Lê-vi 3:1-17

  • Lễ vật hòa thuận (1-17)

    • Không được ăn mỡ hay huyết (17)

3  Nếu lễ vật của người đó là vật tế lễ hòa thuận+ và nếu người dâng một con bò thì dù là đực hay cái, cũng phải dâng một con khỏe mạnh trước mặt Đức Giê-hô-va.  Người đó phải đặt tay trên đầu của lễ vật và nó sẽ bị giết tại lối ra vào lều hội họp. Các con trai A-rôn, tức các thầy tế lễ, sẽ rảy máu nó trên mọi phía của bàn thờ.  Người đó sẽ dâng một phần của vật tế lễ hòa thuận để làm lễ vật hỏa tế cho Đức Giê-hô-va,+ gồm mỡ+ bao phủ ruột, tất cả mỡ xung quanh ruột,  hai quả thận cùng với mỡ trên thận cạnh hông. Người cũng phải lấy mỡ trên gan chung với hai quả thận.+  Các con trai A-rôn sẽ thiêu chúng bốc khói trên bàn thờ, trên lễ vật thiêu đã được đặt trên củi và lửa.+ Đó là một lễ vật hỏa tế có hương thơm dễ chịu dâng cho Đức Giê-hô-va.+  Nếu người đó dâng cho Đức Giê-hô-va một con cừu hoặc dê làm vật tế lễ hòa thuận thì phải dâng con đực hoặc con cái khỏe mạnh.+  Nếu dâng một cừu đực con làm lễ vật thì người sẽ dâng nó trước mặt Đức Giê-hô-va.  Người sẽ đặt tay trên đầu của lễ vật và nó sẽ bị giết trước lều hội họp. Các con trai A-rôn sẽ rảy máu nó trên mọi phía của bàn thờ.  Người đó sẽ dâng mỡ từ vật tế lễ hòa thuận để làm lễ vật hỏa tế cho Đức Giê-hô-va.+ Người sẽ lấy toàn bộ cái đuôi mỡ gần xương sống, mỡ bao phủ ruột, tất cả mỡ xung quanh ruột, 10  hai quả thận cùng với mỡ trên thận cạnh hông. Người cũng phải lấy mỡ trên gan chung với hai quả thận.+ 11  Rồi thầy tế lễ sẽ thiêu chúng bốc khói trên bàn thờ để làm thức ăn,* một lễ vật hỏa tế dâng cho Đức Giê-hô-va.+ 12  Nếu dâng một con dê thì người đó phải dâng nó trước mặt Đức Giê-hô-va. 13  Người phải đặt tay trên đầu của lễ vật, nó sẽ bị giết trước lều hội họp, và các con trai A-rôn phải rảy máu nó trên mọi phía của bàn thờ. 14  Phần mà người đó sẽ dâng cho Đức Giê-hô-va để làm lễ vật hỏa tế là mỡ bao phủ ruột, tất cả mỡ xung quanh ruột,+ 15  hai quả thận cùng với mỡ trên thận cạnh hông. Người cũng phải lấy mỡ trên gan chung với hai quả thận. 16  Rồi thầy tế lễ sẽ thiêu chúng bốc khói trên bàn thờ để làm thức ăn,* tức một lễ vật hỏa tế có hương thơm dễ chịu. Tất cả mỡ thuộc về Đức Giê-hô-va.+ 17  Đây là một luật lệ vững bền qua các đời của anh em, tại bất cứ nơi nào anh em sống: Không được ăn bất cứ loại mỡ hay huyết nào’”.+

Chú thích

Ds: “bánh”, tức là phần của vật tế lễ hòa thuận thuộc về Đức Chúa Trời.
Ds: “bánh”, tức là phần của vật tế lễ hòa thuận thuộc về Đức Chúa Trời.