Tin mừng do Giăng ghi lại 7:1-52

  • Chúa Giê-su tại Lễ Lều Tạm (1-13)

  • Chúa Giê-su dạy dỗ trong kỳ lễ (14-24)

  • Ý kiến khác nhau về Đấng Ki-tô (25-52)

7  Sau đó, Chúa Giê-su tiếp tục đi khắp Ga-li-lê. Ngài không muốn đi lại trong xứ Giu-đê vì người Do Thái đang tìm giết ngài.+  Tuy nhiên, Lễ Lều Tạm*+ của dân Do Thái đã đến gần.  Thế nên, các em trai ngài+ nói với ngài: “Anh hãy rời nơi này và đến Giu-đê, để môn đồ anh cũng thấy việc anh làm.  Vì không ai muốn được nhiều người biết đến mà lại âm thầm làm việc cả. Nếu anh làm những việc này thì hãy ra mặt cho thiên hạ biết”.  Thật ra, các em ngài không đặt đức tin nơi ngài.+  Chúa Giê-su bèn nói với họ: “Giờ của anh chưa đến,+ còn các em đi lúc nào cũng được.  Thế gian không có cớ để ghét các em, nhưng họ ghét anh vì anh làm chứng rằng việc làm của họ là gian ác.+  Các em hãy đi dự lễ, anh chưa đi vì giờ của anh chưa đến”.+  Nói những lời ấy xong, ngài ở lại Ga-li-lê. 10  Tuy nhiên, khi các em ngài đã đi dự lễ, ngài cũng đi, nhưng đi một cách âm thầm chứ không công khai. 11  Trong kỳ lễ, người Do Thái tìm ngài và hỏi: “Ông ta đâu?”. 12  Có nhiều lời xì xào về ngài trong dân chúng. Người thì nói: “Ông ấy là người tốt”. Kẻ khác nói: “Không đâu. Ông ta dụ dỗ dân chúng”.+ 13  Dù vậy, không ai dám nói công khai về ngài vì sợ người Do Thái.*+ 14  Đến giữa kỳ lễ, Chúa Giê-su lên đền thờ dạy dỗ. 15  Người Do Thái ngạc nhiên thốt lên: “Người này không học trường lớp nào* mà sao thông hiểu Kinh Thánh*+ dường ấy?”.+ 16  Chúa Giê-su đáp: “Những gì tôi dạy không phải của tôi mà của đấng phái tôi đến.+ 17  Nếu ai muốn làm theo ý Đức Chúa Trời, người ấy sẽ biết lời dạy đó đến từ ngài+ hay tôi nói theo ý riêng. 18  Người nào nói theo ý riêng là tìm sự vinh hiển cho chính mình; còn người nào tìm sự vinh hiển cho đấng đã phái mình là người chân thật,+ và trong người ấy không có sự bất chính. 19  Môi-se đã cho các ông Luật pháp+ phải không? Nhưng không ai trong các ông tuân theo Luật ấy. Sao các ông tìm giết tôi?”.+ 20  Dân chúng đáp: “Ông bị quỷ ám rồi. Có ai tìm giết ông đâu?”. 21  Chúa Giê-su phán: “Tôi chỉ làm có một việc mà hết thảy anh em lại ngạc nhiên. 22  Vậy, hãy nghĩ xem: Môi-se đã cho anh em luật về phép cắt bì+—luật đó không phải từ Môi-se mà từ các tổ phụ+—và anh em cắt bì cho người nam vào ngày Sa-bát. 23  Nếu một người được cắt bì vào ngày Sa-bát để không vi phạm Luật pháp Môi-se thì sao anh em lại giận dữ với tôi vì tôi đã làm cho một người được hoàn toàn khỏe mạnh vào ngày Sa-bát?+ 24  Đừng xét đoán theo bề ngoài nữa, nhưng hãy xét đoán một cách công chính”.+ 25  Một số cư dân Giê-ru-sa-lem nói: “Đây là người mà họ đang tìm giết phải không?+ 26  Nhưng xem kìa, ông ấy đang nói trước công chúng mà họ chẳng nói gì với ông ấy cả. Phải chăng các nhà lãnh đạo đã biết chắc ông ấy là Đấng Ki-tô? 27  Còn chúng ta thì biết gốc gác của ông ấy,+ nhưng khi Đấng Ki-tô đến thì không ai biết ngài xuất thân từ đâu”. 28  Sau đó, khi đang giảng dạy trong đền thờ, Chúa Giê-su nói lớn: “Anh em biết tôi và cũng biết tôi xuất thân từ đâu. Tôi không tự ý đến,+ nhưng đấng phái tôi đến là có thật, và anh em không biết ngài.+ 29  Tôi biết ngài+ vì tôi là người đại diện cho ngài, và ngài phái tôi đến”. 30  Thế là họ tìm cách bắt ngài,+ nhưng không ai có thể tra tay trên ngài vì giờ của ngài chưa đến.+ 31  Dù vậy, có nhiều người trong dân chúng đặt đức tin nơi ngài+ và nói: “Khi Đấng Ki-tô đến, lẽ nào ngài sẽ làm nhiều dấu lạ hơn người này?”. 32  Nghe đám đông xì xầm như thế về ngài, người Pha-ri-si cùng các trưởng tế sai cảnh vệ đi bắt ngài. 33  Chúa Giê-su nói: “Tôi còn ở với anh em thêm ít lâu trước khi đến với đấng đã phái tôi.+ 34  Anh em sẽ tìm tôi nhưng không thấy, và nơi tôi đến anh em không đến được”.+ 35  Vì thế, người Do Thái nói với nhau: “Người này định đi đâu mà chúng ta sẽ không tìm thấy? Chẳng lẽ ông ta định đến với những người Do Thái sống tản mác giữa người Hy Lạp và dạy người Hy Lạp sao? 36  Ông ta có ý gì khi nói: ‘Anh em sẽ tìm tôi nhưng không thấy, và nơi tôi đến anh em không đến được’?”. 37  Vào ngày cuối cùng và trọng đại của kỳ lễ,+ Chúa Giê-su đứng dậy và nói lớn: “Ai khát hãy đến với tôi mà uống.+ 38  Ai đặt đức tin nơi tôi thì như câu Kinh Thánh nói rằng: ‘Từ sâu thẳm trong người ấy sẽ tuôn tràn những dòng nước sự sống’”.+ 39  Tuy nhiên, ngài đang nói về thần khí mà những người đặt đức tin nơi ngài sắp nhận. Bấy giờ họ chưa nhận được thần khí+ vì Chúa Giê-su chưa được vinh hiển.+ 40  Một số người trong đoàn dân nghe lời ấy thì nói: “Đây quả là Đấng Tiên Tri”.+ 41  Số khác cho rằng: “Đây là Đấng Ki-tô”.+ Nhưng cũng có người nói: “Đấng Ki-tô đâu có ra từ Ga-li-lê phải không?+ 42  Chẳng phải có câu Kinh Thánh nói rằng Đấng Ki-tô ra từ dòng dõi Đa-vít+ và đến từ Bết-lê-hem,+ làng của Đa-vít, hay sao?”.+ 43  Bởi thế, trong dân chúng có sự chia rẽ vì ngài. 44  Một số người muốn bắt ngài nhưng không ai tra tay trên ngài. 45  Khi những cảnh vệ trở về, các trưởng tế và người Pha-ri-si hỏi: “Sao các anh không bắt hắn về đây?”. 46  Họ trả lời: “Chưa từng có người nào giảng dạy như người này”.+ 47  Người Pha-ri-si nói: “Các anh cũng bị lừa rồi sao? 48  Có ai trong giới lãnh đạo hoặc người Pha-ri-si đặt đức tin nơi hắn không?+ 49  Nhưng lũ dân không biết Luật pháp này thật đáng rủa”. 50  Ni-cô-đem, người trước đây từng đến gặp Chúa Giê-su và cũng ở trong số họ, bèn nói: 51  “Theo Luật pháp của chúng ta, chẳng phải muốn kết án một người thì trước hết phải nghe người đó để biết người đó làm gì sao?”.+ 52  Họ nói: “Ông cũng là người Ga-li-lê sao? Hãy tra cứu thì sẽ thấy, không có đấng tiên tri nào ra từ Ga-li-lê cả”.*

Chú thích

Hay “Lễ Chòi Tạm”.
Hẳn nói đến các nhà lãnh đạo Do Thái giáo.
Tức là trường đào tạo các nhà lãnh đạo tôn giáo.
Ds: “lời viết”.
Một số bản chép tay cổ xưa có thẩm quyền không có đoạn từ câu 53 đến chương 8 câu 11.