Khải huyền 22:1-21

  • Sông nước sự sống (1-5)

  • Phần kết (6-21)

    • ‘Hãy đến! Hãy lấy nước sự sống miễn phí’ (17)

    • “Lạy Chúa Giê-su, xin hãy đến” (20)

22  Thiên sứ chỉ cho tôi thấy sông nước sự sống,+ trong như pha lê, chảy ra từ ngai của Đức Chúa Trời và ngai của Chiên Con+  xuống giữa con đường chính của thành. Cả hai bên bờ sông đều có những cây sự sống sinh trái 12 mùa, mỗi tháng đều ra trái. Lá của những cây ấy dùng để chữa lành các nước.+  Sẽ không còn sự nguyền rủa nữa. Nhưng ngai của Đức Chúa Trời và ngai của Chiên Con+ sẽ ở trong thành, các đầy tớ Đức Chúa Trời sẽ phụng sự ngài;  họ sẽ thấy mặt ngài+ và có danh ngài trên trán mình.+  Cũng sẽ không có ban đêm nữa,+ họ sẽ không cần ánh đèn hay ánh sáng mặt trời vì Giê-hô-va* Đức Chúa Trời sẽ chiếu sáng trên họ,+ và họ sẽ làm vua cai trị cho đến muôn đời bất tận.+  Thiên sứ nói với tôi: “Những lời ấy là trung tín* và chân thật;+ đúng vậy, Giê-hô-va* Đức Chúa Trời, là đấng soi dẫn các nhà tiên tri,+ đã sai thiên sứ ngài đến để cho các đầy tớ ngài thấy những điều không lâu nữa sẽ phải xảy ra.  Này! Tôi đang đến nhanh chóng.+ Hạnh phúc cho người nào vâng giữ các lời tiên tri trong cuộn sách này”.+  Chính tôi là Giăng đã thấy và nghe những điều đó. Khi thấy và nghe xong, tôi sấp mình để thờ lạy dưới chân vị thiên sứ đã cho tôi thấy những điều đó.  Nhưng thiên sứ bảo tôi: “Hãy cẩn thận! Đừng làm vậy! Tôi chỉ là một đầy tớ như anh, như các anh em của anh là các nhà tiên tri và như những người vâng giữ các lời trong cuộn sách này. Hãy thờ phượng Đức Chúa Trời”.+ 10  Thiên sứ cũng nói với tôi: “Đừng niêm phong các lời tiên tri trong cuộn sách này, vì thời điểm ấn định đã gần rồi. 11  Hãy để kẻ không công chính tiếp tục làm điều không công chính, kẻ ô uế tiếp tục làm điều ô uế; còn người công chính hãy tiếp tục làm điều công chính và người thánh hãy tiếp tục ở trong sự thánh khiết. 12  ‘Này! Ta đang đến nhanh chóng và có mang sẵn phần thưởng để thưởng phạt mỗi người tùy theo việc làm của họ.+ 13  Ta là An-pha và Ô-mê-ga,*+ là đầu tiên và cuối cùng, là khởi đầu và kết thúc. 14  Hạnh phúc cho những ai giặt áo mình,+ hầu được quyền đi đến các cây sự sống+ và được vào thành qua các cổng.+ 15  Bên ngoài thành là những con chó,* cùng những kẻ thực hành ma thuật, kẻ gian dâm,* kẻ giết người, kẻ thờ thần tượng, cùng mọi kẻ yêu thích và có thói quen nói dối’.+ 16  ‘Tôi, là Giê-su, đã sai thiên sứ mình đến để làm chứng với anh em về những điều ấy vì lợi ích của các hội thánh. Tôi là rễ và dòng dõi của Đa-vít+ và cũng là sao mai sáng ngời’”.+ 17  Thần khí và cô dâu+ tiếp tục nói: “Hãy đến!”, và người nào nghe thì hãy nói: “Hãy đến!”. Ai khát, hãy đến;+ người nào muốn, hãy lấy nước sự sống miễn phí.+ 18  “Tôi chứng nhận với mọi người nghe các lời tiên tri trong cuộn sách này rằng: Ai thêm gì vào những lời ấy,+ Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người các tai vạ được viết trong cuộn sách này;+ 19  và ai bớt lời nào trong cuộn sách tiên tri này, Đức Chúa Trời sẽ lấy phần của người ấy khỏi các cây sự sống+ và khỏi thành thánh,+ là những gì được miêu tả trong cuộn sách này. 20  Đấng chứng nhận những điều ấy phán rằng: ‘Thật vậy, tôi đang đến nhanh chóng’”.+ “A-men! Lạy Chúa Giê-su, xin hãy đến”. 21  Nguyện lòng nhân từ bao la của Chúa Giê-su ở cùng các người thánh.

Chú thích

Hay “đáng tin cậy”.
An-pha và Ô-mê-ga là chữ đầu tiên và chữ cuối cùng trong bảng chữ cái Hy Lạp.
Tức là những kẻ thực hành những điều gớm ghiếc trong mắt Đức Chúa Trời.