Thư gửi tín đồ người Hê-bơ-rơ 5:1-14

  • Chúa Giê-su cao trọng hơn thầy tế lễ thượng phẩm loài người (1-10)

    • Theo cách của Mên-chi-xê-đéc (6, 10)

    • Học vâng lời từ những điều mình phải chịu (8)

    • Có trách nhiệm mang lại sự cứu rỗi vĩnh viễn (9)

  • Cảnh báo về việc thiếu thành thục (11-14)

5  Mỗi thầy tế lễ thượng phẩm được chọn từ loài người đều được bổ nhiệm để phục vụ Đức Chúa Trời nhằm mang lại lợi ích cho loài người,+ hầu dâng lễ vật và vật tế lễ vì cớ tội lỗi.+  Ông có thể lấy lòng trắc ẩn* mà đối xử với những người phạm tội* do thiếu hiểu biết, vì ông cũng đương đầu với* sự yếu đuối của mình;  bởi vậy, ông phải dâng lễ vật vì tội lỗi của chính mình cũng như vì tội lỗi của dân chúng.+  Một người không thể tự mình có vinh dự này, mà chỉ nhận được khi Đức Chúa Trời gọi, như trong trường hợp của A-rôn.+  Cũng vậy, Đấng Ki-tô không tự tôn vinh mình+ qua việc trở thành thầy tế lễ thượng phẩm, nhưng ngài được làm cho vinh hiển bởi đấng đã nói với ngài: “Con là con trai của ta; chính ta hôm nay đã trở thành cha của con”.+  Đấng ấy cũng nói trong một câu khác: “Con là thầy tế lễ muôn đời theo cách của Mên-chi-xê-đéc”.+  Trong thời gian sống trên đất,* Đấng Ki-tô đã cất tiếng lớn dâng những lời nài xin và thỉnh cầu đầy nước mắt+ cho đấng có thể cứu mình khỏi cái chết, và ngài đã được đáp lời nhờ kính sợ Đức Chúa Trời.  Dù là con nhưng ngài đã học vâng lời từ những điều mình phải chịu.+  Sau khi được làm cho hoàn hảo,+ ngài có trách nhiệm mang lại sự cứu rỗi vĩnh viễn cho tất cả những người vâng lời ngài,+ 10  vì ngài đã được Đức Chúa Trời chỉ định làm thầy tế lễ thượng phẩm theo cách của Mên-chi-xê-đéc.+ 11  Chúng tôi có nhiều điều để nói về ngài, nhưng thật khó giải thích vì anh em đã trở nên chậm hiểu.* 12  Vì bây giờ* lẽ ra anh em phải làm thầy rồi, thế mà nay anh em lại cần được dạy từ đầu về những điều sơ đẳng+ trong lời phán thánh của Đức Chúa Trời và anh em lại cần sữa, thay vì thức ăn đặc. 13  Ai tiếp tục uống sữa là chưa quen với lời công chính của Đức Chúa Trời, vì người ấy là con trẻ.+ 14  Còn thức ăn đặc thì dành cho người trưởng thành,* cho người nhờ vận dụng khả năng nhận thức mà có thể rèn luyện khả năng ấy để phân biệt điều đúng, điều sai.

Chú thích

Hay “lòng mềm mại; sự ôn hòa”.
Hay “người ngang ngạnh”.
Hay “cũng phải chịu”.
Ds: “Trong những ngày ở thể xác thịt”.
Hay “trở nên lờ đờ trong việc nghe”.
Ds: “Xét về thời gian”.
Hay “người thành thục”.