Khải huyền 7:1-17

  • Bốn thiên sứ giữ chặt những ngọn gió hủy diệt (1-3)

  • Một trăm bốn mươi bốn ngàn người được đóng dấu (4-8)

  • Một đám đông lớn mặc áo trắng dài (9-17)

7  Sau đó, tôi thấy bốn thiên sứ đứng tại bốn góc của trái đất, giữ chặt bốn ngọn gió của đất, hầu không ngọn gió nào có thể thổi trên đất, trên biển hay trên bất cứ cây nào.  Tôi thấy một thiên sứ khác lên từ nơi mặt trời mọc,* có con dấu của Đức Chúa Trời hằng sống; người kêu lớn tiếng với bốn thiên sứ được phép làm hại đất và biển  rằng: “Chớ làm hại đất, biển hay cây cối, cho đến khi chúng tôi đã đóng dấu+ trên trán+ các đầy tớ của Đức Chúa Trời chúng ta”.  Tôi nghe số người được đóng dấu là 144.000 người,+ từ mọi chi phái của các con trai Y-sơ-ra-ên:+  Chi phái Giu-đa có 12.000 người được đóng dấu;chi phái Ru-bên có 12.000 người;chi phái Gát có 12.000 người;  chi phái A-se có 12.000 người;chi phái Nép-ta-li có 12.000 người;chi phái Ma-na-se+ có 12.000 người;  chi phái Si-mê-ôn có 12.000 người;chi phái Lê-vi có 12.000 người;chi phái Y-sa-ca có 12.000 người;  chi phái Xê-bu-lôn có 12.000 người;chi phái Giô-sép có 12.000 người;chi phái Bên-gia-min có 12.000 người được đóng dấu.  Sau đó, kìa, tôi thấy một đám đông lớn không ai đếm được, từ mọi nước, mọi chi phái, mọi dân và mọi thứ tiếng;+ họ đứng trước ngai và trước Chiên Con, mặc áo trắng dài,+ tay cầm nhánh chà là.+ 10  Họ cứ hô lớn tiếng: “Sự cứu rỗi đến từ Đức Chúa Trời chúng ta, là đấng ngồi trên ngai,+ và từ Chiên Con”.+ 11  Hết thảy các thiên sứ đang đứng xung quanh ngai, quanh các trưởng lão+ và bốn sinh vật, đều sấp mặt xuống trước ngai thờ phượng Đức Chúa Trời 12  mà rằng: “A-men! Nguyện sự chúc tụng, vinh hiển, khôn ngoan, tạ ơn, tôn kính, quyền năng và sức mạnh đều thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta muôn đời bất tận.+ A-men”. 13  Bấy giờ, một trong các trưởng lão hỏi tôi: “Những người mặc áo trắng dài ấy+ là ai và từ đâu đến?”. 14  Tôi liền trả lời: “Thưa chúa, ngài là người biết điều đó”. Người nói với tôi: “Đó là những người vượt qua hoạn nạn lớn,+ họ đã giặt và tẩy trắng áo mình trong huyết Chiên Con.+ 15  Vì thế, họ ở trước ngai Đức Chúa Trời, ngày đêm phụng sự trong đền ngài, và đấng ngồi trên ngai+ sẽ giăng lều của ngài trên họ.+ 16  Họ sẽ không đói hoặc khát nữa, cũng không bị mặt trời hay cái nóng nào nung đốt,+ 17  vì Chiên Con+ ở giữa ngai sẽ chăn dắt họ,+ hướng dẫn họ đến các suối* nước sự sống.+ Và Đức Chúa Trời sẽ lau hết nước mắt khỏi mắt họ”.+

Chú thích

Hay “từ phía đông”.
Hay “nguồn”.