Tin mừng do Giăng ghi lại 18:1-40

  • Giu-đa phản bội Chúa Giê-su (1-9)

  • Phi-e-rơ dùng gươm (10, 11)

  • Chúa Giê-su bị giải đến An-ne (12-14)

  • Phi-e-rơ chối bỏ Chúa Giê-su lần thứ nhất (15-18)

  • Chúa Giê-su đứng trước An-ne (19-24)

  • Phi-e-rơ chối bỏ Chúa Giê-su lần thứ hai và thứ ba (25-27)

  • Chúa Giê-su đứng trước Phi-lát (28-40)

    • “Nước của tôi không thuộc về thế gian này” (36)

18  Nói xong những lời ấy, Chúa Giê-su cùng các môn đồ đi đến khu vườn bên kia thung lũng Kít-rôn.*+  Vả, Giu-đa là kẻ phản ngài cũng biết nơi ấy, vì Chúa Giê-su thường nhóm lại với các môn đồ tại đó.  Thế nên, hắn dẫn một toán lính cùng cảnh vệ của các trưởng tế và người Pha-ri-si đến đó, họ mang theo đuốc, đèn và vũ khí.+  Bấy giờ Chúa Giê-su biết mọi điều sắp xảy ra cho mình nên bước đến hỏi: “Các người tìm ai?”.  Họ trả lời: “Giê-su người Na-xa-rét”.+ Ngài đáp: “Là tôi đây”. Lúc ấy, Giu-đa, là kẻ phản ngài, cũng đang đứng với họ.+  Tuy nhiên, khi Chúa Giê-su nói: “Là tôi đây”, họ lùi lại và ngã xuống đất.+  Ngài hỏi lại: “Các người tìm ai?”. Họ trả lời: “Giê-su người Na-xa-rét”.  Chúa Giê-su đáp: “Tôi đã bảo với các người, là tôi đây. Vậy nếu các người tìm tôi, hãy để những người này đi”.  Đó là để ứng nghiệm lời ngài đã nói: “Những người Cha đã giao cho con, con không đánh mất một ai”.+ 10  Lúc ấy, Si-môn Phi-e-rơ có sẵn một thanh gươm bèn rút ra và chém đầy tớ của thầy tế lễ thượng phẩm, làm đứt tai phải anh ta.+ Đầy tớ đó tên là Man-chu. 11  Nhưng Chúa Giê-su phán với Phi-e-rơ: “Hãy tra gươm vào vỏ.+ Chẳng lẽ tôi không uống chén* mà Cha đã ban cho tôi sao?”.+ 12  Bấy giờ, lính cùng viên chỉ huy và các cảnh vệ của người Do Thái bèn bắt Chúa Giê-su và trói ngài lại. 13  Trước hết, họ giải ngài đến An-ne, vì ông là cha vợ của Cai-pha,+ thầy tế lễ thượng phẩm năm đó.+ 14  Cai-pha chính là người đã tư vấn cho người Do Thái rằng họ sẽ có lợi hơn nếu để một người chết cho dân chúng.+ 15  Lúc ấy, Si-môn Phi-e-rơ đi theo Chúa Giê-su,+ và một môn đồ khác cũng vậy. Môn đồ ấy quen biết thầy tế lễ thượng phẩm nên theo Chúa Giê-su vào sân nhà thầy tế lễ thượng phẩm, 16  còn Phi-e-rơ đứng bên ngoài cửa.* Môn đồ quen biết thầy tế lễ thượng phẩm bèn đi ra nói với người giữ cửa và dẫn Phi-e-rơ vào. 17  Người tớ gái giữ cửa bèn nói với Phi-e-rơ: “Ông cũng là một trong các môn đồ của người ấy phải không?”. Ông đáp: “Không phải”.+ 18  Bấy giờ, vì trời lạnh nên các đầy tớ và cảnh vệ đứng sưởi ấm xung quanh đống than mà họ đã đốt. Phi-e-rơ cũng đứng sưởi với họ. 19  Trưởng tế bèn chất vấn Chúa Giê-su về các môn đồ ngài và sự dạy dỗ của ngài. 20  Chúa Giê-su trả lời: “Tôi đã giảng công khai cho thế gian. Tôi thường dạy dỗ trong nhà hội và đền thờ,+ là nơi mọi người Do Thái nhóm lại. Tôi cũng không nói điều gì lén lút cả. 21  Sao ông hỏi tôi? Hãy hỏi những người đã nghe tôi giảng. Họ biết tôi nói gì”. 22  Khi Chúa Giê-su dứt lời thì một cảnh vệ đứng gần đó tát vào mặt ngài+ và nói: “Ông trả lời với trưởng tế như vậy sao?”. 23  Chúa Giê-su đáp: “Nếu tôi nói gì sai, hãy cho biết* tôi sai chỗ nào; còn nếu tôi nói đúng, sao anh đánh tôi?”. 24  An-ne bèn sai giải ngài, lúc ấy đang bị trói, đến thầy tế lễ thượng phẩm Cai-pha.+ 25  Khi Si-môn Phi-e-rơ đang đứng sưởi ấm thì họ hỏi: “Ông cũng là một trong số môn đồ của người ấy phải không?”. Ông chối rằng: “Không phải”.+ 26  Một đầy tớ của thầy tế lễ thượng phẩm, là bà con của người bị Phi-e-rơ chém đứt tai,+ nói: “Chẳng phải tôi đã thấy ông ở trong vườn với người ấy sao?”. 27  Nhưng Phi-e-rơ lại chối, và ngay lúc ấy thì gà gáy.+ 28  Rồi từ nhà Cai-pha, họ giải Chúa Giê-su đến dinh tổng đốc.+ Lúc ấy là vào sáng sớm. Nhưng họ không vào dinh tổng đốc để khỏi bị ô uế+ và có thể ăn Lễ Vượt Qua. 29  Phi-lát bèn đi ra gặp họ và hỏi: “Các ngươi tố cáo người này tội gì?”. 30  Họ trả lời: “Nếu hắn không phải là người có tội,* chúng tôi đâu nộp hắn cho ngài”. 31  Phi-lát bèn bảo họ: “Các ngươi hãy đem ông ta đi và xét xử theo luật của các ngươi”.+ Người Do Thái nói: “Chúng tôi không được phép xử tử ai cả”.+ 32  Điều này xảy ra để ứng nghiệm lời Chúa Giê-su đã nói hầu cho biết ngài sẽ chịu chết theo cách nào.+ 33  Phi-lát bèn trở vào dinh và gọi Chúa Giê-su đến hỏi: “Ngươi có phải là Vua Dân Do Thái không?”.+ 34  Chúa Giê-su trả lời: “Ông hỏi điều đó là do tự ý mình hay người khác đã cho ông biết về tôi?”. 35  Phi-lát đáp: “Ta là người Do Thái sao? Chính dân ngươi và các trưởng tế đã nộp ngươi cho ta. Ngươi đã làm gì vậy?”. 36  Chúa Giê-su đáp:+ “Nước của tôi không thuộc về thế gian này.+ Nếu Nước của tôi thuộc về thế gian này thì người của tôi đã chiến đấu để tôi không bị nộp cho người Do Thái.+ Nhưng thật ra, Nước của tôi không ra từ thế gian này”. 37  Phi-lát bèn hỏi ngài: “Thế ngươi là vua sao?”. Chúa Giê-su đáp: “Chính ông nói rằng tôi là vua.+ Sở dĩ tôi được sinh ra và đến thế gian là để làm chứng cho chân lý.+ Ai đứng về phía chân lý thì nghe tôi”. 38  Phi-lát hỏi ngài: “Chân lý là gì?”. Hỏi xong, ông lại ra ngoài nói với người Do Thái: “Ta chẳng thấy ông ta có tội gì cả.+ 39  Vả lại, theo lệ của các ngươi, ta sẽ tha một người vào Lễ Vượt Qua.+ Vậy, các ngươi có muốn ta tha Vua Dân Do Thái không?”. 40  Họ lại hét lên: “Đừng tha người này, tha Ba-ra-ba!”. Vả, Ba-ra-ba là một tên cướp.+

Chú thích

Hay “khe suối mùa đông Kít-rôn”.
“Chén” tượng trưng cho ý muốn của Đức Chúa Trời là để cho Chúa Giê-su chết vì bị vu cáo tội phạm thượng.
Hay “lối vào”.
Hay “làm chứng”.
Hay “tội phạm”.