Lê-vi 12:1-8

  • Tẩy uế sau khi sinh (1-8)

12  Đức Giê-hô-va phán với Môi-se:  “Con hãy nói với dân Y-sơ-ra-ên rằng: ‘Nếu một người nữ có thai và sinh con trai thì người đó sẽ bị ô uế trong bảy ngày, giống như những ngày bị ô uế khi có kinh nguyệt.+  Vào ngày thứ tám, da quy đầu của đứa bé sẽ được cắt.+  Người đó sẽ tiếp tục tẩy uế mình khỏi máu trong 33 ngày kế tiếp. Người đó không được chạm vào bất cứ vật thánh nào và cũng không được vào nơi thánh cho đến khi những ngày tẩy uế của mình kết thúc.  Nếu người đó sinh con gái thì sẽ bị ô uế trong 14 ngày, giống như trong kỳ kinh nguyệt. Người đó sẽ tiếp tục tẩy uế mình khỏi máu trong 66 ngày kế tiếp.  Khi kết thúc thời gian tẩy uế, dù sinh con trai hay con gái, người đó sẽ mang một cừu đực con dưới một năm tuổi làm lễ vật thiêu,+ một bồ câu con hoặc một chim cu gáy làm lễ vật chuộc tội, và đưa cho thầy tế lễ tại lối ra vào lều hội họp.  Thầy tế lễ sẽ dâng chúng trước mặt Đức Giê-hô-va và chuộc tội cho người đó, và người sẽ được tinh sạch khỏi sự rong huyết của mình. Đó là luật về người nữ sinh con trai hoặc con gái.  Nhưng nếu người đó không đủ khả năng dâng một con cừu thì phải mang hai chim cu gáy hoặc hai bồ câu con,+ một con làm lễ vật thiêu và một con làm lễ vật chuộc tội. Thầy tế lễ sẽ chuộc tội cho người đó, và người sẽ được tinh sạch’”.

Chú thích