Thư gửi tín đồ người Hê-bơ-rơ 13:1-25

  • Lời khuyên bảo và lời chào cuối (1-25)

    • Đừng quên tỏ lòng hiếu khách (2)

    • Phải tôn trọng hôn nhân (4)

    • Vâng lời những người dẫn đầu (7, 17)

    • Dâng vật tế lễ là lời ngợi khen (15, 16)

13  Hãy tiếp tục yêu thương nhau như anh em.+  Đừng quên tỏ lòng hiếu khách,*+ vì nhờ làm thế, một số người đã tiếp đãi các thiên sứ mà không hay biết.+  Hãy luôn nhớ những anh em trong vòng xiềng xích,+ như thể chính anh em ở tù với họ;+ hãy nhớ những anh em bị ngược đãi, vì anh em ở trong một thân thể với họ.*  Mọi người phải tôn trọng hôn nhân, đừng để mối quan hệ hôn nhân bị ô uế,+ vì Đức Chúa Trời sẽ kết án người gian dâm* lẫn kẻ ngoại tình.+  Hãy giữ lối sống không ham tiền,+ đồng thời thỏa lòng với những gì mình hiện có.+ Vì ngài đã phán: “Ta sẽ không bao giờ lìa con và chẳng bao giờ bỏ con”.+  Nhờ thế, chúng ta có sự can đảm và nói: “Đức Giê-hô-va* là đấng giúp đỡ tôi; tôi sẽ chẳng sợ hãi gì. Loài người làm chi tôi được?”.+  Hãy nhớ những người đang dẫn đầu trong vòng anh em,+ là những người đã giảng lời Đức Chúa Trời cho mình, và khi quan sát thấy cách ăn ở của họ mang lại kết quả nào thì hãy noi theo đức tin họ.+  Chúa Giê-su Ki-tô hôm qua, hôm nay và cho đến muôn đời không hề thay đổi.  Đừng để bị dẫn đi lạc lối bởi nhiều loại giáo lý xa lạ, vì tốt hơn hãy để lòng mình được vững mạnh bởi lòng nhân từ bao la thay vì thức ăn,* là thứ chẳng ích lợi gì cho những người bận tâm về chúng.+ 10  Chúng ta có một bàn thờ mà những người phụng sự tại lều thánh không có quyền ăn những gì trên đó.+ 11  Vì xác của những con sinh tế mà thầy tế lễ thượng phẩm lấy huyết mang vào nơi thánh để làm lễ vật chuộc tội đều bị thiêu ngoài khu trại.+ 12  Thế nên, Chúa Giê-su cũng chịu đau đớn ngoài cổng thành,+ hầu làm cho dân chúng nên thánh nhờ chính huyết của ngài.+ 13  Vậy, chúng ta hãy đến với ngài bên ngoài khu trại, mang sự sỉ nhục mà ngài mang,+ 14  vì tại đây chúng ta không có một thành tồn tại mãi, nhưng chúng ta tha thiết tìm kiếm thành sẽ đến.+ 15  Qua Chúa Giê-su, hãy luôn dâng cho Đức Chúa Trời vật tế lễ là lời ngợi khen,+ tức bông trái của môi miệng mình,+ là môi miệng công bố danh ngài.+ 16  Ngoài ra, đừng quên làm điều tốt và chia sẻ với người khác những gì mình có,+ vì Đức Chúa Trời hài lòng với những vật tế lễ như thế.+ 17  Hãy vâng lời những người đang dẫn đầu trong vòng anh em+ và phục tùng họ,+ bởi họ đang coi sóc anh em và sẽ khai trình việc ấy,+ hầu cho họ làm việc đó với lòng vui mừng chứ không chán nản, vì như thế sẽ gây hại cho anh em. 18  Hãy tiếp tục cầu nguyện cho chúng tôi, vì chúng tôi tin mình có lương tâm thật thà* và muốn sống lương thiện trong mọi việc.+ 19  Nhưng tôi đặc biệt khuyến giục anh em hãy cầu nguyện để tôi được trở lại với anh em sớm hơn. 20  Nguyện Đức Chúa Trời của sự bình an, đấng làm cho đấng chăn chiên vĩ đại+ là Chúa Giê-su chúng ta được sống lại, với huyết của giao ước vĩnh cửu, 21  trang bị cho anh em mọi điều tốt lành để làm theo ý muốn ngài. Qua Chúa Giê-su Ki-tô, ngài đang thực hiện điều đẹp lòng ngài trong chúng ta. Nguyện ngài được vinh hiển muôn đời bất tận. A-men. 22  Hỡi anh em, tôi khuyến giục anh em hãy kiên nhẫn nghe những lời khích lệ này, vì tôi chỉ viết cho anh em một lá thư ngắn. 23  Tôi muốn anh em biết rằng anh Ti-mô-thê của chúng ta đã được thả ra. Nếu anh ấy đến sớm, tôi sẽ cùng anh ấy đến gặp anh em. 24  Xin gửi lời chào của tôi đến tất cả những người đang dẫn đầu trong vòng anh em, cùng hết thảy các người thánh. Các anh chị ở Ý+ cũng gửi lời chào anh em. 25  Nguyện lòng nhân từ bao la của Đức Chúa Trời ở cùng hết thảy anh em.

Chú thích

Hay “tỏ lòng nhân từ với người lạ”.
Cũng có thể là “như thể anh em đang chịu khổ cùng với họ”.
Tức là những luật lệ về thức ăn.
Ds: “lương tâm tốt”.