Tin mừng do Giăng ghi lại 2:1-25

  • Tiệc cưới tại Ca-na; nước biến thành rượu (1-12)

  • Chúa Giê-su dọn sạch đền thờ (13-22)

  • Chúa Giê-su biết lòng dạ người ta (23-25)

2  Đến ngày thứ ba, có một tiệc cưới tại Ca-na, thuộc Ga-li-lê, và mẹ Chúa Giê-su cũng có mặt ở đó.  Chúa Giê-su và các môn đồ cũng được mời đến dự.  Khi thấy thiếu rượu, mẹ Chúa Giê-su nói với ngài: “Họ hết rượu rồi”.  Nhưng Chúa Giê-su đáp: “Này bà, chuyện đó liên quan gì đến tôi và bà?* Giờ của tôi chưa đến”.  Mẹ ngài nói với những người phục vụ: “Người bảo gì, hãy làm theo”.  Ở đó có sáu vại nước bằng đá dành cho việc tẩy uế theo tục lệ của người Do Thái,+ mỗi cái chứa khoảng hai hoặc ba thùng* nước.  Chúa Giê-su bảo họ: “Hãy đổ đầy nước vào mấy vại này”, thế là họ đổ đầy đến miệng.  Rồi ngài truyền: “Giờ hãy múc một ít đem cho người quản tiệc”. Họ bèn làm theo.  Người quản tiệc nếm nước đã biến thành rượu nho mà không biết từ đâu ra (nhưng những tôi tớ đã múc nước đó thì biết). Người gọi chú rể đến 10  và nói: “Ai cũng đãi rượu ngon trước, khi người ta say rồi mới đưa rượu thường ra, còn anh lại giữ rượu ngon cho đến bây giờ”. 11  Chúa Giê-su làm dấu lạ đầu tiên này tại Ca-na, thuộc Ga-li-lê. Qua đó, ngài đã tỏ ra sự vinh hiển mình,+ và các môn đồ đặt đức tin nơi ngài. 12  Sau đó, ngài cùng với mẹ, các em trai+ và môn đồ đi xuống Ca-bê-na-um,+ nhưng họ chỉ ở đó ít ngày. 13  Bấy giờ, Lễ Vượt Qua+ của người Do Thái đã đến gần, Chúa Giê-su đi lên Giê-ru-sa-lem. 14  Ngài thấy trong đền thờ có những người bán bò, cừu và bồ câu;+ những kẻ đổi tiền cũng đang ngồi ở đó. 15  Ngài bèn làm một cái roi bằng dây thừng rồi đuổi hết bọn họ cùng cừu và bò ra khỏi đền thờ, ngài cũng đổ tiền và lật bàn của những kẻ đổi tiền.+ 16  Ngài nói với những người bán bồ câu: “Hãy đem những thứ này ra khỏi đây! Đừng biến nhà Cha ta thành nơi buôn bán!”.*+ 17  Các môn đồ nhớ lại lời đã viết rằng: “Lòng sốt sắng dành cho nhà ngài sẽ tiêu nuốt con”.+ 18  Vì vậy, những người Do Thái hỏi ngài: “Ông có dấu lạ nào để cho chúng tôi thấy+ ông được quyền làm những điều đó?”. 19  Chúa Giê-su đáp: “Hãy phá đổ đền thờ này, trong vòng ba ngày tôi sẽ dựng lại”.+ 20  Người Do Thái bèn nói: “Phải mất 46 năm để xây đền thờ này, vậy mà ông sẽ dựng lại trong vòng ba ngày sao?”. 21  Nhưng đền thờ mà ngài nói đến là thân thể mình.+ 22  Khi Chúa Giê-su được sống lại, các môn đồ nhớ lại ngài thường nói điều đó+ nên tin câu Kinh Thánh ấy và lời ngài đã phán. 23  Tuy nhiên, trong lúc Chúa Giê-su ở Giê-ru-sa-lem vào kỳ Lễ Vượt Qua, nhiều người đặt đức tin nơi danh ngài khi thấy những dấu lạ ngài làm. 24  Nhưng Chúa Giê-su không hoàn toàn tin tưởng họ vì ngài biết hết thảy họ, 25  ngài cũng không cần ai cho biết về con người vì ngài biết được lòng dạ người ta.+

Chú thích

Câu này là một thành ngữ cho thấy sự không đồng ý. Từ “bà” được dùng ở đây không ám chỉ sự bất kính.
Rất có thể đây là ba-tơ, một đơn vị đo lường chất lỏng. Một ba-tơ tương đương 22 lít. Xem Phụ lục B14.
Hay “cái chợ”.