Lê-vi 22:1-33

  • Sự tinh khiết của thầy tế lễ và việc ăn vật thánh (1-16)

  • Chỉ lễ vật khỏe mạnh được chấp nhận (17-33)

22  Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se:  “Hãy bảo A-rôn và các con trai người phải cẩn thận về cách họ dùng những vật thánh của dân Y-sơ-ra-ên, và không được xúc phạm danh thánh của ta+ liên quan đến những vật mà họ biệt riêng ra thánh cho ta.+ Ta là Đức Giê-hô-va.  Con hãy nói với họ: ‘Qua các đời, bất cứ ai thuộc con cháu các ngươi đang bị ô uế mà đến gần những vật thánh, là những vật được dân Y-sơ-ra-ên biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va, thì kẻ đó phải bị diệt trừ khỏi mặt ta.+ Ta là Đức Giê-hô-va.  Trong vòng con cháu A-rôn, không người nam nào bị phong cùi+ hoặc chảy mủ+ được phép ăn những vật thánh, cho đến khi người được tinh sạch.+ Cũng một thể ấy đối với người bị xuất tinh,+ hoặc chạm vào một người bị ô uế bởi người chết,+  hoặc chạm vào một sinh vật lúc nhúc thuộc loại ô uế,+ hoặc chạm vào một người bị ô uế vì bất cứ lý do gì.+  Người nào chạm vào những thứ đó sẽ bị ô uế đến chiều tối và không được ăn bất cứ vật thánh nào mà phải tắm mình trong nước.+  Khi mặt trời lặn thì người sẽ được tinh sạch và sau đó có thể ăn những vật thánh, vì ấy là lương thực của người.+  Ngoài ra, người không được ăn bất cứ con thú nào đã chết khi được tìm thấy hoặc bất cứ thứ gì bị thú dữ cấu xé và vì thế mà trở nên ô uế.+ Ta là Đức Giê-hô-va.  Họ phải giữ bổn phận với ta để không phải gánh chịu tội lỗi và phải chết vì đã xúc phạm những vật thánh. Ta là Đức Giê-hô-va, đấng biệt riêng họ ra thánh. 10  Người không có phận sự* thì không được ăn bất cứ vật thánh nào.+ Không người khách ngoại quốc nào của thầy tế lễ hoặc người làm thuê nào được phép ăn vật thánh. 11  Nhưng nếu thầy tế lễ mua một người bằng tiền của mình thì người đó có thể cùng ăn. Những nô lệ được sinh ra trong nhà của thầy tế lễ cũng có thể ăn lương thực của thầy tế lễ.+ 12  Nếu con gái của thầy tế lễ cưới một người không phải là thầy tế lễ* thì không được ăn những vật thánh đã được đóng góp. 13  Nhưng nếu con gái của thầy tế lễ trở thành góa phụ hoặc đã ly dị, không có con và trở về nhà cha mình như khi còn trẻ thì người có thể ăn lương thực của cha.+ Còn người nào không có phận sự* thì không được ăn. 14  Nếu một người vô tình ăn một vật thánh thì phải bồi thường vật thánh đó cho thầy tế lễ và nộp thêm một phần năm giá trị của nó.+ 15  Vậy, thầy tế lễ không được xúc phạm những vật thánh mà dân Y-sơ-ra-ên đóng góp cho Đức Giê-hô-va+ 16  hầu không khiến dân Y-sơ-ra-ên gánh chịu hình phạt tội lỗi bởi đã ăn những vật thánh; vì ta là Đức Giê-hô-va, đấng biệt riêng họ ra thánh’”. 17  Đức Giê-hô-va tiếp tục phán cùng Môi-se: 18  “Con hãy nói với A-rôn, các con trai người cùng tất cả dân Y-sơ-ra-ên rằng: ‘Khi một người nam Y-sơ-ra-ên hoặc ngoại kiều trong xứ Y-sơ-ra-ên dâng lễ vật thiêu+ cho Đức Giê-hô-va để thực hiện lời thề của mình hoặc dâng lễ vật tự nguyện+ 19  thì phải dâng một con bò đực+ hoặc cừu đực con hoặc dê đực khỏe mạnh để được chấp nhận. 20  Các ngươi không được dâng thứ gì có khiếm khuyết,+ vì làm thế các ngươi sẽ không được chấp nhận. 21  Nếu một người nam dâng vật tế lễ hòa thuận+ cho Đức Giê-hô-va để thực hiện lời thề hoặc để làm lễ vật tự nguyện thì phải dâng một con bò hoặc cừu khỏe mạnh hầu được chấp nhận. Không con vật nào được có khiếm khuyết. 22  Không được dâng con vật bị mù, gãy xương, có vết cắt, mụn cóc, chàm hoặc nấm ngoài da. Các ngươi không được dâng cho Đức Giê-hô-va bất cứ thứ gì giống vậy hoặc dâng lễ vật như thế trên bàn thờ cho Đức Giê-hô-va. 23  Ngươi có thể dâng một con bò đực hoặc cừu có một chân dài hoặc ngắn làm lễ vật tự nguyện, nhưng nó sẽ không được chấp nhận làm lễ vật hứa nguyện. 24  Các ngươi không được dâng cho Đức Giê-hô-va con vật nào có tinh hoàn bị thương tổn hoặc bị giập hoặc bị rứt ra hoặc bị cắt bỏ. Các ngươi không được dâng những con vật như thế trong xứ mình. 25  Các ngươi không được dâng bất cứ thứ gì như thế từ tay một người ngoại quốc để làm lễ vật* thuộc về Đức Chúa Trời của các ngươi, vì chúng bị ô uế và khiếm khuyết. Chúng sẽ không được chấp nhận’”. 26  Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se: 27  “Khi một con bò đực hoặc cừu đực hoặc dê được sinh ra thì nó sẽ ở với mẹ trong bảy ngày,+ nhưng từ ngày thứ tám trở đi nó sẽ được chấp nhận làm lễ vật, tức lễ vật hỏa tế dâng cho Đức Giê-hô-va. 28  Đối với bò hoặc cừu, các ngươi không được giết nó chung với con của nó trong cùng một ngày.+ 29  Nếu các ngươi dâng vật tế lễ tạ ơn cho Đức Giê-hô-va+ thì phải dâng sao cho mình được chấp nhận. 30  Phải ăn nó trong ngày được dâng, không được chừa lại bất cứ phần nào đến sáng.+ Ta là Đức Giê-hô-va. 31  Các ngươi phải giữ và làm theo những điều răn của ta.+ Ta là Đức Giê-hô-va. 32  Các ngươi không được xúc phạm danh thánh của ta,+ và ta phải được nên thánh giữa dân Y-sơ-ra-ên.+ Ta là Đức Giê-hô-va, đấng biệt riêng các ngươi ra thánh,+ 33  đấng đã đưa các ngươi ra khỏi xứ Ai Cập để các ngươi thấy rằng ta là Đức Chúa Trời.+ Ta là Đức Giê-hô-va”.

Chú thích

Ds: “Người lạ”, tức là người nam không thuộc dòng họ A-rôn.
Hay “cưới một người lạ”.
Ds: “người lạ”, tức là người nam không thuộc dòng họ A-rôn.
Ds: “bánh”.