Khải huyền 15:1-8

  • Bảy thiên sứ mang bảy tai vạ (1-8)

    • Bài ca của Môi-se và bài ca của Chiên Con (3, 4)

15  Tôi thấy trên trời có một dấu lạ khác, lớn và kỳ diệu: Bảy thiên sứ+ mang bảy tai vạ. Đó là những tai vạ cuối cùng, vì cơn giận của Đức Chúa Trời chấm dứt bởi các tai vạ ấy.+  Tôi thấy vật gì giống như biển thủy tinh+ trộn với lửa. Tôi cũng thấy những người chiến thắng+ con thú dữ cùng tượng nó+ và số của danh nó.+ Họ đứng gần biển thủy tinh và cầm đàn hạc của Đức Chúa Trời.  Họ đang hát bài ca của Môi-se,+ là đầy tớ Đức Chúa Trời, và bài ca của Chiên Con+ rằng: “Lạy Giê-hô-va* Đức Chúa Trời, là Đấng Toàn Năng,+ công việc ngài thật vĩ đại và kỳ diệu.+ Hỡi Vua muôn đời,+ các đường lối ngài là công chính và chân thật.+  Hỡi Đức Giê-hô-va,* ai lại không kính sợ ngài và không tôn vinh danh ngài? Vì chỉ mình ngài là thành tín!+ Hết thảy các nước sẽ đến thờ phượng trước mặt ngài,+ vì các sắc lệnh công chính của ngài đã được tỏ ra”.  Sau đó, tôi thấy nơi thánh của lều chứa lời chứng+ được mở trên trời,+  và từ nơi thánh ra bảy thiên sứ mang bảy tai vạ,+ mặc áo vải lanh sạch và sáng, quanh ngực có quấn một cái đai bằng vàng.  Một trong bốn sinh vật trao cho bảy thiên sứ bảy cái bát bằng vàng chứa đầy cơn giận của Đức Chúa Trời,+ là đấng sống muôn đời bất tận.  Nơi thánh bèn có đầy khói bởi vinh quang của Đức Chúa Trời+ và bởi quyền năng ngài, không ai vào được nơi thánh cho đến khi bảy tai vạ+ của bảy thiên sứ kết thúc.

Chú thích