Skip to content

Skip to table of contents

Thư của Giu-đe

Chương

1

Sơ lược nội dung

  • Lời chào (1, 2)

  • Sự phán xét các thầy dạy giả là chắc chắn (3-16)

    • Mi-ca-ên tranh cãi với Ác Quỷ (9)

    • Lời tiên tri của Hê-nóc (14, 15)

  • Giữ mình trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời (17-23)

  • Quy sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời (24, 25)