Lê-vi 16:1-34

  • Ngày Chuộc Tội (1-34)

16  Đức Giê-hô-va phán với Môi-se sau khi hai con trai A-rôn chết vì đến gần Đức Giê-hô-va.+  Đức Giê-hô-va nói với ông: “Hãy bảo A-rôn anh con rằng không phải lúc nào người cũng được vào nơi thánh+ phía sau bức màn,+ trước nắp Hòm Chứng Tích, hầu cho người không chết,+ vì ta sẽ hiện ra trong đám mây+ trên nắp hòm.+  Đây là những điều mà A-rôn phải mang theo khi vào nơi thánh: một con bò đực tơ làm lễ vật chuộc tội+ và một con cừu đực làm lễ vật thiêu.+  Người phải mặc áo thụng thánh bằng vải lanh,+ quần trong bằng vải lanh+ để che mình, quấn mình bằng đai vải lanh+ và quấn đầu bằng khăn vấn vải lanh.+ Đó là y phục thánh.+ Người phải tắm trong nước+ rồi mặc chúng.  A-rôn phải lấy từ dân Y-sơ-ra-ên+ hai con dê đực con làm lễ vật chuộc tội và một con cừu đực làm lễ vật thiêu.  Sau đó, A-rôn phải dâng con bò đực tơ của lễ vật chuộc tội cho mình, rồi chuộc tội cho mình+ và nhà mình.  Rồi người sẽ dẫn hai con dê đến trước mặt Đức Giê-hô-va, tại lối ra vào lều hội họp.  A-rôn sẽ bắt thăm cho hai con dê, một thăm dành cho Đức Giê-hô-va và một thăm dành cho A-xa-xên.*  A-rôn sẽ dâng con dê có thăm+ thuộc về Đức Giê-hô-va làm lễ vật chuộc tội. 10  Còn con dê có thăm thuộc về A-xa-xên thì để cho sống và mang đến đứng trước mặt Đức Giê-hô-va để nhận được sự tha tội. Như thế, nó có thể được thả vào hoang mạc cho A-xa-xên.+ 11  A-rôn sẽ dâng con bò đực của lễ vật chuộc tội cho mình, rồi chuộc tội cho mình và nhà mình. Sau đó, người sẽ giết con bò đực của lễ vật chuộc tội cho mình.+ 12  A-rôn sẽ lấy đồ đựng hương+ chứa đầy than đang cháy từ bàn thờ+ trước mặt Đức Giê-hô-va và lấy đầy hai tay bột hương mịn,+ rồi mang chúng vào phía sau bức màn.+ 13  Người cũng sẽ đặt hương trên lửa trước mặt Đức Giê-hô-va,+ và khói của hương sẽ bao phủ nắp Hòm Chứng Tích,+ hầu cho A-rôn không chết. 14  A-rôn sẽ lấy một ít máu+ của con bò đực và dùng ngón tay rảy trước nắp hòm về phía đông. Người sẽ dùng ngón tay rảy máu bảy lần trước nắp hòm.+ 15  Sau đó, người sẽ giết con dê của lễ vật chuộc tội cho dân chúng,+ đem máu của nó vào phía sau bức màn+ và làm giống như đã làm với máu+ của con bò đực; người sẽ rảy máu trước nắp hòm. 16  A-rôn phải chuộc tội cho nơi thánh vì những việc làm ô uế, sự phạm pháp và tội lỗi của dân Y-sơ-ra-ên.+ Đó là điều người phải làm cho lều hội họp, là lều ở giữa dân chúng và giữa những việc làm ô uế của họ. 17  Không ai khác được ở lều hội họp từ lúc A-rôn vào chuộc tội trong nơi thánh cho đến khi người trở ra. Người sẽ chuộc tội cho mình, nhà mình+ và cho toàn thể hội chúng Y-sơ-ra-ên.+ 18  Sau đó, người sẽ ra ngoài và đi đến bàn thờ+ trước mặt Đức Giê-hô-va, chuộc tội cho bàn thờ và lấy một ít máu của con bò đực cùng một ít máu của con dê rồi bôi lên các sừng xung quanh bàn thờ. 19  Người cũng sẽ dùng ngón tay rảy một ít máu trên bàn thờ bảy lần, tẩy sạch nó khỏi những việc làm ô uế của dân Y-sơ-ra-ên và biệt riêng nó ra thánh. 20  Sau khi chuộc tội+ cho nơi thánh, lều hội họp và bàn thờ,+ A-rôn sẽ dâng con dê còn sống.+ 21  A-rôn sẽ đặt hai tay trên đầu nó và xưng mọi lỗi lầm, mọi sự phạm pháp và mọi tội lỗi của dân Y-sơ-ra-ên, rồi người sẽ chất những tội ấy trên đầu con dê+ và sai một người đã được chỉ định thả con dê vào hoang mạc. 22  Con dê sẽ được thả đi và nó sẽ mang mọi lỗi lầm của dân chúng+ vào hoang mạc.+ 23  A-rôn sẽ vào lều hội họp và cởi y phục bằng vải lanh đã mặc khi vào nơi thánh rồi đặt chúng xuống. 24  Người phải tắm trong nước+ tại một nơi thánh và mặc y phục vào;+ rồi ra ngoài dâng lễ vật thiêu của mình+ cùng lễ vật thiêu của dân chúng,+ và chuộc tội cho mình cùng dân chúng.+ 25  Người sẽ thiêu bốc khói mỡ của lễ vật chuộc tội trên bàn thờ. 26  Người nào thả con dê cho A-xa-xên+ phải giặt quần áo mình và tắm trong nước, sau đó mới được vào trại. 27  Con bò đực và con dê của lễ vật chuộc tội, tức là hai con vật mà máu của chúng đã được mang vào nơi thánh để chuộc tội, sẽ được đem ra ngoài trại. Da, thịt và phân của chúng sẽ bị thiêu đi.+ 28  Người nào thiêu chúng sẽ phải giặt quần áo mình, tắm trong nước và sau đó mới được vào trại. 29  Đây là một luật lệ vững bền cho các ngươi: Vào tháng thứ bảy, nhằm ngày mùng mười, các ngươi phải tỏ ra hối lỗi* và không được làm bất cứ việc gì,+ dù là người bản xứ hay ngoại kiều sống giữa các ngươi cũng vậy. 30  Vào ngày đó, các ngươi sẽ được chuộc tội+ để được tuyên bố là tinh sạch. Trước mặt Đức Giê-hô-va, các ngươi sẽ được tinh sạch khỏi mọi tội lỗi mình.+ 31  Đó là một ngày Sa-bát của sự nghỉ ngơi trọn vẹn cho các ngươi, và các ngươi phải tỏ ra hối lỗi.+ Đó là một luật lệ vững bền. 32  Thầy tế lễ nào được xức dầu+ và phong chức thầy tế lễ+ thay cho cha mình+ thì sẽ chuộc tội và mặc y phục bằng vải lanh,+ tức y phục thánh.+ 33  Người đó sẽ chuộc tội cho nơi thánh,+ lều hội họp+ và bàn thờ;+ người cũng sẽ chuộc tội cho các thầy tế lễ và cả hội chúng.+ 34  Đó sẽ là một luật lệ vững bền cho các ngươi+ để chuộc tội cho dân Y-sơ-ra-ên mỗi năm một lần vì mọi tội lỗi của họ”.+ Vậy, ông làm y như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se.

Chú thích

Có thể ý nghĩa là “con dê biến mất”.
Điều này có thể nói đến việc kiêng ăn và những sự hạn chế tương tự.