Khải huyền 1:1-20

  • Sự mạc khải từ Đức Chúa Trời, qua Chúa Giê-su (1-3)

  • Lời chào gửi đến bảy hội thánh (4-8)

    • “Ta là An-pha và Ô-mê-ga” (8)

  • Nhờ được thần khí tác động, Giăng ở trong ngày của Chúa (9-11)

  • Khải tượng về Chúa Giê-su vinh hiển (12-20)

1  Đây là sự mạc khải* qua Chúa Giê-su Ki-tô mà Đức Chúa Trời đã ban cho ngài,+ để tỏ cho các đầy tớ ngài+ biết những điều không lâu nữa sẽ phải xảy ra. Ngài đã sai thiên sứ ngài đến, và qua thiên sứ ấy, ngài cho đầy tớ ngài là Giăng+ thấy điều đó bằng các biểu tượng.  Giăng là người làm chứng về lời Đức Chúa Trời và lời chứng của Chúa Giê-su, tức mọi điều mà người đã thấy.  Hạnh phúc cho những người đọc lớn tiếng và những người nghe lời tiên tri này cùng những người vâng giữ các điều ghi trong đó,+ vì thời điểm ấn định đã gần rồi.  Giăng gửi đến bảy hội thánh+ thuộc tỉnh A-si-a: Nguyện anh em được hưởng lòng nhân từ bao la cùng sự bình an từ “đấng hiện có, đã có và sắp đến”,+ từ bảy thần khí+ ở trước ngôi của ngài  cũng như từ Chúa Giê-su Ki-tô, là “Nhân Chứng Trung Tín”,+ “người đầu tiên được sống lại”+ và “Đấng Cai Trị của các vua trên đất”.+ Chúa Giê-su là đấng yêu thương chúng ta+ và giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi bằng chính huyết ngài,+  và ngài đã lập chúng ta thành một nước,+ thành các thầy tế lễ+ cho Đức Chúa Trời của ngài, cũng là Cha ngài. Nguyện sự vinh hiển và quyền năng thuộc về ngài mãi mãi. A-men.  Kìa! Ngài đến cùng với đám mây,+ và mọi mắt sẽ thấy ngài, ngay cả những kẻ đã đâm ngài; mọi dân tộc* trên đất sẽ đấm ngực than khóc vì cớ ngài.+ Đúng như thế, A-men.  Giê-hô-va* Đức Chúa Trời phán: “Ta là An-pha và Ô-mê-ga,*+ là đấng hiện có, đã có và sắp đến, là Đấng Toàn Năng”.+  Tôi là Giăng, người anh em và là người cùng chia sẻ hoạn nạn+ và vương quyền,+ cũng như cùng chịu đựng với anh em+ trong khi kết hợp với Chúa Giê-su.+ Tôi ở trên đảo gọi là Bát-mô vì rao giảng về Đức Chúa Trời và làm chứng về Chúa Giê-su. 10  Nhờ được thần khí tác động, tôi thấy mình đang ở trong ngày của Chúa và nghe đằng sau mình một giọng rất mạnh, như tiếng kèn, 11  nói rằng: “Những gì anh thấy, hãy viết ra một cuộn sách và gửi đến bảy hội thánh ở: Ê-phê-sô,+ Si-miệc-nơ,+ Bẹt-găm,+ Thi-a-ti-rơ,+ Sạt-đe,+ Phi-la-đen-phi-a+ và Lao-đi-xê”.+ 12  Tôi quay lại để xem ai nói với mình thì thấy bảy chân đèn bằng vàng,+ 13  ở giữa các chân đèn ấy có ai giống như con người,+ mặc áo dài đến chân, quanh ngực có đeo cái đai bằng vàng. 14  Ngoài ra, đầu và tóc ngài trắng như lông cừu và trắng như tuyết, mắt ngài như ngọn lửa hừng,+ 15  bàn chân ngài như đồng nguyên chất+ sáng rực trong lò lửa, giọng ngài như tiếng của nhiều dòng nước. 16  Trong tay phải ngài có bảy ngôi sao,+ từ miệng ngài thò ra một thanh gươm hai lưỡi sắc và dài,+ mặt* ngài như mặt trời chiếu sáng lúc rực rỡ nhất.+ 17  Khi thấy ngài, tôi ngã xuống như chết dưới chân ngài. Ngài đặt tay phải lên tôi và nói: “Đừng sợ. Tôi là Đấng Đầu Tiên+ và Đấng Cuối Cùng,+ 18  là đấng đang sống;+ tôi đã chết,+ nhưng này, tôi sống muôn đời bất tận,+ tôi có chìa khóa của sự chết và của mồ mả.*+ 19  Vậy, hãy ghi lại những gì anh thấy, những gì đang xảy ra và những gì sẽ xảy ra sau đó. 20  Về sự mầu nhiệm của bảy ngôi sao anh thấy trong tay phải tôi cũng như của bảy chân đèn bằng vàng, bảy ngôi sao ấy tượng trưng cho các thiên sứ của bảy hội thánh, còn bảy chân đèn tượng trưng cho bảy hội thánh.+

Chú thích

Nghĩa là “vén màn bí mật”, tức là tiết lộ.
Ds: “chi phái”.
An-pha và Ô-mê-ga là chữ đầu tiên và chữ cuối cùng trong bảng chữ cái Hy Lạp.
Ds: “vẻ mặt”.
Hay “Ha-đe”, tức là mồ mả chung của nhân loại. Xem Bảng chú giải thuật ngữ.