức thầy tế lễ, đúng như điều tôi đã được truyền dặn rằng: ‘A-rôn cùng các con trai người sẽ ăn nó’.+ 32  Phần thịt và bánh còn lại thì hãy thiêu đi.+ 33  Anh em không được cách xa lối ra vào lều hội họp trong bảy ngày, cho đến khi những ngày phong chức của anh em kết thúc. Vì cần bảy ngày để phong chức thầy tế lễ cho anh em.+ 34  Đức Giê-hô-va phán dặn chúng ta phải làm những điều mà chúng ta đã làm hôm nay để chuộc tội cho anh em.+ 35  Anh em sẽ ở tại lối ra vào lều hội họp ngày lẫn đêm trong bảy ngày+ và thi hành bổn phận với Đức Giê-hô-va,+ để anh em không chết; vì đó là điều tôi đã được truyền dặn”. 36  A-rôn và các con trai ông làm mọi điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn thông qua Môi-se.

Chú thích

Tức là dầu dùng để bổ nhiệm chính thức một người.
Hay “là vương miện thánh”.
Hay “mỡ quanh thận”.