Lê-vi 1:1-17

  • Lễ vật thiêu (1-17)

1  Từ lều hội họp,+ Đức Giê-hô-va gọi Môi-se và phán:  “Hãy nói với dân Y-sơ-ra-ên rằng: ‘Nếu ai trong anh em dâng súc vật làm lễ vật cho Đức Giê-hô-va thì phải dâng bò, cừu hoặc dê.+  Nếu lễ vật thiêu của người đó là bò thì phải dâng một con bò đực khỏe mạnh.+ Người đó phải tự nguyện dâng nó+ trước mặt Đức Giê-hô-va tại lối ra vào lều hội họp.  Người đó phải đặt tay trên đầu của lễ vật thiêu, nó sẽ được chấp nhận để chuộc tội cho người.  Kế đến, con bò đực tơ phải bị giết trước mặt Đức Giê-hô-va; các con trai A-rôn, tức những thầy tế lễ,+ sẽ dâng máu của nó và rảy máu trên mọi phía của bàn thờ,+ tại lối ra vào lều hội họp.  Phải lột da lễ vật thiêu và chặt thành nhiều miếng.+  Các con trai A-rôn, tức những thầy tế lễ, phải nhóm lửa trên bàn thờ+ và xếp củi vào.  Họ sẽ xếp các miếng của lễ vật+ chung với mỡ* và đầu, rồi đặt chúng trên củi và lửa của bàn thờ.  Ruột và giò sẽ được rửa bằng nước; thầy tế lễ phải thiêu tất cả bốc khói trên bàn thờ để làm lễ vật thiêu, tức lễ vật hỏa tế có hương thơm dễ chịu dâng cho Đức Giê-hô-va.+ 10  Nếu lễ vật thiêu của người đó là cừu đực con+ hoặc dê thì phải dâng một con đực khỏe mạnh.+ 11  Nó phải bị giết tại phía bắc của bàn thờ, trước mặt Đức Giê-hô-va. Các con trai A-rôn, tức những thầy tế lễ, sẽ rảy máu của nó trên mọi phía của bàn thờ.+ 12  Nó sẽ được chặt thành nhiều miếng, và thầy tế lễ sẽ đặt các miếng đó với đầu và mỡ* trên củi và lửa của bàn thờ. 13  Ruột và giò sẽ được rửa bằng nước; thầy tế lễ sẽ thiêu tất cả bốc khói trên bàn thờ. Đó là lễ vật thiêu, tức lễ vật hỏa tế có hương thơm dễ chịu dâng cho Đức Giê-hô-va. 14  Tuy nhiên, nếu người đó dâng con chim làm lễ vật thiêu cho Đức Giê-hô-va thì phải dâng một chim cu gáy hoặc một bồ câu con.+ 15  Thầy tế lễ sẽ dâng nó tại bàn thờ, ngắt đầu nó và thiêu nó bốc khói trên bàn thờ, nhưng máu của nó phải được đổ trên mặt bên của bàn thờ. 16  Thầy tế lễ sẽ lấy diều và lông của nó rồi ném vào nơi đựng tro* gần bàn thờ, về phía đông.+ 17  Nó sẽ bị tách ra làm đôi ở giữa hai cánh mà không đứt hẳn. Rồi thầy tế lễ sẽ thiêu nó bốc khói trên củi và lửa. Đó là lễ vật thiêu, tức lễ vật hỏa tế có hương thơm dễ chịu dâng cho Đức Giê-hô-va.

Chú thích

Hay “mỡ quanh thận”.
Hay “mỡ quanh thận”.
Hay “tro thấm mỡ”, tức là tro thấm mỡ của vật tế lễ.