Khải huyền 13:1-18

  • Con thú dữ có bảy đầu từ dưới biển lên (1-10)

  • Con thú có hai sừng từ dưới đất lên (11-13)

  • Tượng con thú bảy đầu (14, 15)

  • Dấu và số của con thú dữ (16-18)

13  Nó* đứng yên trên bãi cát của biển. Tôi thấy một con thú dữ+ từ dưới biển lên,+ có mười sừng và bảy đầu, trên mười sừng có mười vương miện,* còn trên các đầu có những danh hiệu phạm thượng.  Con thú dữ mà tôi thấy trông như con báo, nhưng chân như chân gấu, miệng như miệng sư tử. Con rồng+ ban cho nó quyền năng, ngôi và uy quyền lớn.+  Tôi thấy một trong các đầu của nó dường như bị tử thương, nhưng vết thương chí tử đó đã được lành,+ và cả trái đất đều thán phục mà đi theo con thú dữ ấy.  Họ thờ con rồng vì nó đã ban uy quyền cho con thú dữ, họ cũng thờ con thú dữ mà rằng: “Ai giống như con thú dữ này và ai có thể chiến đấu với nó?”.  Con thú dữ được ban một cái miệng nói những lời ngạo mạn và lời phạm thượng, nó cũng được ban uy quyền để hành động trong 42 tháng.+  Nó mở miệng nói những lời phạm thượng+ chống lại Đức Chúa Trời để xúc phạm danh ngài, nơi ngự của ngài và ngay cả các đấng ở trên trời.+  Nó được phép gây chiến với các người thánh và thắng họ;+ nó cũng được ban quyền trên mọi chi phái, mọi dân, mọi thứ tiếng cùng mọi nước.  Hết thảy dân cư trên đất sẽ thờ nó. Từ khi thành lập thế gian, không một ai trong số họ được viết tên vào cuộn sách sự sống+ của Chiên Con, đấng đã bị giết.+  Ai có tai hãy nghe.+ 10  Nếu ai phải bị phu tù, người đó sẽ đi làm phu tù. Nếu ai giết người khác bằng gươm,* người đó phải bị giết bằng gươm.+ Điều này đòi hỏi sự chịu đựng+ và đức tin+ của các người thánh.+ 11  Rồi tôi thấy một con thú dữ khác từ dưới đất lên, nó có hai sừng như sừng của cừu con nhưng lại bắt đầu nói như một con rồng.+ 12  Nó sử dụng mọi uy quyền của con thú dữ thứ nhất+ trước mắt con thú ấy. Nó khiến cho đất và dân cư trên đất phải thờ con thú thứ nhất, là con có vết thương chí tử nhưng đã được lành.+ 13  Nó thực hiện những dấu lạ lớn, thậm chí khiến lửa từ trời giáng xuống đất trước mắt người ta. 14  Nó lừa gạt dân cư trên đất bằng các dấu lạ mà nó được phép làm trước mắt con thú dữ kia, đồng thời bảo dân cư trên đất tạc tượng+ con thú dữ bị thương bởi gươm nhưng đã hồi phục.+ 15  Nó được phép hà hơi cho tượng của con thú dữ kia, để tượng ấy có thể nói và khiến hết thảy những ai từ chối thờ tượng con thú ấy bị giết đi. 16  Nó ép buộc mọi người, nhỏ và lớn, giàu và nghèo, tự do và nô lệ, để họ phải được đánh dấu trên tay phải hoặc trên trán,+ 17  hầu không ai mua bán gì được nếu không có dấu ấy, tức là danh+ của con thú dữ hoặc số của danh đó.+ 18  Điều này đòi hỏi sự khôn ngoan: Ai thông sáng hãy tính số của con thú dữ, vì đó là số của loài người; và số của nó là 666.+

Chú thích

Tức là con rồng.
Hay “dải buộc đầu của hoàng gia”.
Cũng có thể là “Nếu ai phải bị giết bằng gươm”.