Lê-vi 17:1-16

  • Lều thánh, nơi dâng vật tế lễ (1-9)

  • Cấm ăn huyết (10-14)

  • Điều lệ về thú vật đã chết khi tìm thấy (15, 16)

17  Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se:  “Hãy nói với A-rôn, các con trai người cùng toàn thể dân Y-sơ-ra-ên rằng: ‘Đây là điều Đức Giê-hô-va phán dặn:  “Nếu một người trong dân Y-sơ-ra-ên giết một con bò đực hoặc một con cừu đực con hoặc một con dê trong trại hay ngoài trại,  thay vì mang nó đến lối ra vào lều hội họp để dâng làm lễ vật cho Đức Giê-hô-va trước lều thánh của Đức Giê-hô-va, thì người đó sẽ bị xem là mắc tội đổ máu. Người đó đã làm đổ máu và phải bị diệt trừ khỏi dân chúng.  Bởi đó, dân Y-sơ-ra-ên sẽ mang những vật tế lễ mà họ đang dâng ngoài đồng đến cho thầy tế lễ tại lối ra vào lều hội họp và dâng cho Đức Giê-hô-va. Họ phải dâng chúng như những vật tế lễ hòa thuận dành cho Đức Giê-hô-va.+  Thầy tế lễ sẽ rảy máu vật tế lễ trên bàn thờ của Đức Giê-hô-va tại lối ra vào lều hội họp và thiêu mỡ bốc khói để làm hương thơm dễ chịu dâng cho Đức Giê-hô-va.+  Vậy, họ không được tiếp tục dâng vật tế lễ cho các quỷ hình dê*+ mà họ thờ.*+ Đó sẽ là một luật lệ vững bền cho các ngươi trải qua các đời”’.  Con hãy nói với họ rằng: ‘Bất kỳ người Y-sơ-ra-ên nào hay ngoại kiều nào sống giữa các ngươi dâng lễ vật thiêu hay vật tế lễ  mà không đem đến lối ra vào lều hội họp để dâng cho Đức Giê-hô-va thì phải bị diệt trừ khỏi dân chúng.+ 10  Nếu một người Y-sơ-ra-ên hay ngoại kiều sống giữa các ngươi ăn bất kỳ loại huyết nào+ thì ta chắc chắn sẽ chống lại kẻ đó và diệt trừ nó khỏi dân chúng. 11  Vì sự sống của sinh vật ở trong máu+ và chính ta đã ban máu trên bàn thờ+ để các ngươi chuộc tội cho mình, vì máu chuộc được tội+ là nhờ sự sống ở trong nó. 12  Đó là lý do ta phán với dân Y-sơ-ra-ên rằng: “Không ai trong các ngươi và không ngoại kiều nào sống giữa các ngươi+ được ăn huyết”.+ 13  Nếu một người Y-sơ-ra-ên hoặc ngoại kiều sống giữa các ngươi đi săn và bắt được một con thú hoang hoặc một con chim được phép ăn thì người đó phải đổ máu nó ra+ rồi dùng bụi đất lấp lại. 14  Sự sống của mọi loài sinh vật chính là máu của chúng, vì sự sống ở trong máu. Vậy nên, ta đã phán cùng dân Y-sơ-ra-ên rằng: “Các ngươi không được ăn huyết của bất kỳ loài sinh vật nào vì sự sống của mọi loài sinh vật chính là máu của chúng. Ai ăn huyết sẽ bị diệt trừ”.+ 15  Nếu một người, dù là người bản xứ hay ngoại kiều, ăn một con thú đã chết khi được tìm thấy hay bị thú hoang cấu xé+ thì phải giặt quần áo mình, tắm trong nước và bị ô uế đến chiều tối;+ rồi người sẽ được tinh sạch. 16  Nhưng nếu người đó không giặt quần áo và không tắm trong nước thì sẽ trả giá cho lỗi lầm mình’”.+

Chú thích

Các quỷ hình dê. Có lẽ những người thờ phượng chúng nghĩ rằng đó là những sinh vật lông lá có hình dạng giống con dê.
Ds: “mà họ phạm tội gian dâm với chúng”.