Lê-vi 15:1-33

  • Bộ phận sinh dục bị ô uế vì chảy mủ (1-33)

15  Đức Giê-hô-va tiếp tục phán cùng Môi-se và A-rôn:  “Các con hãy nói với dân Y-sơ-ra-ên rằng: ‘Nếu bộ phận sinh dục của một người nam tiết ra mủ thì người đó sẽ bị ô uế vì chảy mủ.+  Mủ sẽ khiến người đó bị ô uế. Dù mủ còn chảy từ bộ phận sinh dục hay đã nghẽn lại thì người đó vẫn bị ô uế.  Cái giường nào mà người bị chảy mủ nằm thì sẽ bị ô uế, và bất cứ thứ gì mà người đó ngồi lên đều sẽ bị ô uế.  Ai chạm vào giường của người đó thì phải giặt quần áo mình, tắm trong nước và bị ô uế đến chiều tối.+  Ai ngồi trên vật mà người bị chảy mủ đã ngồi thì phải giặt quần áo mình, tắm trong nước và bị ô uế đến chiều tối.  Ai chạm vào người bị chảy mủ thì phải giặt quần áo mình, tắm trong nước và bị ô uế đến chiều tối.  Nếu người bị chảy mủ nhổ vào một người tinh sạch thì người bị nhổ phải giặt quần áo mình, tắm trong nước và bị ô uế đến chiều tối.  Cái yên nào mà người bị chảy mủ ngồi thì sẽ bị ô uế. 10  Ai chạm vào bất cứ thứ gì mà người đó ngồi sẽ bị ô uế đến chiều tối, và ai mang những thứ đó đi sẽ phải giặt quần áo mình, tắm trong nước và bị ô uế đến chiều tối. 11  Nếu người bị chảy mủ+ chưa rửa tay mà chạm vào ai thì người đó phải giặt quần áo mình, tắm trong nước và bị ô uế đến chiều tối. 12  Đồ đựng bằng đất mà người bị chảy mủ chạm vào phải bị đập vỡ, còn đồ đựng bằng gỗ thì phải rửa trong nước.+ 13  Khi sự chảy mủ ngừng lại và người bệnh được lành thì người đó phải tính bảy ngày kể từ lúc lành bệnh để được tẩy uế, và phải giặt quần áo mình, tắm trong nước tinh khiết, rồi người sẽ được tinh sạch.+ 14  Vào ngày thứ tám, người đó phải mang hai chim cu gáy hoặc hai bồ câu con+ đến trước mặt Đức Giê-hô-va, tại lối ra vào lều hội họp, và đưa chúng cho thầy tế lễ. 15  Thầy tế lễ sẽ dâng một con làm lễ vật chuộc tội và một con làm lễ vật thiêu. Trước mặt Đức Giê-hô-va, thầy tế lễ sẽ chuộc tội cho người vì sự chảy mủ của người. 16  Nếu một người nam xuất tinh thì phải tắm cả người trong nước và bị ô uế đến chiều tối.+ 17  Người đó phải giặt bất cứ quần áo và tấm da nào đã dính tinh dịch, chúng sẽ bị ô uế đến chiều tối. 18  Khi một người nam nằm với một người nữ và xuất tinh thì họ phải tắm trong nước và bị ô uế đến chiều tối.+ 19  Nếu một người nữ bị ra máu thì sẽ ở trong tình trạng ô uế vì kinh nguyệt trong bảy ngày.+ Ai chạm vào người đó sẽ bị ô uế đến chiều tối.+ 20  Trong khi bị ô uế vì kinh nguyệt, bất cứ thứ gì người đó nằm hoặc ngồi lên đều sẽ bị ô uế.+ 21  Ai chạm vào giường người đó thì phải giặt quần áo mình, tắm trong nước và bị ô uế đến chiều tối. 22  Ai chạm vào bất cứ thứ gì người đó ngồi thì phải giặt quần áo mình, tắm trong nước và bị ô uế đến chiều tối. 23  Nếu người đó ngồi lên giường hoặc vật gì khác thì ai chạm vào những vật đó sẽ bị ô uế đến chiều tối.+ 24  Nếu một người nam ăn nằm với người đó và bị sự ô uế vì kinh nguyệt dính vào mình+ thì người nam đó sẽ bị ô uế trong bảy ngày. Bất cứ giường nào mà người nam đó nằm đều sẽ bị ô uế. 25  Khi một người nữ bị ra máu nhiều ngày+ mà không phải trong kỳ kinh nguyệt,+ hoặc bị ra máu lâu hơn kỳ kinh nguyệt bình thường, thì người đó sẽ ô uế suốt những ngày bị ra máu, giống như lúc bị ô uế vì kinh nguyệt. 26  Giường nào mà người đó nằm trong những ngày bị ra máu thì sẽ trở nên giống như giường mà người đó nằm khi bị ô uế vì kinh nguyệt,+ và vật gì người đó ngồi lên sẽ trở nên ô uế giống như sự ô uế vì kinh nguyệt. 27  Ai chạm vào những vật đó sẽ bị ô uế và phải giặt quần áo mình, tắm trong nước và bị ô uế đến chiều tối.+ 28  Tuy nhiên, khi ngừng ra máu thì người đó sẽ tính bảy ngày kể từ ngày ngừng, sau đó người sẽ được tinh sạch.+ 29  Vào ngày thứ tám, người đó phải mang hai chim cu gáy hoặc hai bồ câu con+ đến cho thầy tế lễ tại lối ra vào lều hội họp.+ 30  Thầy tế lễ sẽ dâng một con làm lễ vật chuộc tội và một con làm lễ vật thiêu. Trước mặt Đức Giê-hô-va, thầy tế lễ sẽ chuộc tội cho người vì sự ra máu gây ô uế.+ 31  Vậy, các con phải giữ dân Y-sơ-ra-ên tách biệt khỏi sự ô uế, hầu cho họ không chết trong sự ô uế mình vì làm ô uế lều thánh của ta, là lều thánh đang ở giữa họ.+ 32  Đó là luật về người nam bị chảy mủ, người nam bị ô uế vì xuất tinh,+ 33  người nữ bị ô uế vì kinh nguyệt,+ bất kỳ người nam hay nữ nào tiết ra một chất từ cơ thể,+ và về một người nam nằm cùng một người nữ đang bị ô uế’”.

Chú thích