Lê-vi 14:1-57

  • Tẩy sạch khỏi phong cùi (1-32)

  • Tẩy sạch nhà bị lây nhiễm (33-57)

14  Đức Giê-hô-va tiếp tục phán cùng Môi-se:  “Đây là luật dành cho người bị phong cùi trong ngày được tuyên bố là tinh sạch. Người đó phải được đem đến trước mặt thầy tế lễ.+  Thầy tế lễ sẽ ra ngoài trại và kiểm tra người đó. Nếu người bị phong cùi đã lành bệnh  thì thầy tế lễ sẽ ra lệnh cho người đó mang đến hai con chim tinh sạch còn sống, gỗ tuyết tùng, vải đỏ tươi và cây kinh giới để được tẩy sạch.+  Thầy tế lễ sẽ ra lệnh giết một con chim trên một đồ đựng bằng đất chứa nước tinh khiết.  Nhưng thầy tế lễ sẽ lấy con chim còn sống cùng với gỗ tuyết tùng, vải đỏ tươi và cây kinh giới, rồi nhúng chúng trong máu của con chim đã bị giết trên nước tinh khiết.  Thầy tế lễ sẽ rảy máu bảy lần trên người đang được tẩy sạch bệnh phong cùi, tuyên bố là người tinh sạch và thả con chim còn sống ra ngoài đồng.+  Người đang được tẩy sạch phải giặt quần áo, cạo cả người, tắm trong nước và sẽ được tinh sạch. Sau đó, người có thể vào trại nhưng phải sống bên ngoài lều của mình trong bảy ngày.  Vào ngày thứ bảy, người đó phải cạo đầu, râu và lông mày. Sau khi cạo sạch, người sẽ giặt quần áo, tắm trong nước, và người sẽ được tinh sạch. 10  Vào ngày thứ tám, người đó sẽ mang đến hai cừu đực con khỏe mạnh, một cừu cái con khỏe mạnh+ dưới một năm tuổi, ba phần mười ê-pha* bột mịn trộn dầu để làm lễ vật ngũ cốc,+ cùng một lô-gơ* dầu.+ 11  Thầy tế lễ nào tuyên bố là người đó tinh sạch thì sẽ đưa người đó, tức người đang được tẩy sạch, cùng với các lễ vật đến trước mặt Đức Giê-hô-va, tại lối ra vào lều hội họp. 12  Thầy tế lễ sẽ lấy một cừu đực con và dâng nó làm lễ vật chuộc lỗi lầm+ chung với một lô-gơ dầu, rồi đưa chúng qua lại như một lễ vật đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va.+ 13  Sau đó, thầy tế lễ sẽ giết cừu đực con tại nơi thường giết lễ vật chuộc tội và lễ vật thiêu,+ đó là một nơi thánh, vì như lễ vật chuộc tội, lễ vật chuộc lỗi lầm cũng thuộc về thầy tế lễ.+ Đó là một vật rất thánh.+ 14  Thầy tế lễ sẽ lấy một ít máu của lễ vật chuộc lỗi lầm rồi bôi lên dái tai phải, ngón cái tay phải và ngón cái chân phải của người đang được tẩy sạch. 15  Thầy tế lễ sẽ lấy một ít dầu từ lô-gơ dầu+ và đổ vào lòng bàn tay trái của mình. 16  Sau đó, thầy tế lễ sẽ nhúng ngón tay phải vào dầu trong lòng bàn tay trái và rảy bảy lần trước mặt Đức Giê-hô-va. 17  Rồi thầy tế lễ sẽ bôi một ít dầu còn lại ở lòng bàn tay lên dái tai phải, ngón cái tay phải và ngón cái chân phải của người đang được tẩy sạch, tức là trên máu của lễ vật chuộc lỗi lầm. 18  Thầy tế lễ sẽ xức phần dầu còn lại ở lòng bàn tay lên đầu của người đang được tẩy sạch và chuộc tội cho người trước mặt Đức Giê-hô-va.+ 19  Thầy tế lễ sẽ dâng lễ vật chuộc tội+ và chuộc tội cho người đang được tẩy sạch khỏi sự ô uế, rồi giết lễ vật thiêu. 20  Sau đó, thầy tế lễ sẽ dâng lễ vật thiêu cùng lễ vật ngũ cốc+ trên bàn thờ và chuộc tội cho người đó,+ và người sẽ được tinh sạch.+ 21  Tuy nhiên, nếu là người nghèo và không đủ khả năng thì người đó sẽ mang đến một cừu đực con làm lễ vật chuộc lỗi lầm như một lễ vật đưa qua đưa lại, để chuộc tội cho mình. Người cũng phải dâng một phần mười ê-pha* bột mịn trộn dầu để làm lễ vật ngũ cốc, một lô-gơ dầu 22  và hai chim cu gáy hoặc hai bồ câu con, tùy theo khả năng. Một con làm lễ vật chuộc tội, một con làm lễ vật thiêu.+ 23  Vào ngày thứ tám,+ để được tuyên bố là tinh sạch thì người đó phải mang chúng đến cho thầy tế lễ tại lối ra vào lều hội họp, trước mặt Đức Giê-hô-va.+ 24  Thầy tế lễ sẽ lấy cừu đực con của lễ vật chuộc lỗi lầm+ và một lô-gơ dầu, rồi đưa chúng qua lại như một lễ vật đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va.+ 25  Thầy tế lễ sẽ giết cừu đực con của lễ vật chuộc lỗi lầm và lấy một ít máu của nó bôi lên dái tai phải, ngón cái tay phải và ngón cái chân phải của người đang được tẩy sạch.+ 26  Thầy tế lễ sẽ đổ một ít dầu vào lòng bàn tay trái của mình+ 27  và dùng ngón tay phải rảy một ít dầu từ lòng bàn tay trái bảy lần trước mặt Đức Giê-hô-va. 28  Sau đó, thầy tế lễ sẽ bôi một ít dầu ở lòng bàn tay lên dái tai phải, ngón cái tay phải và ngón cái chân phải của người đang được tẩy sạch, tức là cùng những chỗ đã bôi máu của lễ vật chuộc lỗi lầm. 29  Thầy tế lễ sẽ xức phần dầu còn lại ở lòng bàn tay lên đầu của người đang được tẩy sạch, để chuộc tội cho người trước mặt Đức Giê-hô-va. 30  Người đó sẽ dâng hai chim cu gáy hoặc hai bồ câu con, tùy theo khả năng,+ 31  con nào mà người có khả năng dâng; một con làm lễ vật chuộc tội và một con làm lễ vật thiêu,+ phải dâng chúng chung với lễ vật ngũ cốc. Thầy tế lễ sẽ chuộc tội cho người đang được tẩy sạch trước mặt Đức Giê-hô-va.+ 32  Đó là luật dành cho người bị bệnh phong cùi nhưng không đủ khả năng đem đến những thứ cần thiết để được tẩy uế”. 33  Sau đó, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và A-rôn: 34  “Khi các ngươi vào xứ Ca-na-an,+ là xứ mà ta sẽ ban cho các ngươi làm sản nghiệp,+ và ta khiến một căn nhà trong xứ bị nhiễm bệnh phong cùi,*+ 35  thì người nào sở hữu căn nhà đó phải đến báo cho thầy tế lễ rằng: ‘Có một loại ô uế xuất hiện trong nhà tôi’. 36  Trước khi đến kiểm tra, thầy tế lễ sẽ ra lệnh dọn sạch đồ trong nhà để không phải tuyên bố là mọi thứ trong nhà ô uế, rồi thầy tế lễ sẽ vào kiểm tra căn nhà. 37  Thầy tế lễ sẽ kiểm tra chỗ bị lây nhiễm, nếu tường của căn nhà có những vết lõm màu xanh vàng hoặc đo đỏ và có vẻ sâu hơn bề mặt tường 38  thì thầy tế lễ sẽ đi đến cửa ra vào và cách ly căn nhà trong bảy ngày.+ 39  Đến ngày thứ bảy, thầy tế lễ sẽ trở lại kiểm tra. Nếu vết lây nhiễm lan trên các bức tường 40  thì thầy tế lễ sẽ ra lệnh gỡ bỏ những viên đá bị lây nhiễm và ném chúng vào một nơi ô uế bên ngoài thành. 41  Sau đó, thầy tế lễ sẽ ra lệnh cạo sạch bên trong căn nhà, phần vữa bị cạo bỏ phải được đổ ở một nơi ô uế bên ngoài thành. 42  Rồi họ sẽ đặt những viên đá khác vào chỗ những viên bị gỡ bỏ, và phải dùng vữa mới để trét lại căn nhà. 43  Tuy nhiên, nếu vết lây nhiễm trở lại và bộc phát trong nhà sau khi đã gỡ bỏ các viên đá, cạo sạch và trét vữa lại 44  thì thầy tế lễ sẽ vào kiểm tra. Nếu vết lây nhiễm đã lan trong nhà thì đó là vết phong cùi ác tính.+ Căn nhà đó bị ô uế. 45  Rồi thầy tế lễ sẽ ra lệnh phá đổ nhà đó, gồm đá, gỗ và tất cả vữa của nhà, rồi đem đến một nơi ô uế bên ngoài thành.+ 46  Ai vào nhà trong thời gian nó bị cách ly+ thì sẽ bị ô uế cho đến chiều tối,+ 47  còn ai nằm hoặc ăn trong đó thì phải giặt quần áo mình. 48  Tuy nhiên, nếu thầy tế lễ đến và thấy vết lây nhiễm không lan trong nhà sau khi trét vữa lại thì sẽ tuyên bố là nhà đó tinh sạch, vì vết lây nhiễm đã khỏi. 49  Để tẩy sạch nhà khỏi sự ô uế* thì thầy tế lễ sẽ lấy hai con chim, gỗ tuyết tùng, vải đỏ tươi và cây kinh giới+ 50  rồi giết một con chim trên một đồ đựng bằng đất chứa nước tinh khiết. 51  Sau đó, thầy tế lễ sẽ lấy gỗ tuyết tùng, cây kinh giới, vải đỏ tươi và con chim còn sống, nhúng chúng trong máu của con chim đã bị giết trên nước tinh khiết, rồi rảy bảy lần về phía căn nhà.+ 52  Thầy tế lễ sẽ tẩy sạch nhà khỏi sự ô uế* bằng máu của con chim, nước tinh khiết, con chim còn sống, gỗ tuyết tùng, cây kinh giới và vải đỏ tươi. 53  Kế đến, thầy tế lễ sẽ thả con chim còn sống ra ngoài đồng, bên ngoài thành và chuộc tội cho căn nhà, và căn nhà sẽ được tinh sạch. 54  Đó là luật liên quan đến mọi trường hợp bị bệnh phong cùi, vết trên da đầu hoặc chỗ có râu,+ 55  vết phong cùi trên quần áo+ hoặc nhà cửa,+ 56  và các chỗ sưng, vảy hoặc các vết trên da+ 57  nhằm xác định điều ô uế và điều tinh sạch.+ Đó là luật về bệnh phong cùi”.+

Chú thích

Ba phần mười ê-pha tương đương 6,6 lít. Xem Phụ lục B14.
Một lô-gơ tương đương 0,31 lít. Xem Phụ lục B14.
Một phần mười ê-pha tương đương 2,2 lít. Xem Phụ lục B14.
Từ Hê-bơ-rơ được dịch là “phong cùi” có thể bao gồm các mầm bệnh trên quần áo hoặc trong nhà. Nó có thể là một loại nấm mốc, nhưng điều này chưa thể khẳng định.
Ds: “tội lỗi”.
Ds: “tội lỗi”.