Lê-vi 26:1-46

  • Tránh thờ thần tượng (1, 2)

  • Những ân phước của sự vâng lời (3-13)

  • Hình phạt của sự bất tuân (14-46)

26  Các ngươi không được làm cho mình những thần vô dụng,+ không được làm tượng chạm+ hoặc trụ thờ, cũng không được đặt tượng đá+ trong xứ mình để quỳ lạy,+ vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi.  Các ngươi phải giữ những kỳ Sa-bát của ta và tôn kính* nơi thánh ta. Ta là Đức Giê-hô-va.  Nếu các ngươi tiếp tục bước theo những luật lệ ta, gìn giữ các điều răn ta và thực thi những điều đó+  thì ta sẽ ban mưa đúng kỳ,+ đất sẽ sinh hoa lợi+ và cây cối ngoài đồng sẽ sinh bông trái.  Mùa đạp lúa của các ngươi sẽ kéo dài đến tận mùa hái nho, mùa hái nho sẽ kéo dài đến tận kỳ gieo hạt. Các ngươi sẽ ăn bánh no nê và sống an ổn trong xứ mình.+  Ta sẽ ban sự bình an trong xứ,+ các ngươi sẽ ngủ mà không bị ai làm cho sợ hãi;+ ta sẽ đuổi những loài thú hoang dữ tợn ra khỏi xứ, và gươm chiến trận sẽ không đi qua xứ các ngươi.  Các ngươi sẽ truy đuổi kẻ thù; chúng sẽ gục ngã dưới lưỡi gươm của các ngươi.  Năm người trong các ngươi sẽ đuổi theo 100, và 100 người trong các ngươi sẽ đuổi theo 10.000; kẻ thù sẽ gục ngã dưới lưỡi gươm của các ngươi.+  Ta sẽ quan tâm đến* các ngươi, làm cho các ngươi sinh sôi nhiều và gia tăng.+ Ta sẽ giữ giao ước với các ngươi.+ 10  Trong khi vẫn còn ăn sản vật của năm trước, các ngươi sẽ phải dọn sản vật cũ để có chỗ cho sản vật mới. 11  Ta sẽ đặt lều thánh ta giữa các ngươi+ và sẽ không từ bỏ các ngươi. 12  Ta sẽ đi giữa các ngươi và làm Đức Chúa Trời các ngươi,+ còn các ngươi sẽ làm dân ta.+ 13  Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, là đấng đưa các ngươi ra khỏi xứ Ai Cập để không làm nô lệ cho chúng nữa. Ta đã bẻ gãy cái ách của các ngươi và khiến các ngươi ngẩng cao đầu mà đi. 14  Tuy nhiên, nếu các ngươi không nghe ta hoặc không giữ tất cả các điều răn đó,+ 15  và nếu các ngươi chối bỏ những luật lệ ta,+ ghê tởm những phán quyết của ta đến nỗi không giữ mọi điều răn ta, và vi phạm giao ước ta+ 16  thì về phần ta, ta sẽ giáng những điều này trên các ngươi: Ta sẽ trừng phạt các ngươi bằng nỗi đau đớn, bằng bệnh lao và cơn sốt, khiến mắt các ngươi mờ đi và sự sống các ngươi hao mòn. Các ngươi sẽ gieo hạt mà chẳng được gì, vì kẻ thù các ngươi sẽ ăn mất.+ 17  Ta sẽ chống lại các ngươi, các ngươi sẽ bị kẻ thù đánh bại;+ những kẻ ghét các ngươi sẽ giẫm đạp các ngươi,+ và các ngươi sẽ bỏ chạy dù không ai truy đuổi.+ 18  Nếu các ngươi vẫn không chịu nghe ta, ta sẽ trừng phạt tội lỗi các ngươi gấp bảy lần. 19  Ta sẽ bẻ gãy sự kiêu ngạo ngoan cố của các ngươi, biến trời của các ngươi thành sắt+ và đất của các ngươi thành đồng. 20  Các ngươi sẽ kiệt sức mà chẳng được gì,+ vì đất sẽ không sinh hoa lợi và cây sẽ không ra trái. 21  Nếu các ngươi cứ chống lại ta và không chịu nghe ta thì ta sẽ đánh các ngươi gấp bảy lần, theo tội lỗi các ngươi. 22  Ta sẽ sai thú dữ trong cánh đồng đến giữa các ngươi,+ chúng sẽ cướp con cái+ và tiêu diệt súc vật của các ngươi, làm giảm dân số các ngươi, và những con đường của các ngươi sẽ trở nên hoang vắng.+ 23  Nếu trải qua những điều đó mà các ngươi vẫn không chấp nhận sự sửa dạy của ta+ và cứ khăng khăng chống lại ta 24  thì ta sẽ chống lại các ngươi, và chính ta sẽ đánh các ngươi bảy lần vì tội lỗi các ngươi. 25  Ta sẽ đem gươm báo thù đến trên các ngươi vì các ngươi đã vi phạm giao ước với ta.+ Nếu các ngươi tụ họp trong những thành mình thì ta sẽ sai dịch bệnh vào giữa các ngươi+ và các ngươi sẽ rơi vào tay kẻ thù.+ 26  Khi ta hủy lượng* bánh* của các ngươi+ thì mười người nữ sẽ nướng bánh trong cùng một lò rồi dùng cân chia phần bánh.+ Các ngươi sẽ ăn nhưng không no.+ 27  Nếu trải qua những điều đó mà các ngươi vẫn không chịu nghe ta và cứ khăng khăng chống lại ta 28  thì ta sẽ chống lại các ngươi dữ dội hơn,+ chính ta sẽ trừng phạt các ngươi bảy lần vì tội lỗi các ngươi. 29  Các ngươi sẽ phải ăn thịt con trai, con gái mình.+ 30  Ta sẽ tiêu diệt những nơi thánh trên cao+ và phá đổ các lư hương của các ngươi, chất thây các ngươi trên thây những thần tượng gớm ghiếc,*+ và ta lấy làm gớm ghiếc mà quay mặt khỏi các ngươi.+ 31  Ta sẽ phó những thành của các ngươi cho gươm giáo+ và khiến những nơi thánh của các ngươi ra hoang tàn, ta sẽ không ngửi mùi thơm dễ chịu từ những vật tế lễ của các ngươi. 32  Chính ta sẽ làm cho đất hoang vu,+ và kẻ thù các ngươi vào sống tại đó sẽ phải trố mắt kinh ngạc.+ 33  Ta sẽ khiến các ngươi tản mác giữa các nước,+ ta sẽ rút gươm ra đuổi theo các ngươi.+ Xứ các ngươi sẽ trở nên hoang vu+ và những thành của các ngươi sẽ bị tàn phá. 34  Trong thời gian xứ bị hoang vu và các ngươi sống trong xứ của kẻ thù mình thì đất sẽ đền bù những kỳ Sa-bát của nó. Lúc đó, đất sẽ nghỉ vì phải giữ những kỳ Sa-bát mà nó đã không giữ.+ 35  Trong suốt thời gian đất bị hoang vu, nó sẽ nghỉ vì đã không nghỉ trong những kỳ Sa-bát của các ngươi khi các ngươi sống tại đó. 36  Về phần những người sống sót,+ ta sẽ khiến chúng tuyệt vọng nơi xứ của kẻ thù; và tiếng của một chiếc lá bay cũng sẽ khiến chúng bỏ chạy, chúng sẽ bỏ chạy như những người đang chạy khỏi lưỡi gươm và gục ngã khi không ai đuổi theo.+ 37  Chúng sẽ vấp ngã lên nhau như những người đang chạy khỏi lưỡi gươm, dù không ai đuổi theo. Các ngươi sẽ không chống cự nổi kẻ thù của mình.+ 38  Các ngươi sẽ chết giữa các dân tộc+ và đất của kẻ thù sẽ nuốt chửng các ngươi. 39  Những ai còn sót lại trong số các ngươi sẽ bị mục rữa trong xứ của kẻ thù+ vì lỗi lầm mình. Thật vậy, chúng sẽ bị mục rữa vì lỗi lầm của cha ông.+ 40  Sau đó, chúng sẽ thú nhận lỗi lầm mình,+ cũng như lỗi lầm và sự bất trung của cha ông, đồng thời thừa nhận rằng chúng đã bất trung khi chống lại ta.+ 41  Ta cũng đã chống lại chúng+ bằng cách đưa chúng vào xứ của kẻ thù.+ Có lẽ lúc ấy lòng ngoan cố* của chúng sẽ trở nên khiêm nhường+ và chúng sẽ trả giá cho lỗi lầm mình. 42  Ta sẽ nhớ lại giao ước của ta với Gia-cốp,+ với Y-sác,+ với Áp-ra-ham,+ và ta cũng sẽ nhớ lại vùng đất ấy. 43  Trong thời gian đất bị dân Y-sơ-ra-ên bỏ hoang, nó sẽ đền bù cho những kỳ Sa-bát+ và bị hoang vu, và chúng phải trả giá cho lỗi lầm mình vì đã chối bỏ những phán quyết của ta và ghê tởm những luật lệ ta.+ 44  Nhưng dù sao đi nữa, trong thời gian chúng sống trong xứ của kẻ thù thì ta cũng không bao giờ từ bỏ chúng+ hẳn hay ghê tởm chúng đến nỗi khiến chúng bị tận diệt, là điều vi phạm giao ước của ta+ với chúng, bởi ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng. 45  Vì chúng mà ta sẽ nhớ lại giao ước với tổ tiên chúng,+ là những người mà ta đã đưa ra khỏi xứ Ai Cập trước mắt các dân tộc,+ hầu cho chúng thấy rằng ta là Đức Chúa Trời của chúng. Ta là Đức Giê-hô-va’”. 46  Đó là những điều lệ, phán quyết và luật pháp mà Đức Giê-hô-va đã lập giữa ngài với dân Y-sơ-ra-ên trên núi Si-nai thông qua Môi-se.+

Chú thích

Ds: “kính sợ”.
Ds: “hướng đến”.
Hay “thức ăn”.
Ds: “cây”. Có thể nói đến những cây dùng để treo bánh dự trữ.
Từ Hê-bơ-rơ được dịch là “thần tượng gớm ghiếc” có lẽ liên quan đến một từ mang nghĩa là “phân”, và được dùng để tỏ ý khinh bỉ.
Ds: “lòng không cắt bì”.