Thư gửi tín đồ người Hê-bơ-rơ 9:1-28

  • Việc phụng sự tại nơi thánh ở trên đất (1-10)

  • Đấng Ki-tô vào trời với huyết mình (11-28)

    • Đấng trung gian của giao ước mới (15)

9  Giao ước cũ từng có những quy định của luật pháp về việc phụng sự và có nơi thánh+ ở trên đất.  Bởi gian thứ nhất của lều được dựng nên, trong đó có chân đèn,+ bàn và những chiếc bánh dâng hiến;*+ đó gọi là Gian Thánh.+  Còn gian phía sau bức màn thứ hai+ gọi là Gian Chí Thánh.+  Gian này có lư hương bằng vàng+ và Hòm Giao Ước+ dát vàng khắp xung quanh;+ trong hòm chứa cái bình bằng vàng đựng ma-na,+ cây gậy trổ hoa của A-rôn+ cùng các bảng+ giao ước,  còn phía trên là hai chê-rúp vinh hiển che phủ nắp cầu hòa.*+ Nhưng bây giờ không phải là lúc để nói chi tiết về những điều ấy.  Sau khi mọi thứ được sắp xếp theo cách đó, các thầy tế lễ thường xuyên vào gian thứ nhất của lều để thi hành các nhiệm vụ thánh;+  nhưng chỉ một mình thầy tế lễ thượng phẩm vào gian thứ hai mỗi năm một lần,+ ông phải mang theo huyết+ để dâng vì chính mình+ và vì tội lỗi mà dân chúng+ vô tình phạm.  Như thế, thần khí thánh cho biết rõ rằng lối vào nơi thánh chưa được tỏ lộ khi lều thứ nhất vẫn còn đó.+  Lều ấy là hình ảnh minh họa cho thời nay,+ và theo sự sắp đặt đó thì cả lễ vật cũng như vật tế lễ đều được dâng lên.+ Thế nhưng, những vật ấy không thể làm cho lương tâm của người phụng sự Đức Chúa Trời trở nên hoàn toàn trong sạch,+ 10  mà chỉ liên quan đến thức ăn, thức uống và các phép rửa theo nghi thức.*+ Chúng là những quy định của luật pháp liên quan đến thân thể+ và buộc phải tuân thủ cho đến thời điểm ấn định để chỉnh đốn mọi việc. 11  Tuy nhiên, khi Đấng Ki-tô đến với tư cách thầy tế lễ thượng phẩm để mang lại những điều tốt lành mà nay đã diễn ra, ngài đã đi qua cái lều lớn và hoàn hảo hơn, không phải do tay con người làm nên, tức không thuộc về đất. 12  Ngài vào nơi thánh, không phải với huyết dê và bò đực tơ mà với huyết chính mình,+ một lần đủ cả, và giải cứu* chúng ta vĩnh viễn.+ 13  Vì nếu huyết dê và bò đực+ cũng như tro của bò cái tơ rảy lên những người bị ô uế có thể tẩy sạch về mặt thể xác,+ 14  thì huyết của Đấng Ki-tô,+ đấng bởi thần khí vĩnh cửu mà dâng chính mình làm vật tế lễ không tì vết cho Đức Chúa Trời, còn làm được nhiều hơn biết bao! Huyết ấy tẩy sạch lương tâm chúng ta khỏi các công việc chết,*+ hầu chúng ta có thể phụng sự Đức Chúa Trời hằng sống.+ 15  Bởi vậy, ngài làm đấng trung gian của giao ước mới,+ hầu cho những người được gọi có thể hưởng lời hứa về phần thừa kế vĩnh cửu,+ vì ngài đã chết để họ nhờ giá chuộc+ mà được giải thoát khỏi những sai phạm khi còn ở dưới giao ước cũ. 16  Hễ có giao ước thì cái chết của người trong giao ước* cần được xác minh, 17  bởi giao ước có hiệu lực từ khi có cái chết, vì khi người trong giao ước* còn sống thì giao ước không có hiệu lực. 18  Thế nên, ngay cả giao ước cũ cũng không thể có hiệu lực nếu chẳng có huyết. 19  Vì sau khi nói cho dân chúng mọi điều răn trong Luật pháp, Môi-se lấy huyết bò đực tơ và huyết dê hòa với nước, rồi dùng len đỏ và cây kinh giới để rảy huyết ấy lên sách* giao ước cùng hết thảy dân chúng 20  và nói: “Đây là huyết của giao ước mà Đức Chúa Trời đã truyền lệnh cho anh em phải vâng giữ”.+ 21  Ông cũng lấy huyết ấy rảy lên cái lều cùng mọi vật dụng được dùng trong công việc thánh.+ 22  Thật thế, theo Luật pháp, hầu như tất cả đều được tẩy sạch bằng huyết,+ và nếu huyết không đổ ra thì tội lỗi không được tha.+ 23  Vậy, những gì mô phỏng+ điều ở trên trời cần được tẩy sạch bằng những cách ấy,+ nhưng điều ở trên trời cần vật tế lễ tốt hơn nhiều. 24  Vì Đấng Ki-tô chẳng vào nơi thánh do tay con người dựng nên,+ là bản sao của nơi thánh thật,+ mà vào tận trong trời,+ để hiện nay trình diện trước mặt Đức Chúa Trời vì chúng ta.+ 25  Ấy không phải để ngài dâng chính mình nhiều lần, như khi thầy tế lễ thượng phẩm vào nơi thánh hằng năm+ đem theo huyết không phải của chính mình. 26  Nếu không, ngài đã phải chịu đau đớn nhiều lần từ khi thế gian được thành lập. Nhưng nay ngài đã xuất hiện một lần đủ cả vào kỳ cuối cùng của thời đại* này, hầu xóa bỏ tội lỗi bằng cách hy sinh chính mình.+ 27  Như mỗi người chết một lần đủ cả và sau đó chịu sự phán xét, 28  thì Đấng Ki-tô cũng được dâng một lần đủ cả để gánh lấy tội lỗi của nhiều người;+ còn lần thứ hai ngài xuất hiện thì không phải để xóa bỏ* tội lỗi, và những người tha thiết trông mong được ngài cứu rỗi sẽ thấy ngài.+

Chú thích

Hay “bánh trưng bày”.
Hay “che phủ nơi chuộc tội”.
Ds: “các phép báp-têm”.
Ds: “chuộc tội; cứu chuộc”.
Hay “các việc làm vô ích”.
Hay “người trung gian trong việc lập giao ước”.
Hay “người trung gian trong việc lập giao ước”.
Hay “cuộn”.
Hay “các hệ thống”. Xem mục “Thế gian” trong Bảng chú giải thuật ngữ.
Hay “để đương đầu với”.