Lê-vi 6:1-30

  • Nói thêm về lễ vật chuộc lỗi lầm (1-7)

  • Hướng dẫn về lễ vật (8-30)

    • Lễ vật thiêu (8-13)

    • Lễ vật ngũ cốc (14-23)

    • Lễ vật chuộc tội (24-30)

6  Đức Giê-hô-va tiếp tục phán cùng Môi-se:  “Nếu một người phạm tội và hành động bất trung với Đức Giê-hô-va+ khi lừa dối người lân cận về vật được nhờ giữ+, hoặc cướp bóc, hoặc lừa gạt người lân cận,  hoặc tìm thấy vật bị đánh mất rồi nói dối về nó, và nếu người đó thề dối về bất cứ tội nào như các tội trên,+ thì đây là điều người đó phải làm:  Nếu người đó đã phạm những điều trên và mắc tội thì phải trả lại vật mình đã ăn cắp, cưỡng đoạt, lừa gạt mà có được, vật được người khác nhờ giữ, hoặc vật bị đánh mất mà mình tìm thấy,  hoặc về bất cứ vật gì mà người đó thề dối thì phải bồi thường nguyên vẹn giá trị vật đó+ và phải trả thêm một phần năm giá trị của nó. Người đó sẽ trả chúng lại cho chủ vào ngày mà tội lỗi bị vạch trần.  Rồi người đó sẽ đem đến cho thầy tế lễ một con cừu đực khỏe mạnh trong bầy theo giá trị đã ấn định, để làm lễ vật chuộc lỗi lầm dâng cho Đức Giê-hô-va.+  Thầy tế lễ sẽ chuộc tội cho người đó trước mặt Đức Giê-hô-va, rồi người sẽ được tha bất cứ điều gì đã làm mà khiến mình mắc tội”.+  Đức Giê-hô-va tiếp tục phán cùng Môi-se:  “Hãy lệnh cho A-rôn và các con trai người rằng: ‘Đây là luật về lễ vật thiêu:+ Lễ vật thiêu phải được giữ trên lò của bàn thờ từ suốt đêm cho đến sáng, và lửa phải luôn cháy trên bàn thờ. 10  Thầy tế lễ sẽ mặc lễ phục bằng vải lanh,+ quần trong bằng vải lanh+ để che thân, rồi lấy tro*+ của lễ vật thiêu đã đốt trên bàn thờ và đặt chúng kế bên bàn thờ. 11  Sau đó, thầy tế lễ sẽ cởi y phục+ và mặc bộ y phục khác, rồi đem tro đến một nơi tinh sạch bên ngoài trại.+ 12  Lửa phải luôn cháy trên bàn thờ, không được tắt. Thầy tế lễ phải cho củi vào lửa+ mỗi buổi sáng, xếp lễ vật thiêu trên đó, và người sẽ làm cho mỡ của vật tế lễ hòa thuận bốc khói trên bàn thờ.+ 13  Lửa phải luôn cháy trên bàn thờ, không được tắt. 14  Còn đây là luật về lễ vật ngũ cốc:+ Các con trai A-rôn phải dâng lễ vật đó trước mặt Đức Giê-hô-va, trước bàn thờ. 15  Một người trong số họ sẽ lấy đầy tay bột mịn của lễ vật ngũ cốc và một ít dầu cùng tất cả nhựa thơm trắng trên lễ vật đó. Rồi người sẽ thiêu chúng bốc khói trên bàn thờ như một hương thơm dễ chịu, để làm lễ vật tượng trưng* dâng cho Đức Giê-hô-va.+ 16  A-rôn và các con trai người sẽ ăn những gì còn lại của lễ vật đó.+ Chúng sẽ được làm thành những cái bánh không men để ăn tại nơi thánh. Họ sẽ ăn chúng tại sân của lều hội họp.+ 17  Không được nướng chúng cùng với bất cứ thứ gì có men.+ Ta đã ban chúng làm phần cho họ từ lễ vật hỏa tế của ta.+ Đó là một vật rất thánh+ giống như lễ vật chuộc tội và lễ vật chuộc lỗi lầm. 18  Mọi người nam thuộc con cháu A-rôn sẽ ăn chúng.+ Đó là sự cung cấp lâu bền dành cho họ trải qua các đời, lấy từ các lễ vật hỏa tế dâng cho Đức Giê-hô-va.+ Mọi thứ chạm vào các lễ vật ấy đều sẽ nên thánh’”. 19  Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se: 20  “Đây là lễ vật mà A-rôn và các con trai người sẽ dâng cho Đức Giê-hô-va vào ngày A-rôn được xức dầu:+ một phần mười ê-pha*+ bột mịn để làm lễ vật ngũ cốc hằng dâng,+ một nửa cho buổi sáng và một nửa cho buổi chiều tối. 21  Nó sẽ được trộn dầu và nướng trên khuôn.+ Con sẽ đem lễ vật được rưới dầu và dâng nó như là bánh nướng của lễ vật ngũ cốc được bẻ thành nhiều miếng, để làm hương thơm dễ chịu dâng cho Đức Giê-hô-va. 22  Trong số các con trai A-rôn, thầy tế lễ được xức dầu kế vị ông+ sẽ làm điều đó. Đây là một điều lệ vững bền: Toàn bộ lễ vật phải được thiêu bốc khói cho Đức Giê-hô-va. 23  Mọi lễ vật ngũ cốc của thầy tế lễ phải được thiêu toàn bộ. Không được ăn chúng”. 24  Đức Giê-hô-va phán tiếp với Môi-se: 25  “Hãy bảo A-rôn và các con trai người rằng: ‘Đây là luật về lễ vật chuộc tội:+ Phải giết lễ vật chuộc tội trước mặt Đức Giê-hô-va tại nơi giết lễ vật thiêu.+ Đó là một vật rất thánh. 26  Thầy tế lễ nào dâng lễ vật chuộc tội thì sẽ ăn nó.+ Người phải ăn tại nơi thánh, trong sân của lều hội họp.+ 27  Mọi vật chạm vào thịt của lễ vật chuộc tội đều sẽ trở nên thánh. Nếu một người rảy máu của lễ vật chuộc tội lên y phục mình thì phải giặt nó tại nơi thánh. 28  Cái nồi đất dùng để luộc lễ vật phải bị đập vỡ. Nhưng nếu lễ vật được luộc trong cái nồi bằng đồng thì phải chà sạch và rửa nồi đó bằng nước. 29  Những người nam là thầy tế lễ sẽ ăn lễ vật chuộc tội.+ Đó là một vật rất thánh.+ 30  Tuy nhiên, không được ăn lễ vật chuộc tội nào mà máu nó được đem vào lều hội họp để chuộc tội tại nơi thánh.+ Nó phải bị thiêu đi.

Chú thích

Hay “tro thấm mỡ”, tức là tro thấm mỡ của vật tế lễ.
Hay “làm một phần kỷ niệm của nó”.
Một phần mười ê-pha tương đương 2,2 lít. Xem Phụ lục B14.