Thư của Gia-cơ 2:1-26

  • Thiên vị, là một tội (1-13)

    • Tình yêu thương, là luật vua (8)

  • Đức tin không có việc làm là đức tin chết (14-26)

    • Các quỷ tin và run sợ (19)

    • Áp-ra-ham được gọi là bạn của Đức Giê-hô-va (23)

2  Hỡi anh em của tôi, chẳng lẽ anh em vừa biểu lộ đức tin nơi Chúa Giê-su Ki-tô vinh hiển của chúng ta lại vừa tỏ ra thiên vị hay sao?+  Vì nếu có người đeo nhẫn vàng, ăn mặc sang trọng vào nơi nhóm họp của anh em, và cũng có một người nghèo ăn mặc bẩn thỉu bước vào,  anh em có tỏ ra thiện cảm với người ăn mặc sang trọng mà nói: “Anh hãy ngồi ở đây, chỗ tốt này”, rồi nói với người nghèo: “Anh đứng đi”, hoặc “Hãy ngồi ở đó, dưới bệ chân tôi”?+  Nếu thế, chẳng phải trong anh em có sự phân biệt giai cấp+ và anh em trở thành những quan tòa đưa ra phán quyết gian ác hay sao?+  Hãy nghe đây, hỡi anh em yêu dấu của tôi. Chẳng phải Đức Chúa Trời đã chọn những người nghèo theo quan điểm của thế gian, để họ trở nên giàu về đức tin+ và làm người thừa kế Nước mà ngài đã hứa ban cho những người yêu thương ngài sao?+  Nhưng anh em lại khinh thường người nghèo. Chẳng phải người giàu chính là những kẻ đàn áp+ và lôi anh em ra tòa sao?  Chẳng phải họ phỉ báng danh cao quý mà anh em đang mang đó sao?  Nếu anh em vâng giữ điều luật cao trọng* theo câu Kinh Thánh này: “Ngươi phải yêu người lân cận như chính mình”+ thì anh em làm tốt lắm.  Nhưng nếu cứ tỏ ra thiên vị+ thì anh em đang phạm tội, và bị luật pháp kết án* là kẻ phạm pháp.+ 10  Vì ai vâng giữ cả Luật pháp mà phạm một điều luật thì trở thành người vi phạm cả bộ luật.+ 11  Bởi đấng đã phán: “Ngươi không được phạm tội ngoại tình”+ cũng phán: “Ngươi không được giết người”.+ Nếu bây giờ anh không phạm tội ngoại tình mà lại giết người thì anh trở thành kẻ phạm pháp. 12  Hãy tiếp tục nói năng và cư xử như những người sẽ được xét xử theo luật pháp của một dân tộc tự do.*+ 13  Vì người không thể hiện lòng thương xót sẽ bị phán xét không thương xót.+ Lòng thương xót thắng sự phán xét. 14  Hỡi anh em của tôi, nếu ai nói mình có đức tin mà không có việc làm thì ích lợi gì?+ Chẳng phải đức tin đó không thể cứu được người sao?+ 15  Nếu có anh chị nào thiếu đồ mặc* và không đủ thức ăn trong ngày, 16  nhưng một người trong anh em nói với người ấy: “Hãy đi bình an; hãy ăn cho no và mặc cho ấm” mà chẳng cho họ những thứ cần thiết để sống thì có ích chi?+ 17  Cũng thế, đức tin không có việc làm là đức tin chết.+ 18  Dù vậy, có người sẽ nói: “Anh có đức tin, tôi có việc làm”. Hãy cho tôi thấy đức tin không có việc làm của anh, rồi tôi sẽ cho anh thấy đức tin của tôi qua việc làm. 19  Anh tin chỉ có một Đức Chúa Trời phải không? Tốt lắm. Các quỷ cũng tin như vậy và run sợ.+ 20  Hỡi người nông cạn, anh có muốn biết đức tin không có việc làm là vô ích không? 21  Chẳng phải tổ phụ Áp-ra-ham của chúng ta đã được tuyên bố là công chính nhờ việc làm, sau khi người dâng con trai là Y-sác trên bàn thờ sao?+ 22  Anh thấy rằng đức tin của người đã hoạt động cùng với việc làm, và đức tin ấy trở nên hoàn hảo nhờ việc làm.+ 23  Vậy câu Kinh Thánh sau được ứng nghiệm: “Áp-ra-ham đặt đức tin nơi Đức Giê-hô-va,* việc đó được kể là công chính cho người”,+ và người được gọi là bạn của Đức Giê-hô-va.*+ 24  Anh em thấy rằng một người được tuyên bố là công chính nhờ việc làm chứ chẳng phải chỉ nhờ đức tin mà thôi. 25  Tương tự thế, chẳng phải kỹ nữ Ra-háp cũng được tuyên bố là công chính nhờ việc làm, sau khi bà tiếp đãi các sứ giả và đưa họ ra bằng đường khác sao?+ 26  Thật thế, thân thể không có hơi thở* là xác chết,+ cũng vậy, đức tin không có việc làm là đức tin chết.+

Chú thích

Ds: “luật vua”.
Hay “khiển trách vì”.
Ds: “luật pháp của sự tự do”.
Ds: “trần truồng”.
Hay “sinh khí”. Xem mục “Ruach; Pneuma” trong Bảng chú giải thuật ngữ.