Lê-vi 21:1-24

  • Thầy tế lễ phải thánh và không bị ô uế (1-9)

  • Thầy tế lễ thượng phẩm không được làm mình bị ô uế (10-15)

  • Thầy tế lễ không được có khuyết tật về thể chất (16-24)

21  Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se: “Hãy nói với các thầy tế lễ, tức các con trai A-rôn, rằng: ‘Đừng làm mình bị ô uế vì người chết trong dân chúng,+  nhưng có thể làm thế vì người thân ruột thịt đã qua đời, là mẹ, cha, con trai, con gái, anh em,  cũng có thể làm mình bị ô uế vì chị em nếu người đó là trinh nữ, sống gần mình và chưa kết hôn.  Đừng làm mình bị ô uế và nhục nhã vì một phụ nữ thuộc về một người chồng trong dân chúng.  Đừng cạo đầu+ hay mép râu, hoặc cắt thịt mình.+  Họ phải thánh trước mặt Đức Chúa Trời mình+ và không được xúc phạm danh ngài,+ vì họ sẽ dâng các lễ vật hỏa tế của Đức Giê-hô-va, là bánh* thuộc về Đức Chúa Trời, và họ phải thánh.+  Họ không được cưới kỹ nữ+ hoặc người nữ đã bị ô uế hoặc người nữ đã ly dị chồng,+ vì thầy tế lễ là thánh trước mặt Đức Chúa Trời mình.  Các ngươi phải biệt riêng người ra thánh+ vì người sẽ dâng bánh thuộc về Đức Chúa Trời của các ngươi. Người phải thánh đối với các ngươi, vì ta, Đức Giê-hô-va, là thánh, đấng biệt riêng các ngươi ra thánh.+  Nếu con gái của một thầy tế lễ làm mất danh giá mình vì làm mại dâm thì nó đã làm nhục cha mình. Nó phải bị thiêu.+ 10  Thầy tế lễ thượng phẩm trong vòng anh em mình, là người được đổ dầu thánh* trên đầu+ và được phong chức để mặc y phục tế lễ,+ thì không được để đầu bù tóc rối hoặc xé áo mình.+ 11  Người không được đến gần bất kỳ người chết* nào;+ không được làm mình bị ô uế, ngay cả vì cha hoặc mẹ. 12  Người không được ra khỏi nơi thánh và không được xúc phạm nơi thánh của Đức Chúa Trời mình,+ vì dấu hiệu của sự dâng hiến, tức là dầu thánh của Đức Chúa Trời,+ ở trên người. Ta là Đức Giê-hô-va. 13  Người chỉ được lấy trinh nữ làm vợ.+ 14  Người không được cưới góa phụ, người nữ đã ly dị, người nữ đã bị ô uế hoặc kỹ nữ mà chỉ được lấy trinh nữ trong dân mình làm vợ. 15  Người không được làm mất phẩm giá con cháu mình giữa dân chúng,+ vì ta là Đức Giê-hô-va, đấng biệt riêng người ra thánh’”. 16  Đức Giê-hô-va phán tiếp với Môi-se: 17  “Hãy nói với A-rôn rằng: ‘Trong vòng con cháu của ngươi, qua các đời, bất cứ người nam nào có khuyết tật đều không được phép đến gần để dâng bánh thuộc về Đức Chúa Trời mình. 18  Nếu một người nam có khuyết tật thì không được đến gần để dâng bánh: người bị mù hoặc què hoặc mặt mày biến dạng hoặc một chi quá dài, 19  hoặc người có bàn tay hoặc bàn chân bị gãy, 20  hoặc gù hoặc bị bệnh lùn* hoặc có vấn đề về mắt hoặc bị chàm hoặc bị nấm ngoài da hoặc bị thương tổn tinh hoàn.+ 21  Trong vòng con cháu thầy tế lễ A-rôn, bất cứ người nam nào có khuyết tật đều không được đến gần để dâng các lễ vật hỏa tế cho Đức Giê-hô-va. Vì có khuyết tật nên người đó không được đến gần để dâng bánh thuộc về Đức Chúa Trời mình. 22  Người đó có thể ăn bánh thuộc về Đức Chúa Trời lấy từ những vật rất thánh+ và vật thánh.+ 23  Tuy nhiên, vì có khuyết tật nên người đó không được đến gần cái màn+ và không được lại gần bàn thờ.+ Người đó không được xúc phạm nơi thánh của ta,+ vì ta là Đức Giê-hô-va, đấng biệt riêng họ ra thánh’”.+ 24  Vậy, Môi-se thuật lại cho A-rôn, các con trai A-rôn và toàn thể dân Y-sơ-ra-ên.

Chú thích

Hay “thức ăn”, nói đến các vật tế lễ.
Tức là dầu dùng để bổ nhiệm chính thức một người.
Xem mục “Nephesh; Psykhe” trong Bảng chú giải thuật ngữ.
Cũng có thể là “bị còi cọc”.