Lê-vi 27:1-34

  • Chuộc lại những điều được hứa nguyện (1-27)

  • Những điều dâng vô điều kiện cho Đức Giê-hô-va (28, 29)

  • Chuộc lại một phần mười (30-34)

27  Đức Giê-hô-va tiếp tục phán cùng Môi-se:  “Con hãy nói với dân Y-sơ-ra-ên rằng: ‘Nếu có ai lập một lời hứa nguyện đặc biệt+ để dâng một người cho Đức Giê-hô-va, tức trả một số tiền tương đương với giá trị ước tính của người được dâng,  thì giá trị ước tính của nam từ 20 đến 60 tuổi là 50 siếc-lơ* bạc, theo siếc-lơ chuẩn của nơi thánh.*  Nhưng nếu là nữ thì giá trị ước tính là 30 siếc-lơ.  Từ 5 đến 20 tuổi, giá trị ước tính của nam là 20 siếc-lơ và nữ là 10 siếc-lơ.  Từ một tháng tuổi đến năm tuổi, giá trị ước tính của bé trai là năm siếc-lơ bạc và bé gái là ba siếc-lơ bạc.  Từ 60 tuổi trở lên, giá trị ước tính của nam là 15 siếc-lơ và nữ là 10 siếc-lơ.  Nhưng nếu người hứa nguyện quá nghèo nên không thể trả theo giá trị ước tính+ thì người được dâng phải đến đứng trước mặt thầy tế lễ, rồi thầy tế lễ sẽ định giá cho người đó. Thầy tế lễ sẽ định giá theo những gì mà người hứa nguyện có thể dâng.+  Nếu lời hứa nguyện liên quan đến việc dâng cho Đức Giê-hô-va một con thú thích hợp thì bất cứ con thú nào được dâng cho Đức Giê-hô-va đều sẽ trở thành vật thánh. 10  Người đó không được thay thế hoặc đổi con tốt với con xấu hoặc con xấu với con tốt. Nhưng nếu cứ đổi con này với con kia thì cả con được dâng lẫn con được đổi đều sẽ nên thánh. 11  Nếu con thú đó không tinh sạch+ để dâng làm lễ vật cho Đức Giê-hô-va thì người đó sẽ đem con thú đến trước mặt thầy tế lễ. 12  Thầy tế lễ sẽ định giá cho con thú, tùy theo đó là con tốt hay xấu. Thầy tế lễ định giá nào thì theo giá đó. 13  Nhưng nếu sau này người đó muốn mua lại nó thì phải trả thêm một phần năm giá trị ước tính.+ 14  Nếu một người biệt riêng căn nhà của mình ra để làm vật thánh dâng cho Đức Giê-hô-va thì thầy tế lễ sẽ định giá cho nó, tùy theo tốt hay xấu. Căn nhà đó sẽ có giá trị theo giá mà thầy tế lễ định.+ 15  Nhưng nếu người muốn mua lại thì phải nộp thêm một phần năm giá trị ước tính của căn nhà, và nó sẽ thuộc về người. 16  Nếu một người biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va một phần ruộng mà mình sở hữu thì giá trị của nó sẽ được ước tính dựa trên số lượng hạt giống gieo trên đó: Một hô-me* hạt lúa mạch bằng 50 siếc-lơ bạc. 17  Nếu người biệt riêng ruộng mình ra thánh trong Năm Ân Xá+ thì giá trị ước tính của nó sẽ không đổi. 18  Nếu người biệt riêng ruộng mình ra thánh sau Năm Ân Xá thì thầy tế lễ sẽ định giá thấp hơn, tính theo số năm còn lại cho đến Năm Ân Xá kế tiếp.+ 19  Nhưng nếu sau này người mua lại ruộng ấy thì phải nộp thêm một phần năm số tiền của giá trị ước tính, và nó sẽ thuộc về người. 20  Nếu người không mua lại ruộng và nó được bán cho một người khác thì người sẽ không được mua lại ruộng đó nữa. 21  Khi ruộng được hoàn trả vào Năm Ân Xá thì nó sẽ trở thành một vật thánh đối với Đức Giê-hô-va, như một mảnh ruộng được hiến dâng cho ngài. Nó sẽ trở thành sản nghiệp của các thầy tế lễ.+ 22  Nếu một người biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va một mảnh ruộng mình mua, không phải là phần thuộc sản nghiệp thừa kế,+ 23  thì thầy tế lễ sẽ tính giá trị của nó cho đến Năm Ân Xá, và người phải trả giá trị ước tính vào ngày ấy.+ Đó là một vật thánh đối với Đức Giê-hô-va. 24  Vào Năm Ân Xá, ruộng sẽ được trả lại cho chủ đã bán, tức là chủ ban đầu.+ 25  Mọi giá cả phải được tính theo siếc-lơ chuẩn của nơi thánh. Một siếc-lơ tương đương với 20 ghê-ra.* 26  Tuy nhiên, không ai được biệt riêng ra thánh con đầu lòng trong số các thú vật, vì nó là con đầu lòng dành cho Đức Giê-hô-va.+ Dù là bò đực hay cừu, nó đã thuộc về Đức Giê-hô-va.+ 27  Nếu con vật đó thuộc trong số những con thú ô uế* và người chủ chuộc nó theo giá trị ước tính thì phải nộp thêm một phần năm giá trị của con vật.+ Nhưng nếu nó không được mua lại thì sẽ được bán theo giá trị ước tính. 28  Trong số những thứ thuộc về mình, hoặc người hoặc thú vật hoặc ruộng mà mình sở hữu, không được bán hoặc mua lại bất cứ điều gì đã dâng vô điều kiện cho Đức Giê-hô-va. Bất cứ điều gì được dâng hiến sẽ là vật rất thánh đối với Đức Giê-hô-va.+ 29  Ngoài ra, kẻ bị kết án tử hình sẽ không được chuộc lại.+ Hắn chắc chắn phải bị xử tử.+ 30  Mỗi một phần mười*+ của mảnh đất, dù là sản vật của đồng ruộng hay hoa quả của cây cối, đều thuộc về Đức Giê-hô-va. Đó là vật thánh đối với Đức Giê-hô-va. 31  Nếu ai muốn mua lại một phần mười đó thì phải trả thêm một phần năm giá trị của nó. 32  Còn về một phần mười của bầy đàn, cứ mỗi con thứ mười trong bầy đi dưới cây gậy* của người chăn đều sẽ trở thành vật thánh đối với Đức Giê-hô-va. 33  Người đó không được kiểm tra xem con vật ấy tốt hay xấu, cũng không được đổi nó. Nhưng nếu cứ đổi thì cả con được dâng lẫn con được đổi đều phải trở thành vật thánh.+ Nó sẽ không được mua lại’”. 34  Đó là những điều răn dành cho dân Y-sơ-ra-ên mà Đức Giê-hô-va đã phán cùng Môi-se trên núi Si-nai.+

Chú thích

Một siếc-lơ tương đương 11,4g. Xem Phụ lục B14.
Hay “theo siếc-lơ thánh”.
Một hô-me tương đương 220 lít. Xem Phụ lục B14.
Một ghê-ra tương đương 0,57g. Xem Phụ lục B14.
Rất có thể cụm từ này nói đến con thú bị tì vết.
Hay “Mỗi thuế một phần mười”.
Người chăn đếm súc vật bằng cách để chúng đi dưới cây gậy của mình.