Lê-vi 19:1-37

 • Luật về sự thánh khiết (1-37)

  • Cách thu hoạch thích hợp (9, 10)

  • Quan tâm người điếc và mù (14)

  • Sự vu khống (16)

  • Không được căm giận (18)

  • Cấm phép thuật và ma thuật (26, 31)

  • Cấm xăm mình (28)

  • Kính trọng người lớn tuổi (32)

  • Đối xử với ngoại kiều (33, 34)

19  Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se:  “Hãy nói với toàn thể dân Y-sơ-ra-ên rằng: ‘Các ngươi phải thánh, vì ta, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, là thánh.+  Mỗi người trong các ngươi phải kính trọng* cha mẹ,+ và phải giữ những ngày Sa-bát của ta.+ Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi.  Đừng hướng về các thần vô dụng+ hoặc làm cho mình các thần được đúc bằng kim loại.+ Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi.  Nếu các ngươi dâng một vật tế lễ hòa thuận cho Đức Giê-hô-va+ thì phải dâng sao cho mình được chấp nhận.+  Phải ăn nó trong ngày các ngươi dâng và ngày kế tiếp, nhưng những gì còn lại đến ngày thứ ba thì phải thiêu đi.+  Nếu bất cứ phần nào của nó được ăn vào ngày thứ ba thì đó là một điều gớm ghiếc và sẽ không được chấp nhận.  Ai ăn nó sẽ phải trả giá cho lỗi lầm mình vì đã xúc phạm một vật thánh của Đức Giê-hô-va; kẻ đó phải bị diệt trừ khỏi dân chúng.  Khi các ngươi thu hoạch mùa màng trên đất mình thì không được gặt hết rìa ruộng, cũng không được nhặt những gì còn sót lại của vụ mùa.+ 10  Ngoài ra, ngươi không được hái những trái còn sót hoặc nhặt những trái đã rớt trong vườn nho mình. Hãy để chúng cho người nghèo+ và ngoại kiều. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi. 11  Các ngươi không được trộm cắp,+ không được lừa dối+ và không được đối xử cách giả dối với nhau. 12  Các ngươi không được lấy danh ta mà thề dối,+ vì điều đó xúc phạm danh Đức Chúa Trời của các ngươi. Ta là Đức Giê-hô-va. 13  Ngươi không được lừa gạt người khác,+ không được cướp bóc.+ Về tiền công của người làm thuê, ngươi đừng giữ cả đêm cho đến sáng.+ 14  Ngươi không được nguyền rủa người điếc hoặc đặt chướng ngại vật trước mặt người mù,+ và ngươi phải kính sợ Đức Chúa Trời mình.+ Ta là Đức Giê-hô-va. 15  Các ngươi không được xét xử bất công. Ngươi không được thiên vị người nghèo hay vị nể người giàu.+ Ngươi phải dùng công lý mà xét xử. 16  Ngươi không được đi loan truyền lời vu khống giữa dân chúng.+ Ngươi không được đặt mạng sống người khác vào vòng nguy hiểm.*+ Ta là Đức Giê-hô-va. 17  Ngươi không được nuôi lòng ghen ghét anh em mình.+ Hãy khiển trách người khác+ để ngươi không mang tội lỗi với người. 18  Ngươi không được trả thù+ hay căm giận người trong dân mình. Ngươi phải yêu người đồng loại như chính mình.+ Ta là Đức Giê-hô-va. 19  Các ngươi phải giữ luật lệ của ta: Không được lai giống hai loại súc vật. Không được gieo hai loại hạt giống trong ruộng+ và không được mặc áo dệt từ hai loại sợi khác nhau.+ 20  Nếu một người nam ăn nằm với một người nữ, là đầy tớ gái đã được hứa gả cho một người khác nhưng chưa được chuộc hoặc trả tự do, thì họ sẽ bị trừng phạt. Tuy nhiên, họ không bị xử tử vì người nữ đó chưa được trả tự do. 21  Người nam đó phải mang lễ vật chuộc lỗi lầm đến cho Đức Giê-hô-va tại lối ra vào lều hội họp, tức một con cừu đực của lễ vật chuộc lỗi lầm.+ 22  Thầy tế lễ sẽ chuộc tội cho người bằng con cừu đực của lễ vật chuộc lỗi lầm trước mặt Đức Giê-hô-va, vì tội người đã phạm, và người sẽ được tha. 23  Khi các ngươi vào xứ mà ta sẽ ban và trồng bất cứ loại cây nào để làm thức ăn thì trong thời gian đầu, phải xem trái của nó là ô uế và bị cấm. Trong ba năm, chúng sẽ bị cấm. Các ngươi không được ăn chúng. 24  Nhưng đến năm thứ tư, tất cả trái của nó sẽ là vật thánh để vui mừng trước mặt Đức Giê-hô-va.+ 25  Rồi đến năm thứ năm, các ngươi có thể ăn trái của nó; như thế sản vật của các ngươi sẽ thêm lên. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi. 26  Các ngươi không được ăn thứ gì có máu.+ Các ngươi không được bói toán dựa trên các điềm hoặc thực hành phép thuật.+ 27  Các ngươi không được cạo* tóc mai hoặc cắt mép râu* của mình.+ 28  Các ngươi không được cắt da thịt mình vì người chết,*+ không được xăm mình. Ta là Đức Giê-hô-va. 29  Ngươi không được sỉ nhục con gái mình qua việc bắt nó làm kỹ nữ,+ để xứ không phạm tội mại dâm và đầy dẫy sự vô đạo đức.+ 30  Các ngươi phải giữ những ngày Sa-bát của ta+ và tôn kính nơi thánh của ta. Ta là Đức Giê-hô-va. 31  Các ngươi không được tìm đến đồng bóng+ và không được cầu hỏi thầy bói,+ để rồi bị chúng làm cho ô uế. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi. 32  Trước mặt người tóc bạc, ngươi phải đứng dậy,+ ngươi phải kính trọng người lớn tuổi+ và ngươi phải kính sợ Đức Chúa Trời của ngươi.+ Ta là Đức Giê-hô-va. 33  Nếu có một ngoại kiều sống trong xứ với các ngươi thì không được ngược đãi người.+ 34  Ngoại kiều sống giữa các ngươi phải trở nên như một người bản xứ đối với các ngươi;+ ngươi phải yêu thương người như chính mình, vì các ngươi từng là ngoại kiều tại xứ Ai Cập.+ Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi. 35  Các ngươi không được dùng những chuẩn mực gian dối khi đo chiều dài, cân nặng hay khối lượng.+ 36  Các ngươi phải dùng những cái cân chính xác, trái cân chính xác, một dụng cụ đo lường vật khô* chính xác và một dụng cụ đo lường chất lỏng* chính xác.+ Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, là đấng đã đưa các ngươi ra khỏi xứ Ai Cập. 37  Vậy, các ngươi phải giữ và làm theo mọi luật lệ cùng mọi phán quyết của ta.+ Ta là Đức Giê-hô-va’”.

Chú thích

Ds: “kính sợ”.
Cũng có thể là “Ngươi không được đứng nhìn khi mạng sống người khác bị lâm nguy”.
Hay “tỉa; cắt”.
Điều này dường như nói đến những thực hành ngoại giáo chứ không có nghĩa là không được tỉa râu.
Xem mục “Nephesh; Psykhe” trong Bảng chú giải thuật ngữ.
Ds: “một ê-pha”. Xem Phụ lục B14.
Ds: “một hin”. Xem Phụ lục B14.