Lê-vi 13:1-59

  • Điều lệ về phong cùi (1-46)

  • Phong cùi trên quần áo (47-59)

13  Đức Giê-hô-va phán tiếp với Môi-se và A-rôn rằng:  “Nếu trên da một người xuất hiện một chỗ sưng, một cái vảy hoặc một vết và có thể trở thành bệnh phong cùi*+ thì phải dẫn người đó đến gặp thầy tế lễ A-rôn hoặc một trong các con trai người, tức các thầy tế lễ.+  Thầy tế lễ sẽ kiểm tra vết trên da người đó. Nếu lông trên đó chuyển thành màu trắng và vết có vẻ lõm sâu hơn da thì ấy là bệnh phong cùi. Thầy tế lễ sẽ kiểm tra và tuyên bố là người đó ô uế.  Nhưng nếu vết trên da màu trắng, không lõm sâu hơn da và lông trên đó không chuyển thành màu trắng thì thầy tế lễ sẽ cách ly người bệnh trong bảy ngày.+  Đến ngày thứ bảy, thầy tế lễ sẽ kiểm tra lại. Nếu vết không thay đổi và không lan trên da thì thầy tế lễ sẽ cách ly người bệnh thêm bảy ngày.  Đến ngày thứ bảy, thầy tế lễ sẽ kiểm tra một lần nữa. Nếu vết mờ đi và không lan trên da thì thầy tế lễ sẽ tuyên bố là người đó tinh sạch,+ ấy chỉ là cái vảy. Người sẽ giặt quần áo mình và được tinh sạch.  Nhưng nếu cái vảy* lan trên da sau khi đến gặp thầy tế lễ để được tuyên bố là tinh sạch thì người phải gặp thầy tế lễ một lần nữa.  Thầy tế lễ sẽ kiểm tra, và nếu cái vảy lan trên da thì sẽ tuyên bố là người đó ô uế. Ấy là bệnh phong cùi.+  Nếu một người mắc bệnh phong cùi thì phải dẫn người đó đến gặp thầy tế lễ, 10  và thầy tế lễ sẽ kiểm tra.+ Nếu có chỗ sưng màu trắng trên da, lông* trên đó chuyển thành màu trắng và có vết lở+ trên chỗ sưng 11  thì ấy là bệnh phong cùi kinh niên trên da, và thầy tế lễ sẽ tuyên bố là người đó ô uế. Không cần cách ly,+ vì người đó bị ô uế. 12  Nếu bệnh phong cùi lan khắp da và bao phủ từ đầu đến chân, ở những nơi mà thầy tế lễ thấy được, 13  và thầy tế lễ đã kiểm tra đồng thời thấy phong đã bao phủ khắp da thì sẽ tuyên bố là người bệnh tinh sạch.* Toàn bộ da đã chuyển thành màu trắng nên người đó tinh sạch. 14  Nhưng bất cứ khi nào xuất hiện vết lở thì người đó sẽ bị ô uế. 15  Khi thấy vết lở, thầy tế lễ sẽ tuyên bố là người đó ô uế.+ Vết lở là ô uế. Ấy là bệnh phong cùi.+ 16  Nhưng nếu vết lở lại trở nên trắng thì người sẽ đến gặp thầy tế lễ. 17  Thầy tế lễ sẽ kiểm tra,+ và nếu vết chuyển thành màu trắng thì sẽ tuyên bố là người bệnh tinh sạch. Người đó tinh sạch. 18  Nếu một mụn nhọt nổi trên da của một người và đã lành, 19  nhưng ở chỗ mụn nhọt có vết sưng màu trắng hoặc vết trắng hồng, thì người đó phải đến gặp thầy tế lễ. 20  Thầy tế lễ sẽ kiểm tra,+ nếu vết có vẻ lõm sâu hơn da và lông trên đó chuyển thành màu trắng thì thầy tế lễ sẽ tuyên bố là người đó ô uế. Ấy là bệnh phong cùi bộc phát ở chỗ mụn nhọt. 21  Nhưng nếu thầy tế lễ kiểm tra và thấy không có lông trắng ở trên, vết không lõm sâu hơn da và đã mờ đi thì thầy tế lễ sẽ cách ly người bệnh trong bảy ngày.+ 22  Nếu rõ ràng nó lan trên da thì thầy tế lễ sẽ tuyên bố là người đó ô uế. Ấy là một căn bệnh. 23  Nhưng nếu vết ở yên một chỗ và không lan ra thì nó chỉ là vết sưng từ mụn nhọt, và thầy tế lễ sẽ tuyên bố là người đó tinh sạch.+ 24  Nếu một người có vết phỏng do lửa và phần thịt ở đó trở nên trắng hoặc trắng hồng 25  thì thầy tế lễ sẽ kiểm tra. Nếu lông trên đó chuyển thành màu trắng và vết có vẻ lõm sâu hơn da thì đó là bệnh phong cùi bộc phát ở chỗ vết phỏng, thầy tế lễ sẽ tuyên bố là người đó ô uế. Ấy là bệnh phong cùi. 26  Nhưng nếu thầy tế lễ kiểm tra và thấy không có lông trắng ở trên, vết không lõm sâu hơn da và đã mờ đi thì thầy tế lễ sẽ cách ly người bệnh trong bảy ngày.+ 27  Đến ngày thứ bảy, thầy tế lễ sẽ kiểm tra lại và nếu rõ ràng nó đã lan trên da thì thầy tế lễ sẽ tuyên bố là người đó ô uế. Ấy là bệnh phong cùi. 28  Nhưng nếu vết ở yên một chỗ, không lan trên da và mờ đi thì nó chỉ là chỗ sưng của vết phỏng. Thầy tế lễ sẽ tuyên bố là người đó tinh sạch, vì nó là chỗ sưng của vết phỏng. 29  Khi một người nam hay nữ có một vết trên đầu hoặc cằm 30  thì thầy tế lễ sẽ kiểm tra vết đó.+ Nếu vết có vẻ lõm sâu hơn da, tóc hoặc râu trên đó mỏng và vàng thì thầy tế lễ sẽ tuyên bố là người đó ô uế; nó là vết trên da đầu hoặc chỗ có râu. Ấy là bệnh phong cùi trên đầu hoặc cằm. 31  Nhưng nếu thầy tế lễ thấy vết không lõm sâu hơn da và không có tóc hoặc râu màu đen ở trên thì thầy tế lễ sẽ cách ly người bệnh trong bảy ngày.+ 32  Đến ngày thứ bảy, thầy tế lễ sẽ kiểm tra vết đó, nếu chỗ có vết không lan ra, không có tóc hoặc râu màu vàng ở trên và không lõm sâu hơn da 33  thì người đó phải cạo đầu hoặc cạo râu, nhưng không được cạo chỗ có vết. Sau đó, thầy tế lễ sẽ cách ly người bệnh trong bảy ngày. 34  Đến ngày thứ bảy, thầy tế lễ sẽ kiểm tra chỗ có vết một lần nữa, nếu vết trên da đầu hoặc chỗ có râu không lan ra và không lõm sâu hơn da thì thầy tế lễ sẽ tuyên bố là người đó tinh sạch, người đó sẽ giặt quần áo mình và được tinh sạch. 35  Nhưng nếu rõ ràng vết lan trên da sau khi được tẩy uế 36  thì thầy tế lễ sẽ kiểm tra. Nếu vết lan trên da thì không cần tìm tóc hoặc râu màu vàng nữa; người đó ô uế. 37  Nhưng nếu việc kiểm tra cho thấy vết không lan và tóc hoặc râu màu đen đã mọc ở trên thì vết đã lành. Người đó tinh sạch, và thầy tế lễ sẽ tuyên bố là người đó tinh sạch.+ 38  Nếu có nhiều vết trắng xuất hiện trên da của một người nam hay nữ 39  thì thầy tế lễ sẽ kiểm tra các vết đó.+ Nếu chúng trắng mờ thì là những nốt vô hại bộc phát trên da. Người đó tinh sạch. 40  Nếu một người nam bị rụng tóc và trở nên hói thì người đó tinh sạch. 41  Nếu bị rụng tóc và hói ở phía trước đầu thì người đó tinh sạch. 42  Nhưng nếu có vết lở trắng hồng ở phần da đầu bị hói hoặc ở trán thì ấy là bệnh phong cùi bộc phát trên da đầu hoặc trán. 43  Thầy tế lễ sẽ kiểm tra, và nếu chỗ sưng ở vết đó là trắng hồng trên vùng bị hói ở đỉnh đầu hoặc trán và trông như bệnh phong cùi 44  thì người đó bị phong cùi. Người đó ô uế và thầy tế lễ sẽ tuyên bố là người ô uế vì căn bệnh trên đầu người. 45  Về phần người bị phong cùi, người phải mặc quần áo rách, để đầu rối, che ria mép lại và la lên: ‘Ô uế, ô uế!’. 46  Người sẽ bị ô uế trong suốt thời gian mắc bệnh. Vì bị ô uế, người phải sống tách biệt bên ngoài trại.+ 47  Nếu vết của bệnh phong cùi lây sang quần áo bằng len hoặc vải lanh, 48  sang sợi dọc hay sợi ngang của vải lanh hoặc len, hoặc một tấm da hoặc bất cứ thứ gì làm bằng da, 49  và một vết xanh vàng hoặc đo đỏ từ bệnh lây sang quần áo, một tấm da, sợi dọc, sợi ngang hoặc bất cứ thứ gì làm bằng da thì đó là sự lây lan từ bệnh phong cùi và nó phải được đưa cho thầy tế lễ xem. 50  Thầy tế lễ sẽ kiểm tra vết đó và phải cách ly vật bị lây nhiễm trong bảy ngày.+ 51  Đến ngày thứ bảy, khi thầy tế lễ kiểm tra lại và thấy nó đã lan trên quần áo, sợi dọc, sợi ngang hoặc vật làm bằng da (bất kể được dùng cho việc gì) thì đó là bệnh phong cùi ác tính, và vật đó bị ô uế.+ 52  Thầy tế lễ phải đốt quần áo, sợi dọc, sợi ngang trên len hoặc vải lanh hoặc bất cứ thứ gì làm bằng da bị lây nhiễm, vì đó là bệnh phong cùi ác tính. Nó phải bị đốt. 53  Nhưng nếu thầy tế lễ kiểm tra và vết không lan trên quần áo, sợi dọc, sợi ngang hoặc bất cứ thứ gì làm bằng da 54  thì sẽ ra lệnh giặt vật bị lây nhiễm rồi cách ly nó thêm bảy ngày. 55  Sau khi vật đó được giặt kỹ, thầy tế lễ sẽ kiểm tra nó. Nếu vết lây nhiễm không thay đổi thì ngay cả khi nó không lan ra, vật đó cũng bị ô uế. Ngươi phải đốt nó vì nó đã bị ăn mòn từ mặt trong hoặc mặt ngoài. 56  Nhưng nếu thầy tế lễ kiểm tra và thấy phần bị lây nhiễm mờ đi sau khi được giặt kỹ thì thầy tế lễ sẽ xé nó khỏi quần áo, tấm da, sợi dọc hoặc sợi ngang. 57  Tuy nhiên, nếu nó vẫn xuất hiện ở một chỗ khác trên quần áo, sợi dọc, sợi ngang hoặc bất cứ thứ gì bằng da thì nó đang lan ra, ngươi phải đốt mọi vật bị lây nhiễm.+ 58  Nhưng khi vết lây nhiễm biến mất khỏi quần áo, sợi dọc, sợi ngang hoặc bất cứ thứ gì bằng da đã được giặt thì nó phải được giặt lần thứ hai, và sẽ được tinh sạch. 59  Đó là luật về vết phong cùi trên quần áo bằng len hoặc vải lanh, trên sợi dọc, sợi ngang hoặc bất cứ thứ gì làm bằng da, để tuyên bố là vật đó tinh sạch hay ô uế”.

Chú thích

Từ Hê-bơ-rơ được dịch là “phong cùi” có nghĩa khá rộng, bao gồm nhiều loại bệnh truyền nhiễm ngoài da. Có thể từ này cũng bao gồm các mầm bệnh được tìm thấy trên quần áo hoặc trong nhà.
Hay “mầm bệnh”.
Hay “tóc; râu”.
Hay “không truyền nhiễm”.